Więcej

  Dzieci migrantów rozpoczynają naukę. Przygotowano 40 nauczycieli

  Czytaj również...

  Jak informuje litewskie Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu, dzieci migrantów przybyłych na Litwę przez granicę litewsko-białoruską rozpoczynają naukę. Do specjalnych klas przypisano 201 dzieci oraz przygotowano 40 nauczycieli. Jak podkreśla minister Jurgita Šiugždinienė, proces nauczania jest szczególnie ważny społecznie, a także jest to wykonanie zobowiązań wobec podpisanej przez Litwę Konwencji o prawach dziecka w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych.

  | Fot. ŠMiSM

  Klasy w Rukli, Wilnie i Podbrodziu

  Do specjalnych klas trafiło 201 dzieci. W Ośrodku Przyjmowania Uchodźców utworzono 11 grup, w których pobierać naukę będzie 168 dzieci, a nauczać będzie 8 nauczycieli.

  Z kolei w Ośrodku Dziennym dla Uchodźców na Nowym Świecie w Wilnie utworzono 9 klas, w których będzie się uczyło 17 dzieci z pomocą 2 nauczycieli. W ośrodku w Podbrodziu klasy przyjmą 16 dzieci, w tym przypadku pomoże jeden nauczyciel.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Do nauki przystąpią dzieci w wieku 6-18 lat. W programie przewidziano także lekcje języka litewskiego, które wyniosą 3 godziny szkolne (45 minut) dziennie.

  Z czasem do programu dokładać zacznie się historię Litwy, geografię Litwy, kształcenie obywatelskie, a także kształcenie ogólne oraz zapoznanie z litewską terminologią.

  Czytaj więcej: Wyroszczeni w wolności — wywiad z Gretą Bartosewicz, młodą nauczycielką

  Wsparcie organizacji pozarządowych

  Lekcje będą odbywać się codziennie prócz świąt i weekendów, tak jak i w zwykłych szkołach. W dni bez szkoły z dziećmi kontakt utrzymywać będą wolontariusze oraz organizacje społeczne.

  „Litwa musi zadbać o kształcenie każdego dziecka przebywającego na jej terytorium, niezależnie od ich statusu prawnego. Przewidziane to jest w Konwencji o prawach dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych, a samą oświatę regulują krajowe akty prawne” — zaznaczyła Jurgita Šiugždinienė.

  ”Nie wiemy, ilu i kiedy migrantów opuści nasz kraj. Nie wiemy, jaka część dzieci zostanie w naszym kraju na dłużej. W jakimkolwiek przypadku kształcenie dzieci jest ważne i w aspekcie społecznym. Ucząc się, dzieci będą miały okazję obcować, odejść od codziennego środowiska, a to jest bardzo ważne” — mówiła minister oświaty.

  Nauczyciele dla dzieci dobrał Dom Litwinów w Wilnie, który ma doświadczenie w edukacji dla dzieci z zagranicy. Nauczyciele przeszli 40-godzinne szkolenia.

  Czytaj więcej: Prawa dziecka na Litwie


  Na podst.: SMSM, własne

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Poszukuję śladów rodziny na Wileńszczyźnie

  Wiele informacji o rodzinie udało mi się zebrać, ale zagadką pozostaje stary pergamin, który widziałem w domu rodzinnym.  Mojemu ojcu i babci udało się wyrwać z Sowietów dopiero w 1922 roku. Wiadomo, w jakim stanie wrócili… Kilka lat później, mój ojciec Edmund Wojciechowicz...

  Lampami gorejące Wilno i miejska choinka [GALERIA]

  Zatopione w mistycznej grze cieni i promieni Wilno w kadr wlał nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

  Major „Wilia”

  „Wilia” doświadczyła rządów rosyjskich komunistów i niemieckich nazistów, metod działania gestapowców enkawudzistów, ubowców. Przeszła przez wileńskie Łukiszki, moskiewską Łubiankę, katorżniczą Workutę, peerelowską biedę. Śledztwo prowadzone przez sowieckie służby bezpieczeństwa odbyła w Wilnie i Moskwie. Brat jej został zamordowany wraz...

  Spotkania z językiem. Lekcja 8

  https://www.youtube.com/watch?v=oveYe_rsLhM Dzisiaj będziemy mówić o rzeczownikach, które odmieniają się nietypowo i tym samym przysparzają nam, użytkownikom polszczyzny, niemało problemów poprawnościowych. We wcześniejszych „Spotkaniach z językiem” już była mowa o tym, że w dawnej polszczyźnie obok liczby pojedynczej i mnogiej była...