Więcej

  VIII Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

  Czytaj również...

  O zagrożeniach i wyzwaniach dla mediów na Litwie w obliczu wojny hybrydowej rozmawiali: (od lewej) Aleksander Radczenko, Ewelina Mokrzecka, Rajmund Klonowski i dr Andrzej Pukszto
  | Fot. Piotr Jezierski/Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

  We wtorek, 21 września, w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie odbył się VIII Zjazd Federacji Polskich Mediów na Wschodzie. Uczestnicy zjazdu dyskutowali o wolności słowa, polskich mediach w Rosji i na Białorusi, zagrożeniach hybrydowych i oczywiście o wyzwaniach, jakie stoją przed federacją.

  Spotkanie rozpoczął Juliusz Szymczak-Gałkowski, członek Zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, który zaapelował o uczczenie minutą ciszy zmarłego w niedzielę dr. Jerzego Targalskiego.

  Federacja przetrwała

  Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przywołał natomiast początki Federacji Polskich Mediów na Wschodzie. „Osiem lat temu zakładaliśmy federację, która miała stworzyć platformę wymiany informacji między różnymi środowiskami mediów polskich na Wschodzie, ale także zabiegać, by media polskie na Wschodzie mogły liczyć na właściwe i terminowe finansowanie, aby mogły się rozwijać zgodnie z potrzebami Polaków mieszkających na dawnych Kresach. Bardzo się cieszę, że federacja przetrwała nie rok, nie dwa, ale spotykamy się już po raz ósmy. Frekwencja na dzisiejszym zjeździe pozwala sądzić, że federacja będzie prężnie działać również w kolejnych latach” – powiedział do zebranych.

  Osiem lat temu zakładaliśmy federację, która miała stworzyć platformę wymiany informacji między różnymi środowiskami mediów polskich na Wschodzie” – mówił Michał Dworczyk
  | Fot. Piotr Jezierski/Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

  Prezes Fundacji Wolność i Demokracja Lilia Luboniewicz odczytała list Adama Kwiatkowskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, i życzyła zebranym, by przyciągali Polaków do Polskości i zmieniali świat „słowem, obrazem i piórem”.

  W zjeździe federacji wzięli udział przedstawiciele polskich mediów z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Kirgizji, Czech i Węgier. Nie zabrakło wśród nich również reprezentantów „Kuriera Wileńskiego”. Do stolicy Polski pojechali: redaktor naczelny Robert Mickiewicz, wydawca Zygmunt Klonowski, redaktor wydania magazynowego „Kuriera Wileńskiego” Rajmund Klonowski oraz dziennikarka, sekretarz wydania magazynowego „Kuriera Wileńskiego” Ilona Lewandowska.

  Dyskusje na ważne tematy

  Podczas obrad prezes Federacji Mediów Polskich na Wschodzie Jerzy Wójcicki przedstawił strategiczne podejście do rozwoju organizacji. Organizatorzy konferencji przewidzieli cztery panele dyskusyjne. O polskich mediach na Białorusi i w Rosji rozmawiali: Marcin Herman, Andrzej Pisalnik, Jan Roman, Waldemar Czechowski. W debacie na temat wolności słowa na Ukrainie, w Rosji i na Białorusi uczestniczyli – Piotr Pogorzelski, Łukasz Adamski, Wojciech Jankowski, Jerzy Wójcicki, zaś o bezpieczeństwie mediów w internecie dyskutowali Wojciech Pokora, Kamil Basaj i Marek Turaliński.

  Jeden z paneli poprowadzili Polacy z Wileńszczyzny. O zagrożeniach i wyzwaniach dla mediów na Litwie w obliczu wojny hybrydowej rozmawiali Aleksander Radczenko, Ewelina Mokrzecka, dr Andrzej Pukszto i przedstawiciel „Kuriera Wileńskiego” Rajmund Klonowski.

  Czytaj więcej: Pierwsza dama RP spotkała się z prezesem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

  Uczestnicy zjazdu mogli również obejrzeć wystawę historyczną „Husaria” przygotowaną przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”
  | Fot. Piotr Jezierski/Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

  „Husaria” na 400-lecie wielkiej bitwy

  Uczestnicy zjazdu mogli również obejrzeć wystawę historyczną „Husaria”. Została ona przygotowana przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w 2020 r. w związku z realizacją projektu: „Powstanie kiedyś z kości naszych mściciel – inicjatywa upamiętniająca 400. rocznicę śmierci hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego, w ramach obchodów Roku Stanisława Żółkiewskiego”, a w tym roku uzupełniona o materiały na temat Jana Karola Chodkiewicza i Bitwy pod Chocimiem, której 400. rocznicę właśnie obchodzimy.

  Aranżację oraz oprawę graficzną wystawy przygotował Radosław Szleszyński – pasjonat historii, uczestnik licznych rekonstrukcji oraz autor albumów o husarii, zaś opisy są autorstwa dr. Radosława Sikory – historyka, publicysty specjalizującego się w historii nowożytnej i dziejach wojskowości.

  Na ekspozycję składają się prace fotograficzne udostępnione w formie 29. drukowanych plansz na drewnianych sztalugach. Z bogatej kolekcji ikonografii opowiadającej o husarii i wojsku polskim wybrano te, które pasują do epoki hetmanów Żółkiewskiego i Chodkiewicza oraz wyobrażeń wojska z tego okresu.

  Czytaj więcej: Rozbudowa DKP największą inwestycją o charakterze polonijnym

  15-lecie Fundacji Wolność i Demokracja

  Tegoroczne spotkanie zostało połączone z obchodami 15-lecia istnienia Fundacji Wolność i Demokracja. Dzień wcześniej, na Zamku Królewskim w Warszawie, odbyły się obchody 15-lecia powstania WiD. Jak podkreślili organizatorzy wydarzenia, uroczystość była okazją do podsumowania dotychczasowej działalności organizacji oraz spotkania w gronie osób, dla których i z którymi fundacja współpracuje – przedstawicielami organizacji oraz instytucji polskich i zagranicznych, podjęcia rozmowy o najważniejszych działaniach z obszarów edukacji, mediów, sportu i kultury polonijnej oraz podziękowania osobom szczególnie zasłużonym w realizacji misji fundacji.

  W uroczystości uczestniczył również przedstawiciel „Kuriera Wileńskiego” Rajmund Klonowski, który znalazł się w gronie prelegentów w panelu poświęconym przyszłości mediów polonijnych. Został on również wyróżniony jako osoba zaangażowana w projekty realizowane przez WiD i działanie na rzecz rozwoju polskiej kultury i polskich mediów na Wschodzie.


  Federacja Mediów Polskich została powołana do życia podczas konferencji medialnej, która odbyła się w Senacie RP w dniach 24–25 września 2013 r. z udziałem przedstawicieli blisko 20 redakcji polskich oraz polonijnych portali, gazet, czasopism, programów telewizyjnych i radiowych działających na Wschodzie. Obecnie federacja łączy ponad 40 podmiotów medialnych. Są to stacje telewizyjne i radiowe, gazety, czasopisma i portale internetowe. Celem federacji jest krzewienie języka polskiego i kultury polskiej oraz usprawnienie współpracy między redakcjami oraz partnerami i instytucjami wspierającymi w Polsce.


  Afisze

  Więcej od autora

  Pamięć o Ponarach — potrzebna, choć niełatwa

  Pamięć polskich ofiar upamiętniono podczas uroczystości 26 września. Wzięła w nich udział Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu RP. W poniedziałek, przy tzw. polskiej kwaterze w Ponarach uczczono polskie ofiary zbrodni. W czasie mszy świętej przy symbolicznym pomniku uczestnicy uroczystości modlili się...

  Działamy na rzecz upowszechniania historii Polaków na Litwie

  Wiosną rozmawialiśmy w związku z otwarciem Muzeum Chrztu Litwy, a teraz przyszedł czas na zapowiadany przez Ojca nowy projekt – instytut zajmujący się polskim dziedzictwem. Co to będzie za instytucja? Ten instytut wpisuje się w całość działań, jakie prowadzimy w...

  Na Zamku Królewskim w Warszawie o tych, którzy zostali na Wschodzie

  — 17 września 1939 r. jest symbolem paktu Hitlera ze Stalinem, który miał zniszczyć świat, ale szczęśliwie to się nie udało — powiedział podczas wernisażu wystawy dr Karol Nawrocki, prezes IPN. Czytaj więcej: Przez reparacje do pojednania Kustosze pamięci narodowej Nawrocki podkreślił,...

  Polski Teatr „Studio” wystąpił w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

  Spektakl w reżyserii Sławomira Gaudyna jest adaptacją powieści Sergiusza Piaseckiego. Sztuka bazuje na dramatycznych wydarzeniach początku II wojny światowej i napaści Armii Czerwonej na ziemie polskie. Akcja rozgrywa się w Wilnie, w Lidzie i okolicach. Rolę tytułową gra Edward...