Więcej

  Kompleksowe uporządkowanie przestrzeni publicznych w Mejszagole

  Czytaj również...

  Młodzież może już korzystać z nowego boiska przy ul. Paberžės 10B
  | Fot. vrsa.lt

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zainicjował projekt, w ramach którego uporządkowano infrastrukturę, z której korzysta wspólnota – przestrzenie publiczne miasteczka Mejszagoła – urządzając i remontując infrastrukturę rekreacyjną, wypoczynkową i targową.

  21 stycznia 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie i rozpoczęto realizację projektu „Kompleksowa uporządkowanie przestrzeni publicznych miasteczka Mejszagoła: targowiska, skweru, boiska sportowego i ich dostosowanie do potrzeb społeczności”. Całkowita wartość projektu to prawie 1,2 mln euro. Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczył ponad 300 tys. euro, 825 tys. euro przyznano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z budżetu państwa – prawie 73 tys. euro.

  Urządzono targowisko przy ul. Širvintų 69
  | Fot. vrsa.lt

  W ramach projektu uporządkowano przestrzeń publiczną miasteczka Mejszagoła – utworzono skwer, wyburzono istniejący budynek ambulatorium przy ul. Vilniaus 15, urządzono targowisko przy ul. Širvintų 69, zbudowano boisko sportowe przy ul. Paberžės 10B i wytyczono ścieżki dla pieszych.

  W celu poprawy jakości życia i środowiska miasteczka Mejszagoła odnowiono i utworzono publiczne tereny rekreacyjne i wypoczynkowe, a także odnowiono i zainstalowano infrastrukturę ścieżek pieszych. W ten sposób powstały nowe, wysokiej jakości przestrzenie ważne dla całego miasteczka, przeznaczone dla różnych grup mieszkańców i służące zarówno mieszkańcom, jak i spółkom. Projekt był realizowany w latach 2019–2021 zgodnie z Programem Operacyjnym Inwestycji Funduszy Unii Europejskiej na lata 2014–2020, priorytet 8 „Wzrost włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działanie 08.2.1-CPVA-R-908 „Odnowa wsi”.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Prezydent Republiki Litewskiej z pierwszą damą odwiedzili rejon wileński 

  Z okazji Dnia Armii Litewskiej i upamiętnienia 105. rocznicy jej odrodzenia prezydent wziął udział w uroczystej ceremonii złożenia przysięgi przez żołnierzy obowiązkowej służby wojskowej Państwu Litewskiemu, odbywającej się w Centrum Szkolenia Bojowego im. gen. Adolfasa Ramanauskasa w Niemenczynie. Podczas...

  W Awiżeniach uroczyście zaprezentowano heraldyczne symbole miejscowości 

  Święto tradycyjnie rozpoczęło się wspólną modlitwą i poświęceniem symboli heraldycznych. Uczestniczący w uroczystości mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz cieszył się z kolejnej ważnej uroczystości dla rejonu. Mer podkreślił, że nowa heraldyka będzie znaczącą tożsamością Awiżeń, które będą reprezentować je...

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...