Więcej

  Korzyści ze sztucznej inteligencji w edukacji

  Sztuczna inteligencja (AI) stała się nieodłączną częścią naszego codziennego życia, a jej zastosowanie w edukacji otwiera nowe, fascynujące możliwości. Jak mogą z tego skorzystać nauczyciele i uczniowie? Oto przegląd korzyści, jakie AI może przynieść w kontekście szkolnym i domowym, wraz z uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń i sposobów ich minimalizacji.

  Czytaj również...

  Edukacja często jest postrzegana jako proces szablonowy, w którym jeden nauczyciel przekazuje tę samą wiedzę do dużej grupy uczniów. Jednak każdy uczeń jest inny – ma swoje unikalne predyspozycje, styl nauki i tempo rozwoju. Sztuczna inteligencja może pomóc w indywidualizacji procesu nauczania, dostosowując go do potrzeb każdego ucznia.

  Czytaj więcej: Sztuczna inteligencja. Czy jest się czego bać?

  Korzyści dla nauczycieli

  Obecnie AI może się najbardziej sprawdzić przy zadawaniu uczniom zadań interaktywnych. AI może analizować wyniki testów, zachowania podczas wykonywania zadań online i interakcje z różnymi zadaniami, aby stworzyć profil ucznia. Na podstawie tych danych AI może określić, w jaki sposób dany uczeń najlepiej przyswaja wiedzę, jakie ma predyspozycje i jakie obszary wymagają dodatkowego wsparcia. 

  Nauczyciele mogą korzystać z tych informacji, aby dostosować swoje metody nauczania i materiały edukacyjne. Rodzice zaś mają dostęp do bardziej szczegółowej informacji o postępach swojego dziecka i mogą lepiej wspomagać jego naukę w domu.

  Na podstawie profilu ucznia algorytmy AI mogą generować lub rekomendować materiały i zadania, które są najbardziej odpowiednie dla jego indywidualnych potrzeb. Uczniowie nie tracą czasu na materiały, które są dla nich zbyt łatwe lub zbyt trudne. Nauczyciele mogą się skupić na zadaniach wymagających ich unikalnych umiejętności, jak rozwiązywanie problemów czy rozwijanie kreatywności uczniów.

  AI może także zaprojektować długoterminowe ścieżki edukacyjne, które uwzględniają indywidualne cele i potrzeby ucznia. Uczniowie są bardziej zaangażowani, gdy uczą się w tempie i na poziomie, które dla nich są najbardziej odpowiednie. Nauczyciele mogą lepiej planować swoją pracę, mając lepsze zrozumienie indywidualnych potrzeb każdego ucznia.

  Oto kilka narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję, które mogą pomóc nauczycielom w indywidualizacji procesu nauki.

  Knewton jest amerykańską platformą, która korzysta z algorytmów do personalizacji treści edukacyjnych. Nauczyciele mogą śledzić postępy uczniów w czasie rzeczywistym i dostosować plany nauczania zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

  Edmodo to platforma do zarządzania klasą, która również wykorzystuje AI do dostarczania spersonalizowanych kwizów i zadań dla uczniów. Nauczyciele mogą monitorować wyniki i dostosowywać swoje metody nauczania.

  ScribeSense – to narzędzie korzysta z analizy pisma ręcznego i języka naturalnego do oceny pracy uczniów. Dzięki temu nauczyciele mogą lepiej zrozumieć, jak uczniowie formułują swoje odpowiedzi i gdzie mogą potrzebować dodatkowego wsparcia.

  Warto zauważyć, że wybór odpowiedniego narzędzia zależy od wielu czynników, w tym od przedmiotu, poziomu nauczania oraz dostępności i budżetu na technologie edukacyjne. Bez względu na to, jakie narzędzie zostanie wybrane, najważniejsze jest jego świadome i etyczne wykorzystanie. Przed wdrożeniem jakiegokolwiek narzędzia warto przeprowadzić jego dokładną analizę pod kątem dostępności, etyki i prywatności danych.

  Chat GPT. Korzyści i ryzyka

  Obecnie na rynku jest aktywnie wykorzystywany model ChatGPT. To algorytm uczenia maszynowego rozwijany przez OpenAI i możemy go wykorzystać w różnych dziedzinach, w tym w edukacji. GPT może pomagać w rozwiązywaniu problemów matematycznych, kodowania i innych kwestii związanych z naukami ścisłymi. 

  Może dostarczać przykłady i wyjaśnienia dla różnych pojęć i idei, co może ułatwić uczniom zrozumienie trudnych zagadnień. Może wspierać naukę języków obcych poprzez konwersacje, tłumaczenia i wyjaśnienia gramatyki. Może też pomóc w generowaniu przykładowych pytań, scenariuszy lekcji i innych materiałów edukacyjnych. Jest pomocny nauczycielom w analizie tekstów. Dzięki dostępowi do dużego zbioru danych, może dostarczyć aktualne informacje i zasoby do nauki i rozwoju zawodowego.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Ryzyko, które niesie ChatGPT, jest takie, że może generować informacje, które są niepełne lub niedokładne. Wykorzystanie AI w edukacji musi być zgodne z zasadami etycznymi i przestrzeganiem prywatności uczniów i nauczycieli. Istnieje ryzyko, że nadmierne poleganie na technologii może spowodować brak zaangażowania ludzkiego i indywidualnej uwagi, którą tylko nauczyciel może zapewnić. Nie wszyscy uczniowie i nauczyciele mają równy dostęp do technologii, co może prowadzić do nierówności edukacyjnych.

  Warto zauważyć, że chociaż technologia GPT ma duży potencjał w edukacji, jej skuteczne wykorzystanie wymaga uwzględnienia kontekstu edukacyjnego oraz możliwości i ograniczeń samej technologii.

  Zagrożenia AI i sposoby ich minimalizacji

  Jak każda technologia AI też ma potencjał do stania się „złodziejem czasu”, szczególnie jeśli uczniowie będą korzystać z niego w sposób pasywny lub roztargniony.

  Nauczyciele i rodzice powinni pomagać w ustanawianiu konkretnych celów związanych z wykorzystaniem technologii AI. Warto też regularnie sprawdzać efektywność narzędzi AI w nauczaniu, np. poprzez analizę danych i raportów.

  AI może zbierać duże ilości danych osobowych, co rodzi pytania o prywatność i bezpieczeństwo. Zawsze pamiętajmy i sprawdzajmy, jak są wykorzystywane narzędzia, czy są zgodne z normami ochrony danych. Warto szukać wpisu, czy wykorzystanie danych jest jasne i skierowane wyłącznie dla celów edukacyjnych. 

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał w kontekście edukacyjnym, oferując korzyści zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Jednakże, jak każda potężna technologia, wymaga ona świadomego i odpowiedzialnego zastosowania. Dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z rozwijaniem tych narzędzi, rozwijać świadomość ich bezpiecznego i efektywnego wykorzystania.

  Czytaj więcej: Czy roboty zabiorą ludziom pracę?


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 39 (113) 30/09-06/10/2023

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Edukacja w języku ojczystym i państwowym: wyzwania i możliwości

  Konferencja „Polskie dziecko – w polskiej szkole”, która odbyła się 8 listopada br. w auli Domu Kultury Polskiej w Wilnie, podniosła ważne kwestie dotyczące znaczenia nauki w języku ojczystym, wyzwań dla dzieci nieznających języka państwowego w szkole z tymże...

  Edukacyjna jesień w kontekście prac domowych 

  Prace domowe, które często są postrzegane jako obowiązek, mogą się stać cennym narzędziem edukacyjnym, jeśli zostaną odpowiednio zorganizowane. Ponadto odpowiednie wykorzystanie przestrzeni, zastosowanie efektywnych technik nauczania dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz wykorzystanie technologii mogą znacząco wzbogacić domowe doświadczenie...

  Edukacja i rozmowa jako podstawa prewencji przemocy

  Wiedza o tym, jak rozpoznać sygnały tej przemocy i jak pomóc, może być kluczem do ochrony naszych dzieci przed dalszym krzywdzeniem. Sygnały przemocy w domu i w szkole Dzieci, które doświadczają przemocy w domu, mogą wykazywać wiele niepokojących zachowań. Mogą stać...

  Rodzinne tradycje zaduszne jako sposób na budowanie więzi międzypokoleniowych

  Wspólne odwiedziny cmentarza, dbanie o groby przodków i opowiadanie historii rodziny tworzą unikalny most międzypokoleniowy. Wzmacniają więzi rodzinne i przekazują młodszemu pokoleniu wartości, które stanowią tożsamość narodową i rodzinną. Polska szkoła na Litwie dodatkowo podkreśla znaczenie tych tradycji, ucząc...