Nowa przewodnicząca Sądu Konstytucyjnego — Danutė Jočienė

Sędzia Danutė Jočienė została mianowana prezesem Sądu Konstytucyjnego. W czwartek w tajnym głosowaniu zebrała głosy 66 posłów na Sejm, przeciwko — 40 parlamentarzystów, a 20 — wstrzymało się od głosu, a jedna karta do głosowania została uszkodzona. Jočienė została pierwszą kobietą przewodniczącą Sądowi Konstytucyjnemu w historii Litwy.

| Fot. ELTA, Martynas Ambrazas

Sędzia Jočienė została powołana w marcu 2014 roku, jej dziewięcioletnia kadencja kończy się nieco wcześniej niż za dwa lata, dlatego prezesem Trybunału Konstytucyjnego może być niedługo.

Bogate résumé

Urodzona 10 listopada 1970 roku w rejonie Możejek. Jočienė ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Wileńskiego w 1994 roku, a pięć lat później obroniła pracę doktorską na tej samej uczelni. W latach 1994–2003 pracowała na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wileńskiego, od 2014 wykłada na Uniwersytecie Michała Römera i jest profesorem nadzwyczajnym tej uczelni.

W swojej pracy naukowej prawniczka koncentrowała się na prawach człowieka, traktatach międzynarodowych, prawie organizacji międzynarodowych oraz zasadach prawa międzynarodowego i konstytucyjnego. W latach 2003–2004 Danutė Jočienė była pełnomocnikiem rządu przy Europejskim Trybunale Praw Człowieka, a w latach 2004–2013 sędzią we owym trybunale.

Jočienė jest również ekspertem Rady Europy, uczestniczącym w HELP i innych programach Rady Europy, ekspertem różnych programów Unii Europejskiej i międzynarodowych sieci szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości, Europejskim Stowarzyszeniem Sądów Administracyjnych, szefem grup roboczych, sprawozdawcą. Znajduje się na liście sędziów ad hoc przedłożonej przez rząd do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Czytaj więcej: Sąd Konstytucyjny zajmie się nałożonymi przez NVSC ograniczeniami


Na podst.: BNS