Więcej

  Zakończył się nabór wniosków na remonty bloków: aktywność mieszkańców nie spada

  Modernizacja budynków wielorodzinnych nabiera tempa. Świadczą o tym wyniki zakończonego 31 maja naboru, w ramach którego wpłynęło prawie 500 wniosków. Jednak ze względu na dużą liczbę wnioskodawców i ograniczony budżet, realizacja niektórych projektów będzie wymagała czasu.

  Czytaj również...

  Wstępne szacunki sugerują, że łączna wartość inwestycji w ramach otrzymanych projektów wyniesie około 440 mln euro, co znacznie przekracza kwotę 100 mln euro przewidzianą w ogłoszonym zaproszeniu. Z tego powodu zastosowana zostanie konkurencyjna metoda wyboru.

  „Projekty zostaną wybrane w kolejności priorytetów, zgodnie z kryteriami oceny, a pozostałe projekty zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Później, przy dodatkowym finansowaniu, możemy być w stanie sfinansować pozostałe projekty” — mówi Vytautas Vrubliauskas, dyrektor Departamentu Efektywności Energetycznej Budynków w Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi (APVA).

  Szczególnie zaangażowani byli mieszkańcy największych miast

  Prawie 30 proc. wszystkich zgłoszeń pochodziło z trzech największych miast w kraju — Wilna (61), Kowna (50) i Kłajpedy (29). Aktywnie uczestniczyły również samorządy Mariampola (26), rejonu tauroskiego (23), poniewieskiego (17), rejonu możejskiego (17), olickiego (17), połąskiego (16) i oniksztyńskiego (15). Taurogi podwoiły, a Olita potroiła liczbę złożonych wniosków w porównaniu z poprzednim naborem.

  Rozmówca zauważa, że renowacja zwykle leży w interesie tych mieszkańców, którzy są zainteresowani korzyściami płynącymi z renowacji i zdają sobie sprawę, że to ich własność, o którą muszą zadbać.

  „W tym naborze odnotowano nieco większą liczbę projektów renowacyjnych w budynkach wielorodzinnych, które poparło 100 proc. mieszkańców” — mówi dyrektor Departamentu Efektywności Energetycznej Budynków APVA.

  Mieszkańcy wybierają alternatywne rozwiązania energetyczne

  Według wstępnych ocen, większość budynków wielorodzinnych w tym naborze planuje osiągnąć klasę charakterystyki energetycznej B po renowacji, podczas gdy kilka bloków planuje osiągnąć klasę charakterystyki energetycznej A. Cieszy fakt, że spośród otrzymanych wniosków, w ponad 280 blokach mieszkalnych planuje się instalację odnawialnych źródeł energii, takich jak elektrownie słoneczne lub pompy ciepła.

  Dyrektor Departamentu Efektywności Energetycznej Budynków w APVA zauważa, że aż 60 proc. planowanych projektów renowacji budynków wielorodzinnych przewiduje instalację odnawialnych źródeł energii, co jest znaczącą zmianą w porównaniu z poprzednimi naborami, w których odsetek ten wynosił około 10 proc.

  Liczba odnowionych domów wciąż stanowi mniejszość

  Program renowacji bloków wielorodzinnych nabiera tempa, ale wciąż jest więcej starych budynków niż zmodernizowanych, więc potencjał renowacji w kraju jest wysoki.

  „Obecnie na Litwie znajduje się około 4,5 tys. odnowionych budynków mieszkalnych, co stanowi nieco ponad 12 proc. wszystkich budynków przeznaczonych do renowacji. Potencjał renowacji jest wciąż ogromny. Obecnie mamy dość dużą liczbę projektów w trakcie realizacji — łącznie około 1,4 tys. projektów, z których 800 jest na etapie prac przygotowawczych, a kolejne 600 czeka na przetarg” — mówi Vrubliauskas.

  Mieszkańcy są zachęcani do dalszego składania wniosków

  APVA zamierza ocenić wszystkie otrzymane wnioski i podjąć decyzje w sprawie finansowania projektów w lipcu. Przypomina się również, że termin wyboru nowych projektów upływa w lipcu br. Wnioski o renowację budynków wielorodzinnych w ramach programu renowacji przyjmowane są do 2 października. Nabór wniosków na renowację budynków mieszkalnych opublikowany 22 lutego jest otwarty do 22 października br. Głównym warunkiem tego zaproszenia jest to, że renowacja budynku mieszkalnego musi osiągnąć klasę charakterystyki energetycznej co najmniej A i zmniejszenie zużycia energii cieplnej o co najmniej 40 proc.

  Kotryna Grušauskaitė

  Zam. 2087


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Sprawę zadośćuczynienia od Niemiec dla Polski udało się umiędzynarodowić

  KW: Mija rok od czasu ogłoszenia „Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939–1945”. Co udało się w tym czasie osiągnąć? Arkadiusz Mularczyk: W bezsprzeczny sposób udało się umiędzynarodowić historię...

  Przedsiębiorcy Polacy z Litwy z misją w Poznaniu [Z GALERIĄ]

  Celem tego wyjazdu było poznanie nowoczesnych metod optymalizacji i cyfryzacji procesów biznesowych, a także nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. Do ekipy przedsiębiorców FPPK dołączyły także zaprzyjaźnione polskie firmy z Litwy. To esencja misji „Korony” — integracja środowiska biznesowego polskiego pochodzenia...

  Każdy może rzucić palenie — ważne jest, aby szukać pomocy

  Ludzie są tak stworzeni, że ciągle szukają sposobów na uspokojenie się, zrelaksowanie i zrobienie sobie przerwy. Dla niektórych jest to aktywność fizyczna i muzyka, dla innych palenie. Jednak współczesny świat jest pełen działań i praktyk, które mogą pomóc ci...

  Zbuduj turbinę, zgarnij nagrody. „PGE Turnieju Maszyn Wodnych 2023”

  W celu odpowiedniego przygotowania się do przedsięwzięcia, po raz pierwszy odbywającego się na terenie Litwy, w imieniu Ambasadora RP na Litwie, zapraszamy dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych na spotkanie informacyjno-organizacyjne, które się odbędzie się w piątek, 29 września 2023...