Więcej

  Wsparcie samorządu remontów obiektów ogólnego użytku domu wielomieszkaniowego

  Czytaj również...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie remontu, rekonstrukcji i odnowienia (modernizacji) obiektów ogólnego użytku domów wielomieszkaniowych. Będą one przyjmowane do 30 czerwca 2022 r.

  Przypominamy, że wsparcie jest świadczone od 2017 r. zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego „Opisem procedury finansowania remontu, rekonstrukcji i remontu (modernizacji) obiektów ogólnego użytku budynków wielomieszkaniowych”, który reguluje wsparcie z budżetu samorządu dla właścicieli mieszkań na remont obiektów ogólnego użytku, np. dachu, ścian, fundamentów, systemów inżynieryjnych budynku, (ogrzewania, wodociągu) itp. Zgłoszenia są przyjmowane w okienku obsług interesantów samorządu, można też je przesłać pocztą do Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Wnioskodawca zostanie poinformowany o umieszczeniu jego wniosku w ogólnej kolejce.

  Należy zauważyć, że prace są prowadzone na koszt właścicieli mieszkań i innych pomieszczeń bloku oraz Samorządu. Pierwszeństwo w finansowaniu mają obiekty o środkach efektywności energetycznej i w stanie awaryjnym. Ustalono maksymalnie dopuszczalną kwotę finansowania na wszystkie remonty wykonane dla jednego budynku wielomieszkaniowego według powierzchni użytkowej domu: do 1 tys. mkw. – 20 tys. euro, od 1 tys. do 2 tys. mkw. – 30 tys. euro, ponad 2 tys. mkw. – 40 tys. euro. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone, a wnioski w sprawie przyznania dofinansowania zostaną przedstawione przez specjalnie utworzoną komisję.

  Część finansowana przez samorząd:

  • 70 proc. na remont obiektów użytku ogólnego w budynku mieszkalnym, gdy wdrażane są środki efektywności energetycznej: naprawa i ocieplenie dachów, naprawa i termoizolacja ścian elewacyjnych, cokołów, uporządkowanie warstw gruntu, wymiana drzwi i okien w częściach wspólnych do modernizacji systemów grzewczych;

  • 50 proc. na remont wymienionych obiektów powszechnego użytku budynku wielomieszkaniowego: naprawa kanalizacji i wodociągów, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa kanalizacji deszczowej, uporządkowanie instalacji wentylacyjnej;

  • dodatkowe 30 proc. na modernizację systemu grzewczego domu wielomieszkaniowego uczestniczącego w programie remontu (modernizacji) bloku (w tym drobnej renowacji) zatwierdzonego przez Rząd RL.

  Ubiegający o wsparcie wnioskodawcy będą zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

  • wniosku ustalonej formy;

  • dokumentów potwierdzających prawo pełnomocnika do reprezentowania wnioskodawcy;

  • kosztorysów robót i usług wnioskowanych o finansowanie, pozwolenia na budowę (jeżeli wymaga tego ustawa o budownictwie), aktu przeglądu technicznego domu;

  • protokołu ze spotkania właścicieli mieszkań i innych pomieszczeń domu z decyzją o remoncie, rekonstrukcji lub odnowie obiektów ogólnego użytku domu wielomieszkaniowego;

  • potwierdzenia posiadania środków własnych (zaświadczenia administratora obiektów wspólnego użytku lub wyciąg z rachunku bankowego).

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Czytaj więcej: Radni rejonu wileńskiego przyjęli budżet na rok 2022

  Więcej informacji na temat trybu udzielania wsparcia znajduje się w „Opisie procedury finansowania remontu, rekonstrukcji i odnowy (modernizacji) budynków wielomieszkaniowych” (dec. nr. T3-22 Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego z 28 stycznia 2022 r.). Opis można znaleźć na stronie internetowej samorządu: www.vrsa.lt. W razie dalszych pytań prosimy o kontakt ze st. specjalistką Wydziału Gospodarki Lokalnej Ireną Mackiel, tel. (8 5) 240 1564, e-mail irena.mackel@vrsa.lt.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Prezydent Republiki Litewskiej z pierwszą damą odwiedzili rejon wileński 

  Z okazji Dnia Armii Litewskiej i upamiętnienia 105. rocznicy jej odrodzenia prezydent wziął udział w uroczystej ceremonii złożenia przysięgi przez żołnierzy obowiązkowej służby wojskowej Państwu Litewskiemu, odbywającej się w Centrum Szkolenia Bojowego im. gen. Adolfasa Ramanauskasa w Niemenczynie. Podczas...

  W Awiżeniach uroczyście zaprezentowano heraldyczne symbole miejscowości 

  Święto tradycyjnie rozpoczęło się wspólną modlitwą i poświęceniem symboli heraldycznych. Uczestniczący w uroczystości mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz cieszył się z kolejnej ważnej uroczystości dla rejonu. Mer podkreślił, że nowa heraldyka będzie znaczącą tożsamością Awiżeń, które będą reprezentować je...

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...