Dziś 6 lipca — Dzień Koronacji Króla Mendoga

Dziś Litwa obchodzi święto państwowe, Dzień Koronacji Króla Mendoga. Był to jedyny król w historii Wielkiego Księstwa Litewskiego. Koronowany w 1253 roku, właśnie 6 lipca, zapisał się na kartach historii jako panujący twardą ręką, jako władca, który zjednoczył księstwa w silne państwo.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Wbrew popularnej opinii, Mendog nie przyjął chrztu wraz z koronacją. Przyjęcie wiary chrześcijańskiej było warunkiem do udzielenie przez papieża Innocentego IV zgody na koronację, zatem chrzest przyjął wcześniej — w 1251 roku.

Ciekawostką jest, że źródła historyczne nie wskazują wprost, czy koronacja miała miejsce właśnie 6 lipca i spory wśród historyków trwają do dziś. Niektóre źródła wskazują też, że Mendog na łożu śmierci mógł odejść od wiary katolickiej — ta kwestia pozostaje jednak niewyjaśniona.

Święto państwowe

Dzień ten jest obchodzony jako święto państwowe i przewidziano z tej okazji wiele wydarzeń publicznych. Na Litwę także z wizytą przyjeżdża przewodniczący Rady Europejskiej, Charles Michel, który odwiedzi pogranicze oraz obejrzy prezentację nowych systemów nadzorowania granicy litewsko-białoruskiej.

Własny program przedstawił także Samorząd Miasta Wilna.

Czytaj więcej: Program obchodów 6 lipca w Wilnie. Stołeczny samorząd zaprasza do wspólnego hymnu


Na podst.: własne