Więcej

  Kierownictwo Samorządu Rejonu Wileńskiego wzięło udział w dorocznym zjeździe samorządowców

  Czytaj również...

  W zjeździe uczestniczyło 130 delegatów z 58 samorządów, w tym z Samorządu Rejonu Wileńskiego
  | Fot. vrsa.lt

  Podczas dorocznego XXVII zjazdu Litewskiego Stowarzyszenia Samorządów Samorząd Rejonu Wileńskiego reprezentowało jego kierownictwo: mer Maria Rekść, wicemerowie Teresa Dziemieszko i Robert Komarowski oraz radni podwileńscy. Spotkanie samorządowców odbywało się w Towianach w rejonie wiłkomierskim.

  Opanowanie pandemii, kryzys migracyjny i bezpośrednie wybory merów – te wyzwania jako najważniejsze dla sektora samorządowego wymienił prezes Stowarzyszenia Samorządów Mindaugas Sinkevičius. Stowarzyszenie wezwało władze centralne do wprowadzenia bezpośrednich wyborów merów. W ten sposób bowiem, jak zaznaczono, zostaną spełnione oczekiwania mieszkańców i zapewniona będzie stabilność polityczna, którą gwarantuje działający już od dwóch kadencji system bezpośrednich wyborów merów.

  Na zjeździe podjęto decyzję o tym, że Stowarzyszenie Samorządów nadal będzie zabiegało o realizację celów długofalowych. 130 delegatów z 58 samorządów, w tym z Samorządu Rejonu Wileńskiego, przyjęło rezolucję wzywającą władze centralne do ustawowego wprowadzenia możliwości bardziej elastycznego zaciągania przez samorządy kredytów niezbędnych na realizację projektów współfinansowanych przez UE, które wpływają na zmniejszenie różnic regionalnych i zapewniają mieszkańcom dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, niezależnie od miejsca ich zamieszkania.

  Zaznaczono, że ruszył do przodu proces przekazywania samorządom prawa dysponowania gruntami państwowymi na terenie miast i miasteczek. Samorządowcy wyrazili nadzieję, że odpowiednie poprawki trafią pod obrady Sejmu już podczas sesji jesiennej. Samorządowcy omówili ponadto zmiany prawne w zakresie polityki regionalnej, ochrony środowiska, energetyki, oświaty, spraw socjalnych, zdrowotnych i komunikacji, które wprowadzono w ostatnim czasie.

  Samorząd Rejonu Wiłkomierskiego zaprezentował na zjeździe projekt parku miniatur „Mini-Litwa”. W ramach przedsięwzięcia każdy samorząd w kraju zaproponuje obiekt, który w zmniejszonej wersji zostanie umieszczony w parku miniatur, który zajmie 1,65 ha. Rejon wileński w parku miniatur „Mini-Litwa” będzie reprezentował mejszagolski dwór Houwaltów.

  Tłumaczenie L24.lt


  Afisze

  Więcej od autora

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...

  Jeszcze lepsze warunki dla petentów, pracowników i nowożeńców

  Administracja Rejonu Wileńskiego w 2020 r. rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego „Modernizacja budynku Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod adresem ul. Rinktinės 50, Wilno”, którego celem było przyczynienie się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych...

  Mer Maria Rekść na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz z posłanką na Sejm Litwy Ritą Tamašunienė wzięły udział w ramach forum w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca samorządów ze środowiskami polskimi i polonijnymi w świecie”. Podczas dyskusji w ramach forum mer Maria Rekść...

  Mer Maria Rekść: Pracujemy, by uczniom rejonu wileńskiego niczego nie brakowało

  Pani Mer, jakie zmiany w dziedzinie oświaty czekają w nowym roku szkolnym? Dobro dzieci zawsze było priorytetem Samorządu Rejonu Wileńskiego. Najwięcej środków z budżetu Samorządu kierujemy właśnie na oświatę. W rejonie wileńskim przybywa nowych mieszkańców, więc budujemy nowe placówki oświatowe,...