Więcej

  Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła propozycję frakcji socjaldemokratów – będzie utworzona Komisja ds. Osób Niepełnosprawnych

  5 lipca, podczas posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, zatwierdzono propozycję posłanki frakcji Socjaldemokratycznej, radnej Rūty Carik, dotyczący powołania Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych.

  Czytaj również...


  „W ciągu trzydziestu lat mieszkańcy rejonu wileńskiego zasłużyli na znacznie skuteczniejszą pomoc co do usług dla grup społecznie słabszych. Musimy zmniejszać dyskryminację ze względu na niepełnosprawność, likwidować luki prawne i usunąć niedogodności, z którymi spotykają się osoby niepełnosprawne naszego rejonu w życiu codziennym. Cieszę się, że członkini frakcji R. Carik wyszła z inicjatywą i dziękuję radnym za wsparcie”, – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz
  Teraz Samorząd Rejonu Wileńskiego dołączy się do samorządów Elektren, Kupiszek, Trok, Pren, Jezioros i innych rejonów oraz miast, które mają utworzone Komisje ds. Osób Niepełnosprawnych.
  „Cieszę się, że dziś przybliżyliśmy samorząd rejonu wileńskiego osobom, które żyją z ciągłymi trudnościami i wyzwaniami. Potrzebują oni nie tylko usunięcia przeszkód logistycznych, socjalnych i innych, ale także najprostszego ludzkiego wsparcia, zrozumienia i wysłuchania. Powołana komisja będzie bazować pracę na doświadczeniach zarówno specjalistów Samorządu, jak też i samych osób niepełnosprawnych – będą te osoby także włączone w proces podejmowania decyzji. W taki sposób będziemy mogli racjonalniej rozwiązywać ich problemy i zapewnić gwarantowane przez państwo prawa”
  – zaznaczyła R. Carik.
  Najważniejszymi postawionymi przez komisję zadaniami będzie realizacja integracji społecznej osób niepełnosprawnych, gromadzenie i analiza informacji o problemach osób niepełnosprawnych, reprezentowanie osób niepełnosprawnych w Samorządzie oraz ochrona praw i uzasadnionych interesów osób niepełnosprawnych, zacieśnianie współpracy gminnych instytucji i/lub instytucji i organizacji osób niepełnosprawnych działających w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych itp.
  Komisja będzie składała się z dziewięciu członków – 5 przedstawicieli organizacji niepełnosprawnych Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz 4 radnych.

  Czytaj więcej: Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła kandydatury Danuty Narbut i Edyty Tamošiūnaitė na wicemerów


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Rukojniach powstała nowa przestrzeń rekreacyjna

  To jeszcze jeden projekt mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich rejonu, stworzenie atrakcyjnego i komfortowego środowiska wypoczynku i rekreacji. Po realizacji projektu ten obszar wiejski stał się nie tylko bardziej malowniczy, ale i bardziej żywy. Ważne,...

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...