Więcej

  Rada postanowiła: sołtysi rejonu wileńskiego otrzymają rekompensaty na pokrycie wydatków związanych z ich działalnością 

  W celu usprawnienia działania instytucji sołtysów w gminach Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz zachęcenia sołtysów do aktywności w rozwiązywaniu problemów mieszkańców rejonu wileńskiego, 9 czerwca br., Rada zatwierdziła maksymalną kwotę wydatków dla sołtysów, związanych z ich działalnością.

  Czytaj również...

  Już od 1 lipca do końca tego roku każdy sołtys w rejonie wileńskim będzie mógł otrzymać do 200 euro miesięcznie na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem swoich obowiązków, a od 1 stycznia 2024 – do 0,2 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (lit. VMDU).
   
  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego na zasadach społecznych na czteroletnią kadencję w 23 gminach jest wybieranych 195 sołtysów. Sołtysi reprezentują mieszkańców swojego terytorium w gminie, instytucjach samorządowych i państwowych, działających na terenie gminy, mobilizują społeczność i pomagają w prowadzeniu spraw wspólnoty sołectwa. Działania sołtysów, rozwiązywanie problemów mieszkańców gmin, wymagają nie tylko czasu, ale i środków finansowych. Pracując na rzecz społeczności, sołtysi często ponoszą koszty pracy z ich osobistego budżetu – na paliwo, komunikację, materiały drukowane i na inne niezbędne środki. 
   
  Według Waldemara Urbana, starosty  frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku  Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), który przedłożył projekt decyzji Rady, wydatki związane z działalnością sołtysów w rejonie wileńskim są obecnie rekompensowane tylko symbolicznie, zatem zaproponowana nowa wysokość kwoty rekompensaty na wydatki związane z działalnością sołtysów pozwoliłaby na większą popularyzację tych obowiązków, przyciągnięcie większej liczby kandydatów do podjęcia tych obowiązków oraz na to, aby wybrani sołtysi mieli szersze i bardziej aktywne możliwości działania i większą możliwość na bardziej częste spotkania z mieszkańcami, wysłuchaniu i rozwiązaniu ich problemów.

  Czytaj więcej: Mer R. Duchniewicz odwiedził i złożył życzenia podopiecznym Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
   
  „Jak wiadomo, praca sołtysa nie należy do najłatwiejszych, to praca z mieszkańcami, rozwiązywanie ich problemów, co wymaga dużo czasu i energii. Nic dziwnego, że mało jest osób, które chcą zostać sołtysami. Jako radni doceniamy ich wkład w umacnianie samorządności, dziękujemy za pracę na zasadzie społecznej i dajemy jasny sygnał, że samorząd jest gotowy zrekompensować im choćby koszty funkcjonowania, jeśli takie wystąpią. Zasadniczym celem projektu jest zachęcenie mieszkańców do skuteczniejszego podejmowania tych obowiązków oraz przybliżenie samorządności mieszkańcom rejonu” – inicjatywę frakcji AWPL-ZChR uzasadniał radny W. Urban. 
   
  W tej chwili sołtysom są zwracane wydatki związane z ich działalnością w Samorządzie Rejonu Wileńskiego bardzo symbolicznie. W 2023 r. w budżecie samorządu przewidziano środki na rekompensaty dla sołtysów z tytułu kosztów transportu i artykułów piśmiennych, łącznie – 21,2 tys. euro, tj. do 108 euro rocznie dla każdego sołtysa. Środki niezbędne do wykonania nowej decyzji zostaną przewidziane w budżecie samorządu. Według wstępnych obliczeń maksymalne zapotrzebowanie na środki w 2023 r. sięgnie do 234 tys. euro, w r. 2024 – w zależności od obowiązującej wówczas wielkości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (lit. VMDU).
   
  Uchwała wchodzi w życie od 1 lipca 2023 roku. W najbliższym czasie Administracja Samorządu przygotuje opis wydatków sołtysów Samorządu Rejonu Wileńskiego, związanych z ich działalnością jako sołtysów, płatnościami i procedurą rozliczeniową.
   
  Zgodnie z opisem trybu wyboru i odwoływania sołtysów samorządu rejonu wileńskiego wybory sołtysów przeprowadza się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zebrania się wybranych członków rady samorządu i złożenia ślubowania na pierwszym posiedzeniu rady, a więc kadencja obecnych sołtysów dobiega końca. Zgodnie z zatwierdzoną uchwałą, z możliwości rekompensowania poniesionych wydatków będą mogli również skorzystać obecni sołtysi.

  Czytaj więcej: Mer R. Duchniewicz odwiedził i złożył życzenia podopiecznym Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
   
  „Jak wiadomo, praca sołtysa nie należy do najłatwiejszych, to praca z mieszkańcami, rozwiązywanie ich problemów, co wymaga dużo czasu i energii. Nic dziwnego, że mało jest osób, które chcą zostać sołtysami. Jako radni doceniamy ich wkład w umacnianie samorządności, dziękujemy za pracę na zasadzie społecznej i dajemy jasny sygnał, że samorząd jest gotowy zrekompensować im choćby koszty funkcjonowania, jeśli takie wystąpią. Zasadniczym celem projektu jest zachęcenie mieszkańców do skuteczniejszego podejmowania tych obowiązków oraz przybliżenie samorządności mieszkańcom rejonu” – inicjatywę frakcji AWPL-ZChR uzasadniał radny W. Urban. 
   
  W tej chwili sołtysom są zwracane wydatki związane z ich działalnością w Samorządzie Rejonu Wileńskiego bardzo symbolicznie. W 2023 r. w budżecie samorządu przewidziano środki na rekompensaty dla sołtysów z tytułu kosztów transportu i artykułów piśmiennych, łącznie – 21,2 tys. euro, tj. do 108 euro rocznie dla każdego sołtysa. Środki niezbędne do wykonania nowej decyzji zostaną przewidziane w budżecie samorządu. Według wstępnych obliczeń maksymalne zapotrzebowanie na środki w 2023 r. sięgnie do 234 tys. euro, w r. 2024 – w zależności od obowiązującej wówczas wielkości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (lit. VMDU).

  W najbliższym czasie Administracja Samorządu przygotuje opis wydatków sołtysów Samorządu Rejonu Wileńskiego, związanych z ich działalnością jako sołtysów, płatnościami i procedurą rozliczeniową.


   
  Uchwała wchodzi w życie od 1 lipca 2023 roku. W najbliższym czasie Administracja Samorządu przygotuje opis wydatków sołtysów Samorządu Rejonu Wileńskiego, związanych z ich działalnością jako sołtysów, płatnościami i procedurą rozliczeniową.
   
  Zgodnie z opisem trybu wyboru i odwoływania sołtysów samorządu rejonu wileńskiego wybory sołtysów przeprowadza się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zebrania się wybranych członków rady samorządu i złożenia ślubowania na pierwszym posiedzeniu rady, a więc kadencja obecnych sołtysów dobiega końca. Zgodnie z zatwierdzoną uchwałą, z możliwości rekompensowania poniesionych wydatków będą mogli również skorzystać obecni sołtysi.

  Czytaj więcej: Rejon wileński zaprasza do odnowionego parku w Pikieliszkach


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...

  Za dobre osiągnięcia w nauce – premie pieniężne

  Projekt przewiduje, że dla uczniów klas 5–12 szkół rejonu wileńskiego za doskonałe roczne oceny (10 pkt) ze wszystkich przedmiotów nauczania będzie przyznawana premia w wysokości 500 euro. Dodatkowo dla absolwentów przewidziano premie w wysokości 250 euro za każde uzyskane...