Więcej

  Beata Czaplińska: Polsko-litewskie relacje to ogromna wartość, dlatego chcemy o nich mówić

  Czytaj również...

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  – Wiekowe związki Polski i Litwy, historyczne polsko-litewskie relacje to ogromna wartość, dlatego chcemy o nich przypomnieć w czasie organizowanej przez nas konferencji historycznej „Poszukiwanie dialogu litewsko-polskiego: (nie) wyciągnięte wnioski” – mówi Beata Czaplińska, dyrektor wykonawczy Polsko-Litewskiej Izby Handlowej.


  Polsko-Litewska Izba Handlowa wspólnie z Instytutem Historii Litwy organizują konferencję historyczną, w której wezmą udział naprawdę bardzo uznani znawcy problematyki historii obu państw. Dlaczego przedstawiciele biznesu angażują się w tego rodzaju projekt?

  Naszym podstawowym zadaniem, jako Polsko-Litewskiej Izby Handlowej, jest wspieranie na różne sposoby przedsiębiorstw i różnorakich inicjatyw firm i osób fizycznych, które zamierzają zaistnieć w polsko-litewskim obszarze. Nie wyczerpuje to jednak naszych działań. Staramy się również angażować na rzecz tworzenia dobrego klimatu w polsko-litewskich relacjach. Wcześniej organizowaliśmy duże konferencje, które dotyczyły np. energetyki, gazownictwa, a faktycznie po raz pierwszy wchodzimy bezpośrednio w obszar historii. Nie jest to jednak przypadek. Do zorganizowania tego wydarzenia zainspirowało nas spotkanie z prof. Alfredasem Bumblauskasem w czasie naszego „Śniadania biznesowego”. Trwało ono półtorej godziny i bardzo wielu członków naszej izby, Litwinów, podchodziło do mnie po jego zakończeniu mówiąc, że zupełnie inaczej patrzą teraz na naszą wspólną historię i polsko-litewskie relacje. Po tym spotkaniu wszyscy odczuwaliśmy pewien niedosyt, bo przecież stereotypy w tym obszarze tworzyły się przez wieki i są nadal żywe. Uznaliśmy więc, że istnieje potrzeba głębszej rozmowy na ten temat i postanowiliśmy w ubiegłym roku złożyć projekt do Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” i z wielką radością przyjęliśmy informację, że KPRM przyznał na nią finansowanie.

  Współorganizatorem konferencji jest Instytut Historii Litwy…

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Tak, nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że będzie to najbardziej kompetentna instytucja. To właśnie instytut, na czele z dyrektorem prof. Alvydasem Nikžentaitisem zajął się stroną merytoryczną tego wydarzenia i dzięki tej współpracy będziemy mogli spotkać się w Wilnie z najbardziej znanymi polskimi badaczami dziejów relacji polsko-litewskich, jak prof. Krzysztof Buchowski, prof. Michał Kopczyński, prof. Andrzej Zakrzewski. Mamy też gościa z Niemiec, będzie to dr Dominik Pick z Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. W dyskusjach wezmą też udział naukowcy z Litwy, jak dr Andrzej Pukszto, dr Algimantas Kasparavičius, dr Gintautas Sliesoriūnas, nie zabraknie oczywiście wymienianych już przeze mnie prof. Bumblauskasa i Nikžentaitisa. Nie mam wątpliwości, że czekają nas bardzo ciekawe obrady.

  Czytaj więcej: Cisza po burzy, zdjęcie w gazecie i „wysokie C”. Karolina Lyndo

  A Pani osobiste zaangażowanie? Skąd zainteresowanie historią?

  Nie jestem historykiem z wykształcenia, jestem absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ale to prawda, że bardzo lubię historię. Myślę, że moje zainteresowanie jest naturalne i wynika po prostu z tego, że jestem Polką na Litwie. To oczywiste, że zadaję sobie pewne pytania, na które odpowiedź można znaleźć w naszej przeszłości. Z perspektywy czasu widzę, jak bardzo zmienia się stosunek Litwinów do Polaków, jeszcze kilkanaście lat temu był on o wiele bardziej negatywny, teraz cieszę się, że bardzo się to zmieniło.

  Do kogo adresowana jest konferencja?

  Mam nadzieję, że zechce wziąć w niej udział bardzo szerokie grono odbiorców. Myślę, że nasza propozycja może być interesująca nie tylko dla historyków, choć na pewno przede wszystkim dla nich, ale również nauczycieli, działaczy społecznych czy przedstawicieli biznesu. W poszczególnych panelach będziemy patrzeć na różne obszary naszej pamięci historycznej, będziemy też próbowali zastanowić się nad naszą przyszłością. Czy, jak wskazuje tytuł, wnioski w poszukiwaniu dialogu litewsko-polskiego okażą się wyciągnięte, czy też nie – przekonamy się podczas konferencji. Wiekowe związki Polski i Litwy, historyczne polsko-litewskie relacje to ogromna wartość, dlatego chcemy o nich przypomnieć jak najszerszemu gronu osób.

  Wydaje się jednak, że biznes może znacząco wpływać na polsko-litewskie relacje i wzajemne wyobrażenia o sobie Polaków i Litwinów, zwłaszcza tych po obu stronach granicy…

  Tak, to prawda, kontakty biznesowe zbliżają do siebie Polaków i Litwinów. I bardzo się cieszę, że w tym obszarze relacje są bardzo dobre od dawna. Teraz oczywiście możemy mówić o bardzo dobrych nastrojach również w obszarze polityki, co ma pewne znaczenie dla wielkich inwestycji, jednak nawet wtedy, gdy między politykami relacje były znacznie chłodniejsze, w obszarze współpracy biznesowej Polacy i Litwini potrafili się świetnie porozumiewać.

  Czytaj więcej: Karolina Słotwińska: śmiałym szczęście sprzyja


  KONFERENCJA HISTORYCZNA „POSZUKIWANIE DIALOGU LITEWSKO-POLSKIEGO: (NIE) WYCIĄGNIĘTE WNIOSKI”

  Polsko-Litewska Izba Handlowa oraz Instytut Historii Litwy zapraszają na konferencję historyczną
  „Poszukiwanie dialogu litewsko-polskiego: (nie) wyciągnięte wnioski”
  12 października, 10.00, sala konferencyjna biblioteki Martynasa Mażvydasa, V piętro, sala 501

  Program:

  10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników

  10.30 – 11.00 Powitalne przemówienia:

  Radca Ambasady RP na Litwie Pani Urszula Grebieniow

  Prezes Zarządu Polsko-Litewskiej Izby Handlowej dr Robert Juodka oraz

  Dyrektor Instytutu Historii Litwy prof. dr hab. Alvydas Nikžentaitis

  11.00-12.00 Pierwszy panel „Co się zmieniło w interpretacji dawnej historii?”

  Dyskusję prowadzą prof. Michał Kopczyński, prof. Andrzej Zakrzewski, prof. Alfredas Bumblauskas, dr. Gintautas Sliesoriūnas. Moderator prof. dr hab. Alvydas Nikžentaitis

  12.00 -13.00 Przerwa na kawę

  13.00 – 14.00 Drugi panel „Konfrontacje z historią i pamięcią XX wieku”. Dyskutują dr Robert Kostro, hab. dr Krzysztof Buchowski, doc. dr Andrzej Pukszto. Moderator dr Algimantas Kasparavičius

  14.00 – 15.00 Trzeci panel „Co dalej? Przykłady współpracy polsko-niemieckiej i niemiecko-francuskiej”

  Dyskutują prof. dr hab. Alvydas Nikžentaitis, prof. Alfredas Bumblauskas, prof. Michał Kopczyński, dr. Dominik Pick. Moderator doc. dr Aurimas Švedas

  15.00 – 15.30 Podsumowanie. Moderator Virginijus Savukynas


  Partner: Ambasada RP na Litwie

  Patronat medialny: Kurier Wileński, Radio Znad Wilii, portal zw.lt, Wilnoteka, 15min.lt

  Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą

  Wstęp do biblioteki jest możliwy tylko z „paszportem możliwości”


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  „Kluczem do sukcesu jest różnorodność”. Minęły X Dni Kultury Polskiej w Wilnie

  Dni Kultury Polskiej w Wilnie to od wielu lat jedna z najbardziej interesujących propozycji, kierowanych do wileńskiej widowni. W tym roku, w dziesiątej edycji wydarzenia uczestniczyło przeszło 4 tys. osób. — Bardzo się cieszę, że niemal każda propozycja znalazła swoich...

  Edita Tamulytė: „Zapotrzebowanie na sztukę jest znacznie większe niż się wydaje”

  Ilona Lewandowska: 11 listopada Galeria Sztuki „Fojė” rozpoczęła nowy etap swojej działalności w nowej lokalizacji. Jak do tego doszło? Edita Tamulytė: Galeria „Fojė” powstała w 2018 r. Najpierw działała przy Pałacu Kultury w Trokach, gdzie udało nam się zorganizować przeszło...

  Teatr ubogaca. Relacja z festiwalu „Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej” [Z GALERIĄ]

  Uroczyste otwarcie wydarzenia odbyło się na jednej z najważniejszych w historii polskiego teatru scen teatralnych – w Teatrze na Pohulance, czyli obecnie Wileńskim Teatrze Starym. Przez lata otwarcia festiwalu dokonywała zmarła w czerwcu tego roku Barbara Borys-Damięcka, senator RP...

  O Janie Pawle II i Stefanie Wyszyńskim w polskich szkołach na Litwie i Łotwie

  — Nasze zajęcia poświęciliśmy Janowi Pawłowi II i prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu, który jest postacią o wiele mniej znaną na Litwie. W Gimnazjum im. Longina Kołomowskiego w Połukniu w zajęciach wzięły udział dzieci i młodzież od 9. do 16. roku...