Pomyślnego Nowego Roku 2022 życzy redakcja „Kuriera Wileńskiego”

Wdzięczni za ten rok i z nadzieją spoglądając w rok następujący, chcielibyśmy przekazać najserdeczniejsze życzenia — dostatku, bezpieczeństwa i zdrowia. Liczymy, że przyszłość nie wyniesie nas na burzliwe fale, a wręcz przeciwnie, pozwoli bezpiecznie realizować się i cieszyć każdym Bożym dniem.

Redakcja „Kuriera Wileńskiego”

| Fot. M.P.