Dzieci migrantów rozpoczynają naukę. Przygotowano 40 nauczycieli

Jak informuje litewskie Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu, dzieci migrantów przybyłych na Litwę przez granicę litewsko-białoruską rozpoczynają naukę. Do specjalnych klas przypisano 201 dzieci oraz przygotowano 40 nauczycieli. Jak podkreśla minister Jurgita Šiugždinienė, proces nauczania jest szczególnie ważny społecznie, a także jest to wykonanie zobowiązań wobec podpisanej przez Litwę Konwencji o prawach dziecka w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych.

| Fot. ŠMiSM

Klasy w Rukli, Wilnie i Podbrodziu

Do specjalnych klas trafiło 201 dzieci. W Ośrodku Przyjmowania Uchodźców utworzono 11 grup, w których pobierać naukę będzie 168 dzieci, a nauczać będzie 8 nauczycieli.

Z kolei w Ośrodku Dziennym dla Uchodźców na Nowym Świecie w Wilnie utworzono 9 klas, w których będzie się uczyło 17 dzieci z pomocą 2 nauczycieli. W ośrodku w Podbrodziu klasy przyjmą 16 dzieci, w tym przypadku pomoże jeden nauczyciel.

Do nauki przystąpią dzieci w wieku 6-18 lat. W programie przewidziano także lekcje języka litewskiego, które wyniosą 3 godziny szkolne (45 minut) dziennie.

Z czasem do programu dokładać zacznie się historię Litwy, geografię Litwy, kształcenie obywatelskie, a także kształcenie ogólne oraz zapoznanie z litewską terminologią.

Czytaj więcej: Wyroszczeni w wolności — wywiad z Gretą Bartosewicz, młodą nauczycielką

Wsparcie organizacji pozarządowych

Lekcje będą odbywać się codziennie prócz świąt i weekendów, tak jak i w zwykłych szkołach. W dni bez szkoły z dziećmi kontakt utrzymywać będą wolontariusze oraz organizacje społeczne.

„Litwa musi zadbać o kształcenie każdego dziecka przebywającego na jej terytorium, niezależnie od ich statusu prawnego. Przewidziane to jest w Konwencji o prawach dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych, a samą oświatę regulują krajowe akty prawne” — zaznaczyła Jurgita Šiugždinienė.

”Nie wiemy, ilu i kiedy migrantów opuści nasz kraj. Nie wiemy, jaka część dzieci zostanie w naszym kraju na dłużej. W jakimkolwiek przypadku kształcenie dzieci jest ważne i w aspekcie społecznym. Ucząc się, dzieci będą miały okazję obcować, odejść od codziennego środowiska, a to jest bardzo ważne” — mówiła minister oświaty.

Nauczyciele dla dzieci dobrał Dom Litwinów w Wilnie, który ma doświadczenie w edukacji dla dzieci z zagranicy. Nauczyciele przeszli 40-godzinne szkolenia.

Czytaj więcej: Prawa dziecka na Litwie


Na podst.: SMSM, własne