Więcej

  W rejonie wileńskim jest rozszerzana dostępność edukacji przedszkolnej

  Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, mając na uwadze rosnącą liczbę mieszkańców i ich potrzebę dostępu do edukacji przedszkolnej, zaaprobowała propozycję, by od 1 września w Filii Edukacji Podstawowej w Ciechanowiszkach Gimnazjum w Zujunach założyć grupę przedszkolną z litewskim językiem nauczania. Dodatkowo w przyszłym roku młodzi mieszkańcy rejonu będą mogli uczęszczać do nowego żłobka-przedszkola w Rzeszy.

  Czytaj również...

   
  Mer Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz zaznacza, że ​​kandydując na stanowisko mera, stawiał rozwój szkolnictwa w rejonie jako jedno z priorytetowych zadań, dlatego cieszy się, że wraz ze wsparciem rady możliwe jest pomyślna jego realizacja, a także kontynuacja rozpoczętych wcześniej prac.  
  „Te decyzje stworzą jeszcze lepsze warunki do świadczenia usług oświatowych w naszym rejonie. Dzieciom zostanie zapewniony większy dostęp do edukacji przedszkolnej, w tym przypadku w litewskim języku nauczania oraz również zostanie spełniona potrzeba kierowania przez lokalną społeczność dzieci do placówek oświatowych bliżej ich miejsca zamieszkania, w naszym rejonie, a nie w Wilnie,” – mówi mer Robert Duchniewicz.  
  Nowa grupa w Filii Edukacji Podstawowej w Ciechanowiszkach będzie odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności – zostanie utworzona grupa edukacji przedszkolnej z litewskim językiem nauczania. Do tej grupy będą uczęszczać dzieci w wieku od 2 do 5 lat.  
  Zakończenie obecnie trwającej budowy żłobka-przedszkola w Wielkiej Rzeszy o wartości ponad 3 mln euro, planowane jest na 2024 rok. Z uwagi na to Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego wyraziła zgodę na założenie danego przedszkola jak instytucji budżetowej i zarejestrowanie go w Rejestrze Osób Prawnych.  
  W nowym, nowoczesnym żłobku-przedszkolu, położonym przy ul. Veneros 12 w miejscowości Wielka Rzesza, planowane jest utworzenie 8 grup wychowania przedszkolnego (w litewskim i polskim języku edukacyjnym). Do przyszłej placówki oświatowej będzie mogło uczęszczać 125 dzieci. 

  Czytaj więcej: Interwencja mera Roberta Duchniewicza po wypowiedzi szefa Państwowej Inspekcji Językowej o narodzie polskim i dwujęzycznych nazwach miejscowości


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Rukojniach powstała nowa przestrzeń rekreacyjna

  To jeszcze jeden projekt mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich rejonu, stworzenie atrakcyjnego i komfortowego środowiska wypoczynku i rekreacji. Po realizacji projektu ten obszar wiejski stał się nie tylko bardziej malowniczy, ale i bardziej żywy. Ważne,...

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...