Litwa rozważy „urlop na samorozwój” — do 5 dni w roku

Litewski sejm rozważał propozycję zmiany Kodeksu Pracy, aby pracodawcy byli zobowiązani do zapewnienia do pięciu dni urlopu na samorozwój w roku. Działałoby to na zasadzie urlopu niepłatnego. Opinie parlamentu Litwy były podzielone — część zwróciła uwagę na to, że mogłoby dochodzić do nadużyć.

Poprawki do Kodeksu Pracy przeszły etap rozpatrywania projektu, które zgłosiła frakcja „W imię Litwy”.

Socjaldemokrata Algirdas Sysas zauważył, że mogą zdarzać się przypadki nadużyć.

„Twierdząc, że będą się samodoskonalili, będą podcinali drzewka w sadach” — stwierdził inny poseł, Julius Sabatauskas.

Ostatecznie projekt przeszedł głosami 85 posłów za, trzech było przeciwko, 16 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Na salę obrad projekt wróci 24 maja. Do tego czasu projekt zopiniuje rząd Litwy oraz Rada Trójstronna.


Na podst.: BNS, własne