Więcej

  Dłuższa ważność skierowania. Cel — krótsze kolejki do lekarzy

  Od 1 kwietnia skierowanie do specjalisty, wystawione przez lekarza rodzinnego, jest ważne do 180 dni zamiast 60. Szacuje się, że zmiany te zmniejszą liczbę zbędnych wizyt pacjentów w placówkach medycznych, a także obciążenie lekarzy rodzinnych.

  Czytaj również...

  W nadesłanym do „Kuriera Wileńskiego” oświadczeniu z Ministerstwa Ochrony Zdrowia napisano, że taka decyzja została podjęta w celu zmniejszenia liczby sytuacji, w których z powodu końca ważności skierowania do specjalisty, pacjenci zmuszeni są ponownie udać się do lekarza rodzinnego. Dłuższy termin ważności dotyczy skierowań do lekarza specjalisty, z wyjątkiem skierowań na zabiegi medycyny fizykalnej i rehabilitacyjne, które nadal będą ważne 60 dni.

  Kolejki do lekarzy

  Jak poinformowano w ministerstwie, obecnie pacjenci muszą najdłużej czekać na konsultacje kardiologów, neurologów, endokrynologów, hematologów, radioterapeutów onkologicznych, onkologów, chemioterapeutów i innych specjalistów.

  Minister ochrony zdrowia Arūnas Dulkys podkreśla, że zarówno pacjenci, jak i lekarze doświadczali mnóstwo niedogodności związanych z terminem ważności skierowań — w przychodniach tworzył się spory potok pacjentów głównie z powodu przedłużenia ważności skierowania.

  Czytaj więcej: Litwa reformuje szybką pomoc medyczną. Centralizacja od 2023 roku

  Korzyści dla pacjentów

  „Termin ważności skierowania zostaje wydłużony z 60 do 180 dni. Zmniejsza to obciążenie biurokratyczne lekarzy, ponieważ nie będą już musieli przedłużać ważności skierowania. Korzyści dla pacjentów są również oczywiste — nie trzeba będzie ponownie zwracać się do lekarza rodzinnego, będzie mniej wizyt w placówkach medycznych tylko z powodu »papierka«. Przyczyni się to do zmniejszenia kolejek w placówkach medycznych i unormowania obciążenia lekarzy rodzinnych” — powiedział minister zdrowia.

  Poinformowano nas także, że Ministerstwo Ochrony Zdrowia i inne odpowiedzialne instytucje podejmują kompleksowe działania w celu zmniejszenia kolejek do lekarzy: zmniejsza się obciążenie administracyjne lekarzy, redystrybuowane są funkcje specjalistów, opracowywany jest system informacyjny do wstępnej rejestracji pacjentów itp. Szczególną uwagę zwraca się na planowanie zasobów ludzkich, zachęcanie lekarzy do podejmowania decyzji o pracy w regionach i zwiększenie liczby finansowanych przez państwo miejsc w tych dziedzinach studiów, których specjalistów najbardziej brakuje w litewskim krajowym systemie opieki zdrowotnej.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  Modernizacja systemu rejestracji pacjentów

  Przewiduje się, że wszystkie rejestracje w celu uzyskania świadczeń zdrowotnych będą rejestrowane w jednym systemie krajowym, niezależnie od tego, czy pacjent rejestruje się w świadczeniu za pośrednictwem portalu internetowego, telefonicznie, czy też jest rejestrowany przez lekarza rodzinnego. Dzięki temu pacjent będzie miał szybszy i lepszy dostęp do usługi.

  Zmodernizowany system rejestracji pacjentów umożliwi również wejście do kolejki oczekujących, jeśli w momencie rejestracji nie będzie już wolnego miejsca na wizytę do specjalisty. Pacjenci w kolejce oczekujących będą mogli otrzymać usługę, gdy tylko nadarzy się taka możliwość (jeżeli na przykład ktoś z pacjentów odwoła wizytę i będzie wolne miejsce lub pojawią się dodatkowe godziny obsługi). Zmodernizowany system zapewni również możliwość monitorowania, jak długo pacjent musi czekać na wizytę do specjalisty, ilu pacjentów stoi w kolejce przed nim.

  Jak informuje resort ochrony zdrowia, w celu zmniejszenia kolejek w tym roku wprowadzono również zmiany w procedurze opłacania świadczeń zdrowotnych.

  W tym roku przeznaczono więcej środków na opłacenie usług specjalistów kardiologów, do których kolejki są jedne z najdłuższych
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Priorytetowe konsultacje

  W tegorocznych umowach kas chorych z placówkami medycznymi wyróżniono priorytetowe konsultacje lekarzy specjalistów — tych, których dostępność związana jest z chorobami, które mają największy wpływ na zachorowalność i śmiertelność na Litwie. W rezultacie w tym roku przeznaczono więcej środków na opłacenie usług specjalistów kardiologów, neurologów, hematologów, onkologów, chemioterapeutów, onkologów, radioterapeutów i endokrynologów. Zmiana ta ma sprawić, że konsultacje te staną się bardziej dostępne dla pacjentów, skrócą się kolejki i zostanie stworzona baza finansowa dla funkcjonowania „zielonych korytarzy”, tj. umożliwi się pacjentom z poważnymi chorobami szybszy dostęp do świadczeń bez czekania w ogólnej kolejce.

  Umowy dodatkowe

  Terytorialne kasy chorych z ponad dwudziestoma placówkami medycznymi w kraju podpisały dodatkowe umowy w celu poprawy dostępności usług. Poprzez te umowy instytucje zobowiązały się do zapewnienia pacjentom większej liczby tych usług, które sprawiają, że kolejki w danej placówce są największe. Tymczasem kasy chorych potwierdziły w swoich umowach, że stworzą wszystkie warunki do zrealizowania tych zmian, zapewniając dodatkowe finansowanie. Większość placówek medycznych zobowiązała się w umowach do zwiększenia dostępności konsultacji lekarzy specjalistów oraz do zwiększenia liczby dziennych usług szpitalnych, chirurgii dziennej, aktywnych i długoterminowych usług leczenia. Niektóre placówki w umowach przewidywały więcej usług pielęgniarskich, a także stacjonarnej opieki paliatywnej i ratownictwa medycznego itp. Według obliczeń Państwowej Kasy Chorych, dodatkowe finansowanie przewidziane w umowach pozwoli krajowym instytucjom medycznym zapewnić dodatkowych około 200 tys. konsultacji lekarzy specjalistów, 1 300 operacji wymiany stawów, 37 tys. dodatkowych dni hospitalizacji i 7,5 tys. usług chirurgii dziennej. Roczne zapotrzebowanie na środki z Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego wyniesie 33,6 mln euro.

  Wyższe koszty konsultacji lekarzy specjalistów

  Od 1 kwietnia zwiększono koszt konsultacji lekarzy specjalistów, podczas których pacjent przechodzi dwa lub więcej zabiegów. W ten sposób zachęca się placówki medyczne do zapewnienia pacjentowi większej liczby usług podczas jednej wizyty. Zwiększa się cena konsultacji tych specjalistów, których kompetencje obejmują diagnozowanie i leczenie chorób będących m. in. głównymi przyczynami śmierci na Litwie.

  W wyniku zainicjowanych przez resort zdrowia zmian wzrosną koszty za konsultacje: kardiologa (dorośli i dzieci), neurologa (dorośli i dzieci), endokrynologa (dorośli i dzieci), położnika-ginekologa, dermatologa wenerologa, gastroenterologa, okulisty, otorynolaryngologa, traumatologa ortopedycznego, reumatologa (dorośli i dzieci). Na wdrożenie zmian przeznaczono 17,3 mln euro z Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego.

  Czytaj więcej: Kardiolog Aleksander Brosławski o nadciśnieniu. „Przed leczeniem trzeba znać objawy”


  Afisze

  Więcej od autora

  Lato będzie upalne i suche

  — Trudno prognozować. Jeden Pan Bóg wie, jakie będzie lato. Ja mogę prognozować tylko na podstawie swoich obserwacji, ale dzisiaj dosyć często się one nie sprawdzają, ponieważ człowiek bardzo namieszał w przyrodzie. Wiem natomiast na pewno, że będzie bardzo...

  Zmiany w eksploatacji samochodów: kary za otwarty alkohol i cofanie liczników

  Natomiast już od 7 lipca wejdą w życie kolejne zmiany — tym razem w ustawie o oszustwach — dotyczące korekty licznika przebiegu w samochodach używanych. Kary za otwarty alkohol — Od 1 czerwca policja będzie karać pasażerów za przewożenie otwartego alkoholu...

  Każde dziecko ma prawo do przeżycia spokojnego dzieciństwa

  — W tym roku będziemy obchodzić ważną datę — wkrótce minie 5 lat od przeprowadzenia reformy systemu ochrony praw dziecka. Przyniosła ona namacalne zmiany w ochronie praw dzieci. Dzięki niej możemy o wiele szybciej i sprawniej zapewnić ochronę praw...

  Propozycja innego wyliczania „urlopowych”: na podstawie rocznej średniej

  Stowarzyszenie Litewskiej Konfederacji Pracodawców także uważa, że naliczanie wypłat urlopowych za dwanaście miesięcy jest bardziej korzystne dla pracowników. Tymczasem przedstawiciele związków zawodowych mają w tej kwestii wątpliwości i proponują kontynuację dyskusji. Dlaczego potrzebne zmiany? — Uważamy, że należy zmienić procedurę naliczania...