Więcej

  Stypendium dla Polaka z Litwy. Nabór wniosków na studia w Polsce

  Chętni studiować w Polsce już mogą składać wnioski do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Rozpoczęła ona nabór wniosków do Programu im. Gen. Władysława Andersa, który Polakom spoza Macierzy (w tym Polakom na Litwie) oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia, a także jednolite magisterskie (np. 5 lat studiów prawa). Osoby zakwalifikowane do programu będą otrzymywały stypendium. Wyjaśniamy, jakie są możliwości.

  Czytaj również...

  Program im. Andersa przewiduje studia na polskich uczelniach pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia począwszy od roku akademickiego 2023/2024. Termin składania aplikacji na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie – 11 lipca 2023 roku. Termin składania aplikacji na studia II stopnia (czyli magisterskie) – 23 maja 2023 roku.

  Wymogi formalne

  O stypendium w ramach Programu mogą ubiegać się również osoby, które posiadają polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju. Zgodnie z regulaminem kandydaci powinni również być uczniami ostatniej klasy (ostatniego roku) szkoły średniej poza Polską albo legitymować się świadectwem maturalnym uprawniającym do podjęcia studiów wydanym poza Polską i uzyskanym nie wcześniej niż w 2021 r.

  W procedurze naboru kandydat powinien przedłożyć Kartę Polaka lub decyzję o jej przyznaniu. Żeby otrzymać Kartę Polaka, trzeba skontaktować się z Wydziałem Konsularnym i Polonii w Ambasadzie Polski w Wilnie.

  Jeśli świadectwo maturalne późni się…

  Jeśli świadectwo maturalne możemy otrzymać dopiero po terminie składania wniosków — na przykład ze względu na terminy egzaminów maturalnych — nie należy panikować. W takim przypadku uczeń musi zwrócić się do dyrekcji swojej szkoły po odpis wyników pierwszego półrocza nauki w klasie maturalnej. Najlepiej, aby dokument ten (potwierdzony przez dyrektora szkoły) był w języku polskim — polskie szkoły na Litwie mają taką możliwość. Taki odpis należy złożyć razem z deklaracją, że w późniejszym czasie dostarczymy także świadectwo maturalne od razu po jego otrzymaniu.

  Nie od razu na głęboką wodę — czyli rok przygotowawczy

  Program oferuje też roczny kurs przygotowawczy w Polsce. Jest to rok poprzedzający studia, w czasie którego przyszły student polepszy znajomość języka polskiego oraz przedmiotów, które będą mu potrzebne na studiach. Na przykład, jeśli ktoś planuje studia medyczne, ale nie jest jeszcze do nich gotów, na takim roku przygotowawczym zapozna się z okrojonym materiałem studiów medycznych, a także podszlifuje swój język polski.

  Więcej informacji możemy znaleźć na stronie samej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/otwieramy-nabor-wnioskow-do-programu-dla-polonii-anders-nawa.

  Afisze

  Więcej od autora

  Plener malarski „Znad Mereczanki fal”

  W dniach 18-26 maja br. odbył się plener malarski uczniów Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku i ze Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie. Kolejna edycja corocznego pleneru została zatytułowana „Znad Mereczanki fal” i była kontynuacją ubiegłorocznego spotkania, które zahaczyło o...

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o Dniu Dziecka

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka ten numer Pocopotka...

  Konkurs stypendialny im. Kazimierasa Bugi dla studentów poza Litwą

  Studenci zostaną wybrani przez centra studiów litewskich (studia bałtyckie) i zarekomendowani Ministerstwu Edukacji, Nauki i Sportu. Stypendium im. Kazimierasa Bugi jest przyznawane corocznie w celu promowania zainteresowania językiem litewskim i literaturą litewską za granicą oraz wspierania studentów studiujących język litewski...

  Spektakl dla dzieci i młodzieży #HEN w DKP w Wilnie [Z GALERIĄ]

  Wspomnimy żeglarza Henryka Jaskułę Spektakl, prezentowany w formule monodramu, wspomina postać Henryka Jaskuły — wybitnego żeglarza, który jako pierwszy Polak i trzeci żeglarz w historii, samotnie, bez zawijania do portów, okrążył Ziemię, stając się inspiracją dla kolejnych pokoleń wilków morskich....