Więcej

  We własnym domu — z pomocą pracowników socjalnych

  Czytaj również...

  Zamieszkanie w domu opieki często bywa trudne emocjonalnie zarówno dla osób starszych czy niepełnosprawnych, jak i ich bliskich, ale inne alternatywy nie są często nawet brane pod uwagę, zaś wiele osób po prostu nie zdaje sobie sprawy z możliwości otrzymania pomocy socjalnej w domu.

  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  „Centrum miast Bloomberg” — to wspólny projekt „Filantropii Blumberg” oraz Uniwersytetu Harvarda, w ramach którego naukowcy oraz eksperci zjednoczyli swoje siły na rzecz rozwiązywania problemów miast. Oczywiste jest, że nawet bogate miasta są nieatrakcyjnym miejscem do życia, jeśli nie zwraca się uwagi na dobrostan mieszkańców.

  „Centrum miast Bloomberg” świadczy pomoc ekspercką, materiały szkoleniowe dla merów miast oraz członków ich zespołów na całym świecie, by mogli skutecznie, efektywnie organizować życie miast. Również nasz kraj przygotował projekt, który powinien pomóc w restrukturyzacji oraz finansowaniu najbardziej problematycznych obszarów życia Wilna. Obszar pomocy społecznej świadczonej w domu — jest jedną z nich.

  Jak twierdzi doradczyni z administracji Samorządu miasta Wilna Aleksandra Černiauskienė, w stolicy na pomoc czeka bardzo wiele osób. Poszukujący informacji na temat świadczonych przez samorząd usług socjalnych mogli je znaleźć, ale szukanie było niełatwe, a same komunikaty — niezrozumiałe. W związku z tym jako priorytet dla realizacji projektu wybrano jasne i odpowiednie informacje. Przede wszystkim doskonalono stronę internetową dotyczącą pomocy w domu, tak aby wszystkie informacje były krótko i jasno przedstawione w jednym miejscu.

  Niestandardowe podejście

  „Podczas tworzenia nowego systemu informacyjnego wypełniono około 30 ankiet — rozmawialiśmy z ludźmi, którzy otrzymują w domu pomoc socjalną, członkami ich rodzin. Pytaliśmy, czy długie było ich poszukiwanie do momentu, kiedy uzyskali pomoc socjalną, jak ją znaleźli, co trzeba jeszcze udoskonalić” — opowiada Aleksandra Černiauskienė.

  Według niej, wcześniej kierowano się swoją wizją, a teraz podejmuje się starania, by na problem spojrzeć od strony tych osób, które korzystają z usług socjalnych lub je świadczą.

  Informację zbierano też od pracowników socjalnych, którzy z problemami w swojej pracy stykają się bezpośrednio. W projekcie przez cały czas udział brali dwaj pracownicy socjalni, którzy dzielili się swoimi myślami, uwagami oraz propozycjami, jak poprawić świadczone usługi.

  Wówczas uwagi były rozpatrywane, wdrażane, stworzono prototyp strony internetowej, który znów testowali beneficjenci pomocy oraz członkowie ich rodzin.

  Powiedzmy, że ludzie nie rozumieli sformułowania „usługi kompleksowe”, dlatego jasno sformułowano, jakie konkretnie usługi można otrzymać. Na stronie zrezygnowano z długich tekstów, cytatów z aktów prawnych, regulujących sferę socjalną, cała informacja jest przedstawiana zwięźle, jasno, cała procedura jest konsekwentnie rozłożona na etapy.

  „Zbieraliśmy pomysły także od sołtysów, starostów, wspólnot, lekarzy oraz pielęgniarek, którzy wszyscy współdziałają pomagając ludziom, rozważaliśmy, jak wszystkie ogniwa mogłyby pracować sprawniej. Żeby po wyjściu ze szpitala, człowiek otrzymał pomoc w domu od razu, a nie po trzech dniach, zanim dotrą wszystkie dokumenty” — opowiada rozmówczyni.

  Następnie prototyp strony był znów testowany, ponownie dopracowywany zgodnie z wszystkimi uwagami oraz propozycjami, aż w końcu, po pół roku pracy, zatwierdzono obecną wersję. Teraz, po wejściu na stronę pomocy socjalnej Wilna www.spcentras.lt, można znaleźć całą informację o świadczonych usługach socjalnych, zostawić opinię.

  Ułatwić życie

  Nowy system informacyjny znacząco ułatwi dostęp do usług. Według Aleksandry Černiauskienė, ludzie często nie mogą sformułować, jakiej pomocy potrzebują, nie wiedzą, jaka pomoc w ogóle może zostać udzielona.

  Na nowej stronie proponuje się odpowiedzieć na kilka ukierunkowujących pytań, a wówczas zostaną wskazane sugestie, jakie usługi mogą być świadczone.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  „Niewielu wie, że można otrzymać pomoc w postaci odprowadzenia do przychodni, wysłania na zakupy, otrzymania pomocy w codziennym funkcjonowaniu, np. w przygotowaniu posiłku, zmianie pościeli czy podobnych zadaniach” — mówi Aleksandra Černiauskienė.

  Także na stronie można znaleźć katalogi środków pomocy technicznej — od wózków inwalidzkich, chodzików, po łóżka funkcyjne, wyposażenie łazienkowe dla osób niepełnosprawnych. Można zapoznać się także z cenami usług, które są naprawdę niewysokie, a dla najbardziej potrzebujących usług są one świadczone bezpłatnie.

  Informacja musi się rozpowszechnić

  Aleksandra Černiauskienė opowiada, że informacja o możliwości otrzymywania pomocy socjalnej we własnym domu musi się rozpowszechnić jak najszerzej, nie tylko wśród tych, którzy potrzebują pomocy już teraz — czasem na pomoc trzeba zaczekać, poza tym, taka informacja może pomóc w planowaniu swojej przyszłości.

  „Oczywiście, chorób czy nieszczęść nikt nie planuje, ale trzeba wiedzieć, jaką pomoc można uzyskać w razie choroby czy innego przypadku, a może informacja się przyda rodzinie, przyjaciołom czy znajomym” — mówi rozmówczyni.

  Jak twierdzi, to starsze osoby, chociaż to dla nich bardzo trudna decyzja, najczęściej zwracają się do samorządu w sprawie zamieszkania w instytucji opieki społecznej, inne alternatywy nie są nawet brane pod uwagę.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Trafić do domu opieki — nie jest łatwo, tam jest dużo chętnych, trzeba czekać na miejsce, a jeśli starsza osoba pomocy potrzebuje już teraz? Dlatego się stara, żeby człowiek otrzymał pomoc, jak najdłużej mógł pozostać we własnym domu.

  Praca społeczna jest wykonywana przez ludzi z powołania

  Zapytana, czy nie brakuje ludzi, chcących pracować w dziedzinie pomocy socjalnej, Aleksandra Černiauskienė odpowiada, że większość z nich to ludzie z powołaniem, bo taką pracę, nawet gdyby chciał, nie każdy mógłby wykonywać.

  Rozpowszechnianie informacji o pracy socjalnej powinno również zwiększyć świadomość społeczną na temat znaczenia i ciężkiej pracy pracowników socjalnych, jak bardzo jest ona potrzeba społeczeństwu.

  „Ludzie, pracujący w sferze socjalnej, najczęściej są niedoceniani, ponieważ nie tworzą żadnego materialnego produktu. Ale oni robią to, czego się nie da zmierzyć pieniędzmi — zapewniają pomoc ludziom, żeby mogli spokojnie spędzać starość u siebie w domu” — mówi Aleksandra Černiauskienė.

  Gdzie się zwracać?

  Pomoc socjalna w domu — to usługi socjalne, świadczone w domu osoby, które pomagają osobie (rodzinie) porządkować swój byt, dbać o życie osobiste oraz brać udział w życiu społecznym. Chcąc je otrzymać, trzeba przede wszystkim skontaktować się z pracownikiem socjalnym, obsługującym mieszkańców gminy.

  Ich kontakty także można znaleźć na nowej stronie internetowej, a jeśli nie ma takiej możliwości — numer telefonu można otrzymać, dzwoniąc do samorządu Wilna.

  Wówczas pracownik socjalny przybędzie do domu, oceni zapotrzebowanie na pomoc w domu. Jest ono ustalane indywidualnie na podstawie niesamodzielności osoby, oceniając umiejętności, możliwości i motywację członków rodziny, dorosłych dzieci do rozwiązywania problemów socjalnych swojej rodziny.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  #MesEsameVilnius #WilnoToMy


  Zam. 2370
  Materiał przygotowany na podstawie zamówienia samorządu Wilna. Treść opłacona.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Pokazy filmów VR „Wiktoria 1920” i „MS Piłsudski – Podwodna Misja”

  Technologia wirtualnej rzeczywistości, dzięki której widz staje się jednym z bohaterów wydarzeń, to najnowocześniejsza i najbardziej angażująca forma popularyzowania historii. Udział w wydarzeniu potwierdzili Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach; Gimnazjum Polskiego w Ejszyszkach; Gimnazjum im. L. Narbutta w...

  Sprawę zadośćuczynienia od Niemiec dla Polski udało się umiędzynarodowić

  KW: Mija rok od czasu ogłoszenia „Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939–1945”. Co udało się w tym czasie osiągnąć? Arkadiusz Mularczyk: W bezsprzeczny sposób udało się umiędzynarodowić historię...

  Przedsiębiorcy Polacy z Litwy z misją w Poznaniu [Z GALERIĄ]

  Celem tego wyjazdu było poznanie nowoczesnych metod optymalizacji i cyfryzacji procesów biznesowych, a także nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. Do ekipy przedsiębiorców FPPK dołączyły także zaprzyjaźnione polskie firmy z Litwy. To esencja misji „Korony” — integracja środowiska biznesowego polskiego pochodzenia...

  Każdy może rzucić palenie — ważne jest, aby szukać pomocy

  Ludzie są tak stworzeni, że ciągle szukają sposobów na uspokojenie się, zrelaksowanie i zrobienie sobie przerwy. Dla niektórych jest to aktywność fizyczna i muzyka, dla innych palenie. Jednak współczesny świat jest pełen działań i praktyk, które mogą pomóc ci...