Więcej

  Stypendium dla Polaka z Litwy. Nabór wniosków na studia w Polsce

  Chętni studiować w Polsce już mogą składać wnioski do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Rozpoczęła ona nabór wniosków do Programu im. Gen. Władysława Andersa, który Polakom spoza Macierzy (w tym Polakom na Litwie) oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia, a także jednolite magisterskie (np. 5 lat studiów prawa). Osoby zakwalifikowane do programu będą otrzymywały stypendium. Wyjaśniamy, jakie są możliwości.

  Czytaj również...

  Program im. Andersa przewiduje studia na polskich uczelniach pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia począwszy od roku akademickiego 2023/2024. Termin składania aplikacji na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie – 11 lipca 2023 roku. Termin składania aplikacji na studia II stopnia (czyli magisterskie) – 23 maja 2023 roku.

  Wymogi formalne

  O stypendium w ramach Programu mogą ubiegać się również osoby, które posiadają polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju. Zgodnie z regulaminem kandydaci powinni również być uczniami ostatniej klasy (ostatniego roku) szkoły średniej poza Polską albo legitymować się świadectwem maturalnym uprawniającym do podjęcia studiów wydanym poza Polską i uzyskanym nie wcześniej niż w 2021 r.

  W procedurze naboru kandydat powinien przedłożyć Kartę Polaka lub decyzję o jej przyznaniu. Żeby otrzymać Kartę Polaka, trzeba skontaktować się z Wydziałem Konsularnym i Polonii w Ambasadzie Polski w Wilnie.

  Jeśli świadectwo maturalne późni się…

  Jeśli świadectwo maturalne możemy otrzymać dopiero po terminie składania wniosków — na przykład ze względu na terminy egzaminów maturalnych — nie należy panikować. W takim przypadku uczeń musi zwrócić się do dyrekcji swojej szkoły po odpis wyników pierwszego półrocza nauki w klasie maturalnej. Najlepiej, aby dokument ten (potwierdzony przez dyrektora szkoły) był w języku polskim — polskie szkoły na Litwie mają taką możliwość. Taki odpis należy złożyć razem z deklaracją, że w późniejszym czasie dostarczymy także świadectwo maturalne od razu po jego otrzymaniu.

  Nie od razu na głęboką wodę — czyli rok przygotowawczy

  Program oferuje też roczny kurs przygotowawczy w Polsce. Jest to rok poprzedzający studia, w czasie którego przyszły student polepszy znajomość języka polskiego oraz przedmiotów, które będą mu potrzebne na studiach. Na przykład, jeśli ktoś planuje studia medyczne, ale nie jest jeszcze do nich gotów, na takim roku przygotowawczym zapozna się z okrojonym materiałem studiów medycznych, a także podszlifuje swój język polski.

  Więcej informacji możemy znaleźć na stronie samej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/otwieramy-nabor-wnioskow-do-programu-dla-polonii-anders-nawa.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Małgorzata Mazurek: „Kongres Rodzin Polonijnych to inwestycja w siebie i rodzinę”

  Na najbliższym Kongresie w dniach 23-25 sierpnia, którego temat brzmi „Rodzina Polonijna miejscem spotkania i rozwoju” — Małgorzata Mazurek wraz z mężem jako prelegenci poruszą często pomijane zagadnienie reemigracji. Sami po wielu latach spędzonych w Niemczech i Luksemburgu zdecydowali...

  Przegląd BM TV z profesorami z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Tomaszem Nowickim i Jackiem Gołąbiowskim

  Jacek Gołąbiowski: Uczestniczyliśmy w spotkaniu zorganizowanym w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, konferencji poświęconej właśnie organizacjom polskim z granicą. Już od 3 lat realizujemy projekt Ministerstwa Nauki, obecnie Szkolnictwa Wyższego polegający na badaniu aktywności organizacji polskich za granicą. To...

  Gitanas Nausėda zaprzysiężony na prezydenta Litwy. Kadencja potrwa do 2029 roku

  Podczas uroczystego posiedzenia parlamentu głowa państwa położyła rękę na konstytucji i przysięgła wierność Republice Litewskiej i Konstytucji, uczciwe wypełnianie obowiązków i sprawiedliwość wobec wszystkich. Nausėda wypowiedział również słowa „niech mi Bóg dopomoże”, choć ze względu na prawa osób niewierzących, składający...

  Okręg Wileński Armii Krajowej 1944–1948

  17 lipca 1944 r. sowieci rozpoczęli „likwidację białopolskiego zgrupowania”. Z zastawionego kotła wydostali się nieliczni. Wielu z zatrzymanych w efekcie trafiło do tzw. „obozów internowania” — czyli obozów jenieckich, część zaś zostało aresztowanych i skazanych na wieloletnie wyroki. Pewna grupa,...