Lista poborowych 2022: jest możliwość odroczenia…

Ważna informacja dla obywateli Litwy, którzy mogli być wciągnięci na listę poborowych zasadniczej służby wojskowej lub rezerwowych w 2022 r. Dotyczyć to będzie ok. 3 000 mężczyzn do 26. roku życia, którzy będą powołani na okres 9 miesięcy odbycia służby zasadniczej. Prawnicy uspokajają, że jest możliwość odroczenia tego obowiązku z powodów osobistych.

Na liście poborowych znalazło się ok. 3 000 mężczyzn do 26. roku życia
| Fot. Marian Paluszkiewicz

Jak wiadomo, na listę poborowych trafiły także osoby niespodziewające się tego, np. takie, które założyły lub zakładają swoją działalność gospodarczą, zajmują wysokie lub wymagające specjalnych wiadomości stanowiska w różnych zakładach pracy. Stąd ten fakt może przynieść wielką szkodę nie tylko osobie, która znalazła się na liście poborowych, ale też jej otoczeniu, np. spółce należącej do niego lub w której pracuje.

Na liście poborowych znaleźli się również studenci szkół wyższych. Studenci będą mieli możliwość samodzielnego wyboru – zawieszenia studiów i odbycia 9-miesięcznej służby wojskowej lub kontynuowania studiów i jednocześnie uczestniczenia w szkoleniach młodszych dowódców oficerów (w wolne dni i w ciągu 3 lat).

Droga niełatwa, ale…

Ema Kontaraitė, prawniczka zrzeszenia zawodowego adwokatów Avocad, osobom, które znalazły się w takiej sytuacji radzi: „Nie należy się załamywać, ponieważ jest możliwość odłożenia obowiązkowej służby zasadniczej w wojsku. Droga ta nie jest łatwa, ale, jak wynika z naszego doświadczenia, możliwa do wykonania”.

Akty prawne przewidują, że odbycie służby może być odroczone w przypadku, kiedy interesom osobistym lub społecznym powołanego do wojska może być zrobiona nieproporcjonalna szkoda, a jej uniknięcie możliwe, gdyby osoba ta mogłaby swój obowiązek odbyć w innym czasie. Ema Kontaraitė zaznacza, że szkoda ta nie jest prawnie akcentowana.

Czytaj więcej: Rozważa się wprowadzenie powszechnego obowiązku służby wojskowej

Przedstawić dowody

Oznacza to, że udowodnić ją można przedstawiając faktyczne dowody wraz ze stosownym podaniem.

Najczęściej takie prośby są odrzucane. Argumentacja jest taka, że wnioskodawca nie przedstawił wiarygodnych dowodów okoliczności, w których się znalazł, a z powodu których mogłaby być zrobiona nieproporcjonalna do sytuacji szkoda.

Należy zwrócić uwagę, że argumenty wnioskodawcy, jak spłacanie zaciągniętych kredytów czy niewystarczające finansowo utrzymanie dzieci (za wyjątkiem posiadania dwóch lub więcej dzieci, których jest się jedynym żywicielem lub w przypadku ciąży małżonki), nie są wystarczające do odroczenia służby wojskowej. Związane jest to z faktem, że takie zobowiązania pozostaną nawet po upływie 9 miesięcy służby wojskowej.

Odroczenie nie oznacza zaniechania „ścigania”

Należy jednak zwrócić uwagę, że nawet w przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania, należy mieć na uwadze, że okres odroczenia służby wojskowej jest stosowany do usunięcia obiektywnych przyczyn, z powodu których został zastosowany. A to oznacza, że zawsze jest obiektywna motywacja, by osoba powołana do wojska została po raz kolejny wciągnięta na listę poborowych. Stąd wynika potrzeba przedstawienia wiarygodnych dowodów szkodliwości danej sytuacji, w której znalazł się wnioskodawca.

Czytaj więcej: Wojsko Litewskie ma niemal pełną odporność na COVID


Częściowo powszechny pobór do wojska został przywrócony w 2015 r. W ten sposób zareagowano na działania Rosji na Ukrainie. Prawie 90 proc. poborowych ochotniczo zgłasza się do odbycia obowiązkowej służby wojskowej. Lista poborowych została opublikowana na stronie sauktiniai.karys.lt