Więcej

  Kierownictwo Samorządu Rejonu Wileńskiego wzięło udział w dorocznym zjeździe samorządowców

  Czytaj również...

  W zjeździe uczestniczyło 130 delegatów z 58 samorządów, w tym z Samorządu Rejonu Wileńskiego
  | Fot. vrsa.lt

  Podczas dorocznego XXVII zjazdu Litewskiego Stowarzyszenia Samorządów Samorząd Rejonu Wileńskiego reprezentowało jego kierownictwo: mer Maria Rekść, wicemerowie Teresa Dziemieszko i Robert Komarowski oraz radni podwileńscy. Spotkanie samorządowców odbywało się w Towianach w rejonie wiłkomierskim.

  Opanowanie pandemii, kryzys migracyjny i bezpośrednie wybory merów – te wyzwania jako najważniejsze dla sektora samorządowego wymienił prezes Stowarzyszenia Samorządów Mindaugas Sinkevičius. Stowarzyszenie wezwało władze centralne do wprowadzenia bezpośrednich wyborów merów. W ten sposób bowiem, jak zaznaczono, zostaną spełnione oczekiwania mieszkańców i zapewniona będzie stabilność polityczna, którą gwarantuje działający już od dwóch kadencji system bezpośrednich wyborów merów.

  Na zjeździe podjęto decyzję o tym, że Stowarzyszenie Samorządów nadal będzie zabiegało o realizację celów długofalowych. 130 delegatów z 58 samorządów, w tym z Samorządu Rejonu Wileńskiego, przyjęło rezolucję wzywającą władze centralne do ustawowego wprowadzenia możliwości bardziej elastycznego zaciągania przez samorządy kredytów niezbędnych na realizację projektów współfinansowanych przez UE, które wpływają na zmniejszenie różnic regionalnych i zapewniają mieszkańcom dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, niezależnie od miejsca ich zamieszkania.

  Zaznaczono, że ruszył do przodu proces przekazywania samorządom prawa dysponowania gruntami państwowymi na terenie miast i miasteczek. Samorządowcy wyrazili nadzieję, że odpowiednie poprawki trafią pod obrady Sejmu już podczas sesji jesiennej. Samorządowcy omówili ponadto zmiany prawne w zakresie polityki regionalnej, ochrony środowiska, energetyki, oświaty, spraw socjalnych, zdrowotnych i komunikacji, które wprowadzono w ostatnim czasie.

  Samorząd Rejonu Wiłkomierskiego zaprezentował na zjeździe projekt parku miniatur „Mini-Litwa”. W ramach przedsięwzięcia każdy samorząd w kraju zaproponuje obiekt, który w zmniejszonej wersji zostanie umieszczony w parku miniatur, który zajmie 1,65 ha. Rejon wileński w parku miniatur „Mini-Litwa” będzie reprezentował mejszagolski dwór Houwaltów.

  Tłumaczenie L24.lt


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wybory sołtysów w samorządzie rejonu wileńskiego: powtórne wybory w sołectwie Klonówka gminy Awiżenie

  Do 15 grudnia 2023 r. mieszkańcy sołectwa Klonówka i organizacje społeczne realizujące działalność w sołectwie, są proszeni o zgłaszanie kandydatów na sołtysów. Oferty można składać po przybyciu do urzędu lokalnej gminy lub przesłać pocztą elektroniczną do urzędu gminy. Dokumenty, które...

  W Niemenczynie otwarto park disc golfa 

  Obecny na otwarciu mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz cieszył się, że w Niemenczynie pojawiło się kolejne świetne miejsce do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu dla mieszkańców.  Utworzenie disc golf parku sfinansowało starostwo miasta Niemenczyn. W uporządkowanie działki i pozyskanie...

  Prezydent Republiki Litewskiej z pierwszą damą odwiedzili rejon wileński 

  Z okazji Dnia Armii Litewskiej i upamiętnienia 105. rocznicy jej odrodzenia prezydent wziął udział w uroczystej ceremonii złożenia przysięgi przez żołnierzy obowiązkowej służby wojskowej Państwu Litewskiemu, odbywającej się w Centrum Szkolenia Bojowego im. gen. Adolfasa Ramanauskasa w Niemenczynie. Podczas...

  W Awiżeniach uroczyście zaprezentowano heraldyczne symbole miejscowości 

  Święto tradycyjnie rozpoczęło się wspólną modlitwą i poświęceniem symboli heraldycznych. Uczestniczący w uroczystości mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz cieszył się z kolejnej ważnej uroczystości dla rejonu. Mer podkreślił, że nowa heraldyka będzie znaczącą tożsamością Awiżeń, które będą reprezentować je...