Więcej

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego przygotowuje długoterminowy strategiczny plan rozwoju samorządu do 2032 roku i zaprasza najaktywniejszych mieszkańców i wspólnoty gmin, którzy uczestniczyli w odbywającym się wiosną badaniu – gmin Rzesza, Mickuny, Niemenczyn, Suderwie, Awiżenie, Kowalczuki, Rudomino – do udziału w organizowanych przez administrację samorządu spotkaniach.

  Czytaj również...

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy strategiczny dokument rozwoju samorządu pomoże osiągnąć przełom w postępowej ekonomice, kreatywnej i aktywnej mobilizacji społeczności, społecznie odpowiedzialnym zarządzaniu, zrównoważonym środowisku i w strefach rozwoju infrastruktury, zapewnienia jakości życia” – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz. 

  Czytaj więcej: Mer R. Duchniewicz odwiedził i złożył życzenia podopiecznym Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

  Strategiczny plan rozwoju jest opracowywany w oparciu o podejście rozwojowe, inicjowane przez społeczność, w którym zachęca się mieszkańców i społeczności lokalne do aktywnego udziału w procesach rozwojowych miejscowości i rejonu. Dlatego przy opracowywaniu planu strategicznego rejonu jest bardzo ważna opinia społeczności i mieszkańców rejonu wileńskiego, ich podejście do głównych problemów rozwoju społeczno-gospodarczego rejonu, możliwe metody ich rozwiązania. 

  Aby ocenić obecną sytuację, określić potrzeby i oczekiwania mieszkańców rejonu, wiosną br. badano opinie mieszkańców na temat problemów i perspektyw rejonu, dokonano analizy statystycznej sytuacji społeczno-gospodarczej rejonu wileńskiego, głównych problemów rozwoju i ich przyczyny, oceniane w oparciu o dostępne zasoby i potencjał rozwoju. 

  Harmonogram spotkań z mieszkańcami

  25 września, godz. 15:00 – Kowalczuki – w budynku administracyjnym gminy Kowalczuki, ul. Bažnyčios 7a, w. Kowalczuki, LT-13149, rej. wileński.

  26 września, godz. 15:00 – Rudomino – w budynku administracyjnym gminy Rudomino, ul. Vilniaus 4, w. Rudomino, LT-13248, rej. Wileński.


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 38 (110) 23-29/09/2023

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...

  Ważne zagadnienia infrastruktury drogowej podczas wizyty ministra transportu w rejonie wileńskim

  Najwięcej uwagi poświęcono omówieniu możliwości finansowania odcinków dróg lokalnych z Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg. Rozmawiano także o budowie pawilonów oczekiwania dla pasażerów na drogach o znaczeniu państwowym, konieczności uproszczenia procedury przyjętej przez Dyrekcję Dróg, która umożliwiłaby samorządowi w...