Nausėda omówi z Litwinami świata kwestię podwójnego obywatelstwa

W przeddzień Dnia Jedności Litwinów Świata, który Litwa obchodzi 17 lipca, prezydent Gitanas Nausėda będzie z liderami światowych wspólnot Litwinów omawiał kwestię zachowania litewskiego obywatelstwa. Nausėda wcześniej mówił, że podwójne obywatelstwo musi zostać zalegalizowane, a referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa może się odbyć w 2024 roku wraz z wyborami prezydenckimi. Poprzednio referendum w tej sprawie miało miejsce w 2019 roku, ale wynik nie miał charakteru wiążącego — za zmianą zapisu o obywatelstwie opowiedziała się ponad połowa głosujących, ale nie połowa wszystkich uprawnionych do głosowania.

| Fot. ELTA

Osoby, które wyemigrowały po odzyskaniu niepodległości 11 marca 1990 roku, nie mogą, z pewnymi wyjątkami, posiadać podwójnego obywatelstwa.

Sąd Konstytucyjny wyjaśnił, że tylko poprzez zmianę Konstytucji w drodze referendum można otworzyć możliwość posiadania podwójnego obywatelstwa dla obywateli Litwy, którzy po odzyskaniu niepodległości nabyli obywatelstwo innych państw.

Według doradcy prezydenta Ridasa Jasiulionisa, spotkanie dotyczyć będzie także oświaty litewskiej, pielęgnowania kultury litewskiej oraz powrotów z emigracji.

Częściowo w zdalnym spotkaniu weźmie udział 45 światowych liderów wspólnot litewskich z 21 krajów.

Czytaj więcej: Podwójne obywatelstwo – dla wszystkich dzieci, które nabyły obywatelstwo litewskie w chwili urodzenia

Referendum odbyło się, ale…

Poprzednie referendum w 2019 roku w tej sprawie uznano za ważne, uczestniczyło w nim więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Choć większość głosujących opowiedziała się za przyzwoleniem na podwójne obywatelstwo, wynik referendum nie miał charakteru wiążącego, a tylko doradczy.

Aby wynik uznano za wiążący, „za” powinna się wypowiedzieć co najmniej połowa wszystkich uprawnionych do głosowania, nie tylko głosujących.


Czytaj więcej: Referenda, które się nie powiodły


Na podst.: BNS, własne