Więcej

  Finansowanie na odnowę obiektów wspólnej użyteczności

  Czytaj również...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego, zwiększając finansowanie na remonty, przebudowę i modernizację domów wielomieszkaniowych, zachęca mieszkańców budynków wielomieszkaniowych nie tylko do efektywnego użytkowania energii, lecz także do zmiany nawyków związanych z zużyciem energii.

  | Fot. pixabay

  Wraz ze wzrostem opłat za ogrzewanie jednym ze sposobów na ich zmniejszenie jest wprowadzenie rozwiązań energooszczędnych w domach wielomieszkaniowych. Na styczniowym posiedzeniu rady zmieniono tryb finansowania remontu, rekonstrukcji i modernizacji obiektów wspólnej użyteczności domów wielomieszkaniowych, zwiększono maksymalną kwotę finansowania samorządu do 40 tys. euro na jeden dom wielomieszkaniowy, a 70 proc. dotacji ceny remontu zostaną przeznaczone na działania w zakresie efektywności energetycznej: naprawę i ocieplenie dachów, ścian, cokołów, wymianę okien, modernizację systemów grzewczych.

  Większość domów wielomieszkaniowych na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego została wybudowana w latach 90. i wcześniej. Podobnie jak wiele innych budynków budowanych w tym samym czasie na Litwie wznoszono je zgodnie z niskimi standardami efektywności energetycznej, a ich stan pogorszył się z upływem czasu. Dlatego też mieszkańcy domów wielomieszkaniowych w rejonie wileńskim są zachęcani do stosowania środków zwiększających efektywność energetyczną: remontu i ocieplenia dachów, ścian, cokołów, wymiany okien, modernizacji systemów grzewczych. Wykorzystanie oferowanego finansowania nie tylko znacznie obniżyłoby ogólne koszty energii w budynkach mieszkalnych, lecz także zapewniłoby możliwość poprawy reżimu temperatury w pomieszczeniach wewnętrznych, racjonalnego zużycia energii i obniżenia rachunków za ogrzewanie. Na te środki zostanie przeznaczone 70 proc. wsparcia ceny remontów.

  Na posiedzeniu Rady zatwierdzono też zwiększone maksymalne kwoty finansowania według powierzchni użytkowych domów wielomieszkaniowych. Zwiększono maksymalną dozwoloną kwotę finansowania na domy według powierzchni: mieszkańcy domów o powierzchni użytkowej do 1 tys. mkw. będą mogli otrzymać do 20 tys. euro, domów o powierzchni użytkowej 1–2 tys. mkw. – 30 tys. euro, domów o powierzchni użytkowej powyżej 2 tys. mkw. – do 40 tys. euro dofinansowania. Maksymalna kwota jest obliczana poprzez zsumowanie całego wsparcia udzielonego na remont obiektów użyteczności publicznej.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego w celu obniżenia rachunków za ogrzewanie dla mieszkańców domów wielomieszkaniowych, które zużywają najwięcej energii cieplnej, już od 2017 r. świadczy pomoc w remontach obiektów użyteczności publicznej w domach wielomieszkaniowych. Pomoc finansowa udzielona przez samorząd jest okazją dla właścicieli mieszkań w domach wielomieszkaniowych, którzy nie mogą uczestniczyć w programie remontów domów wielomieszkaniowych, do modernizacji obiektów wspólnego użytku.


  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...