Więcej

  W Wielkiej Rzeszy powstanie nowy nowoczesny żłobek-przedszkole

  Czytaj również...

  Wizualizacje nowoczesnego żłobka-przedszkola, który powstanie we wsi Wielka Rzesza, przy ul. Wenery 12.
  | Fot. UAB „APLAN”

  W rejonie wileńskim, we wsi Wielka Rzesza, przy ul. Wenery 12, powstanie nowoczesny żłobek-przedszkole, odpowiadający wszystkim współczesnym standardom. Do przyszłej placówki oświatowej, która zadziwi nowoczesnym środowiskiem edukacyjnym, będzie mogło uczęszczać 125 dzieci.

  Pod koniec lipca Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego podpisała umowę o budowę z ZSA „Aukštinė”, zgodnie z którą budowa nowego przedszkola ma potrwać 34 miesiące, z możliwością przedłużenia tego okresu o 6 miesięcy. Wartość prac budowlanych sięga blisko 2,7 mln euro.

  Przytulne i przyjazne środowisko żłobka-przedszkola

  Przyszłe przedszkole zafascynuje swoim ciekawym i nowoczesnym otoczeniem. Budynek wyróżniający się zabawnymi i kolorowymi framugami będzie miał 9 pomieszczeń dla grup. Pomieszczenia będą przytulne i wygodne zarówno dla uczących się dzieci, jak i dla pracującego personelu.

  Otwarty dziedziniec zostanie wyposażony w reprezentacyjną wspólną przestrzeń, która posłuży jako miejsce do organizacji imprez oraz jako strefa rekreacyjna. Przytulność zapewnią tereny zielone z drzewami i krzewami oraz ławkami. Teren budynku będzie ogrodzony i oświetlony.

  Aby dzieci mogły cieszyć się i bawić na świeżym powietrzu, będą urządzone trzy place zabaw, a dla wygody rodziców przewidziano parking, na którym rodzice będą mogli bezpiecznie wypuścić do placówki swoje pociechy.

  Nowoczesny obiekt będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie będzie zmian wysokości schodów, które utrudniałyby poruszanie się osobie z niepełnosprawnością ruchową. Dla osoby niepełnosprawnej w każdej grupie przewidziano miejsce przy stoliku.

  Warto zaznaczyć, że nowoczesny budynek będzie ekonomiczny. Planuje się, że na dachu budynku o klasie efektywności energetycznej A++ zostanie zainstalowana elektrownia słoneczna, a także zostaną zainstalowane nowoczesne systemy wentylacji i chłodzenia.

  – Cieszymy się, że w rejonie wileńskim powstanie nowe przedszkole. Aby rozwiązać problem braku miejsc wychowania przedszkolnego w gminach Awiżenie i Rzesza rejonu wileńskiego, w przyszłym przedszkolu we wsi Wielkiej Rzeszy powstanie 8 grup wychowania przedszkolnego, z czego dwie grupy będą przeznaczone dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 45 miejsc lub trzy grupy będą przeznaczone dla małych dzieci od 2. do 3. roku życia, a trzy grupy po 20 miejsc – dla dzieci od 3. roku życia. Nie mamy wątpliwości, że rodzice i ich dzieci będą cieszyć się środowiskiem edukacyjnym dostosowanym do potrzeb dzieci i nowocześnie wyposażonym – mówi Zofia Siegień, kierownik Wydziału Edukacji.

  Nowe grupy wychowania przedszkolnego

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stale poprawia dostępność edukacji przedszkolnej dla mieszkańców oraz rozbudowuje sieć placówek przedszkolnych. W celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania mieszkańców Samorząd Rejonu Wileńskiego corocznie otwiera mieszane grupy wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego w szkołach ogólnokształcących, jeśli są w nich możliwości stworzenia odpowiednich warunków edukacyjnych i zapewnienia standardów higieny. Buduje też nowe i remontuje stare placówki wychowania przedszkolnego, w których otwiera nowe grupy wychowania przedszkolnego.

  W niedalekiej przyszłości, jesienią, rozpocznie działalność wyremontowane przedszkole „Pelėdžiukas” w Pogirach z przybudówką, w której będzie mogło uczyć się dodatkowo 100 dzieci – dwie grupy przedszkolne po 20 dzieci i cztery grupy żłobkowe – po 15 dzieci każda.

  Zgodnie ze Strategicznym Planem Działań Samorządu na lata 2020–2022 zrealizowano następujące projekty zwiększające dostępność usług wychowania przedszkolnego: modernizacja przedszkola w Mariampolu poprzez rozbudowę budynku, modernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy i modernizacja budynku wydziału szkolnictwa początkowego w Grygajciach Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego wraz z budową nowych dobudówek. Są realizowane następujące projekty: remont i modernizacja szkoły-przedszkola w Wojdatach „Margaspalvis aitvarėlis” (Kolorowy latawiec), modernizacja budynku szkoły-przedszkola i środowiska edukacyjnego w Wołczunach, modernizacja budynków szkoły-przedszkola w Niemenczynie i szkoły-przedszkola w Skojdziszkach.

  Uwzględniając potrzeby społeczności lokalnej od 1 września 2020 r. w szkole-przedszkolu „Margaspalvis aitvarėlis” (Kolorowy latawiec) w Wojdatach utworzono nową grupę przedszkolną w języku litewskim, w której kształci się dzieci w wieku przedszkolnym od 2. roku życia.

  Od 2018 do 2020 r. liczba grup wychowania przedszkolnego w placówkach oświatowych samorządu wzrosła o cztery grupy. W roku szkolnym 2020/2021 jest łącznie 115 grup wychowania przedszkolnego, liczących 2152 dzieci. Ponadto w 22 samorządowych szkołach ogólnokształcących lub ich oddziałach funkcjonuje 26 mieszanych grup wychowania przedszkolnego, w których jednocześnie kształcą się dzieci w wieku przedszkolnym.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...

  Ważne zagadnienia infrastruktury drogowej podczas wizyty ministra transportu w rejonie wileńskim

  Najwięcej uwagi poświęcono omówieniu możliwości finansowania odcinków dróg lokalnych z Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg. Rozmawiano także o budowie pawilonów oczekiwania dla pasażerów na drogach o znaczeniu państwowym, konieczności uproszczenia procedury przyjętej przez Dyrekcję Dróg, która umożliwiłaby samorządowi w...