Więcej

  Kompleksowe uporządkowanie przestrzeni publicznych w Mejszagole

  Czytaj również...

  Młodzież może już korzystać z nowego boiska przy ul. Paberžės 10B
  | Fot. vrsa.lt

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zainicjował projekt, w ramach którego uporządkowano infrastrukturę, z której korzysta wspólnota – przestrzenie publiczne miasteczka Mejszagoła – urządzając i remontując infrastrukturę rekreacyjną, wypoczynkową i targową.

  21 stycznia 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie i rozpoczęto realizację projektu „Kompleksowa uporządkowanie przestrzeni publicznych miasteczka Mejszagoła: targowiska, skweru, boiska sportowego i ich dostosowanie do potrzeb społeczności”. Całkowita wartość projektu to prawie 1,2 mln euro. Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczył ponad 300 tys. euro, 825 tys. euro przyznano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z budżetu państwa – prawie 73 tys. euro.

  Urządzono targowisko przy ul. Širvintų 69
  | Fot. vrsa.lt

  W ramach projektu uporządkowano przestrzeń publiczną miasteczka Mejszagoła – utworzono skwer, wyburzono istniejący budynek ambulatorium przy ul. Vilniaus 15, urządzono targowisko przy ul. Širvintų 69, zbudowano boisko sportowe przy ul. Paberžės 10B i wytyczono ścieżki dla pieszych.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  W celu poprawy jakości życia i środowiska miasteczka Mejszagoła odnowiono i utworzono publiczne tereny rekreacyjne i wypoczynkowe, a także odnowiono i zainstalowano infrastrukturę ścieżek pieszych. W ten sposób powstały nowe, wysokiej jakości przestrzenie ważne dla całego miasteczka, przeznaczone dla różnych grup mieszkańców i służące zarówno mieszkańcom, jak i spółkom. Projekt był realizowany w latach 2019–2021 zgodnie z Programem Operacyjnym Inwestycji Funduszy Unii Europejskiej na lata 2014–2020, priorytet 8 „Wzrost włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działanie 08.2.1-CPVA-R-908 „Odnowa wsi”.


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Dostępność usług edukacyjnych oraz ich jakość to priorytetowa dziedzina działalności Samorządu

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego oświata jest uważana za dziedzinę priorytetową i na jej finansowanie przeznacza się prawie połowę całego budżetu samorządu. Samorząd Rejonu Wileńskiego przykłada dużą wagę do środowiska edukacyjnego i infrastruktury placówek oświatowych: powstają nowe placówki oświatowe, a...

  Statystyki Wydziału Stanu Cywilnego w 2022 roku: współczynnik urodzeń, imiona noworodków i śluby

  W 2022 r. w Wydziale Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego łącznie sporządzono 1 057 aktów urodzenia (w 2021 r. – 995), z czego 151 aktów urodzenia dzieci obywateli Republiki Litewskiej urodzonych za granicą. Urodziło się więcej dziewczynek Obserwowana w ostatnich latach wyższa...

  Osoby niepełnosprawne w Niemenczynie mają do dyspozycji nowy autokar

  Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie dysponuje obecnie dostosowanym mikrobusem, a na dalsze podróże placówka wynajmowała większe autokary turystyczne. – Nasza wspólnota jest bardzo aktywna, często podróżujemy. Byliśmy w sąsiednich rejonach, udajemy się nad Bałtyk, byliśmy w Polsce, Włoszech,...

  Dostosowanie mieszkań do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych

  W 2022 r. dla osób niepełnosprawnych mieszkających w rejonie wileńskim dostosowano 16 mieszkań, w których prowadzono prace ułatwiające poruszanie się w środowisku mieszkalnym: w domu jednorodzinnym zainstalowano windę na drugie piętro z przystankiem na pierwszym piętrze i wyjściem na...