Więcej

  Polscy dyplomaci odwiedzają miejsca pamięci narodowej na Litwie

  Tegoroczne obchody dnia 1 listopada oraz miejsc pamięci i cmentarzy, które odwiedzono i będą odwiedzane przez Przedstawicieli Ambasady RP i Instytutu Polskiego w dniach 23 października — 1 listopada 2023 r.

  Czytaj również...

  W poniedziałek, 23 października Attaché Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy płk Sławomir Pawlikowski (towarzyszył M. Sokalski) odwiedzili miejsca pamięci i cmentarze w PONARACH GÓRNYCH, SKORBUCIANACH, PONARACH, PIKTOKAŃCACH, KOLONII WILEŃSKIEJ.

  We wtorek, 24 paździenika Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, I Radca Ambasady RP w Wilnie Dorota Mamaj w towarzystwie zastępcy dyrektora, II Sekretarza Ambasady RP w Wilnie Mateusza Jakubiaka odwiedzili miejsca pamięci i cmentarze w SANGIELISZKACH, SOLECZNIKACH, KONIUCHACH, BUTRYMAŃCACH.

  We wtorek, 24 paździenika Konsul Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Wilnie Anna Pustuł odwiedziła miejsca pamięci i cmentarze w NOWEJ WILEJCE, GRYGAJCIACH, ŁOŹNIKACH, SZUMSKU, MIEDNIKACH.

  We środę, 25 października Wicekonsul Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Wilnie Jolanta Wiśnioch odwiedziła miejsca pamięci i cmentarze w RUDNIKACH, PODBORZU, JACEWICZACH, EJSZYSZKACH. Odwiedzi cmentarz w KOLEŚNIKACH 12:15.

  CZWARTEK, 26 PAŹDZIERNIKA

  Radca Ambasady RP w Wilnie Ireneusz Janion

  NIEMENCZYN kościół 9:45

  NIEMENCZYN cmentarz 10:00

  SUŻANY 10:45

  BALINGRÓDEK 12:30

  MAGUNY 13:00

  BUJWIDZE 13:30

  PIĄTEK, 27 PAŹDZIERNIKA

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego, I Radca Ambasady RP w Wilnie Andrzej Dudziński

  w towarzystwie małżonki Justyny Dudzińskiej

  BORUNELE 9:30

  KAWSZEDOŁY 10:00

  PODBRZEZIE 10:30

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  GLINCISZKI 11:15

  DUBINKI 12:45

  SZYRWINTY 14:00

  PIĄTEK, 27 PAŹDZIERNIKA

  I Radca Ambasady RP w Wilnie Anna Kozłowska-Słupek

  oraz I Sekretarz Ambasady RP w Wilnie Daniel Słupek

  PODBRODZIE 10:00

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  ŚWIĘCIANY 11:00

  NOWE ŚWIĘCIANY 11:45

  HODUCISZKI 13:00

  SOBOTA, 28 PAŹDZIERNIKA

  Ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł w towarzystwie Kierownika Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Wilnie, Konsula RP Irminy Szmalec (towarzyszy M. Sokalski)

  MEJSZAGOŁA (cmentarz) 9:00

  MEJSZAGOŁA (grób ks. J.Obrembskiego) 9:30

  DUKSZTY PIJARSKIE 11:00

  KURKLISZKI 11:40

  DOWGIERDZISZKI 12:20

  TROKI 12:45

  STARE TROKI 13:15

  NIEDZIELA, 29 PAŹDZIERNIKA

  Kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Wilnie, Konsul RP Irmina Szmalec (towarzyszy M. Sokalski)

  MAMOWO I 8:45

  ORANY 10:00

  DUBICZE 11:00

  MARCINKIAŃCE 12:00

  DRUSKIENIKI 13:00

  KOPCIOWO 15:00

  JUSTIANÓW 15:30

  KRYKSZTANY 16:15

  OLITA 17:00

  ŚRODA, 1 LISTOPADA

  Kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Wilnie, Konsul RP Irmina Szmalec w towarzystwie Radcy Ambasady RP w Wilnie Urszuli Grebieniow (towarzyszy M. Sokalski)

  ·         CMENTARZ NA STAREJ ROSSIE (Mauzoleum Matki i Serca Syna)  14:00

  ·         CMENTARZ NA STAREJ ROSSIE (Kaplica Powstańców Styczniowych) 14:15

  ·         CMENTARZ NA NOWEJ ROSSIE (Kwatera Polska – przejście przez Cmentarz na Starej Rossie) 14:30

  ·         CMENTARZ NA ANTOKOLU 15:00

  ·         CMENTARZ PARAFIALNY PRZY KOŚCIELE ŚW. PIOTRA I PAWŁA 15:00

  Dyplomaci oraz pracownicy Ambasady RP w Wilnie wezmą udział w corocznej akcji „Światełko dla Rossy”, organizowanej przez Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą, m.in. przy wsparciu Ambasady RP w Wilnie, która się rozpocznie 1 listopada o godz. 14:00.

  Pracownicy Instytutu Polskiego

  ·         CMENTARZ KALWARYJSKI

  ·         CMENTARZ BERNARDYŃSKI

  ·         CMENTARZ NA ZAKRECIE

  ·         POMNIK SZ. KONARSKIEGO.


  Wydział Konsularny i Polonii
  Ambasady RP w Wilnie

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Warsztaty dla polskiej młodzieży i przedsiębiorców w Wilnie [GALERIA]

  „Tegoroczne warsztaty dla młodzieży (pn. »Własna droga do sukcesu«) i przedsiębiorców (pn. »Wileńska Akademia Biznesu«) skierowane były przede wszystkim do osób polskiego pochodzenia oraz osób pragnących założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą”. Zachęcamy do przeczytania relacji koleżanki Anny Pieszko ze...

  „Jazz’owa Niepodległa” w DKP w Wilnie [GALERIA]

  „Orkiestra Rafała Jackiewicza, znana z profesjonalizmu i pasji do muzyki, stworzyła niepowtarzalną atmosferę koncertu, podkreślając bogactwo brzmień i emocji. Anna Lasota i Marcin Jajkiewicz, utalentowani wokaliści o charakterystycznych głosach, nadali każdej piosence osobisty wydźwięk, sprawiając, że publiczność zanurzyła się...

  Przegląd BM TV z Danutą Stefanko o działalności Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

  Rajmund Klonowski: Danuta Stefanko przebywa obecnie w Wilnie na warsztatach dziennikarskich organizowanych przez Fundację „Wolność i Demokracja”. Co to jest za organizacja Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, czyli dawniej Stanisławowie? Danuta Stefanko: Jest to organizacja, która została...

  SZEKSPIR FOREVER! Spektakl Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

  Andrzej Seweryn wydobywa nieprzemijającą mądrość poezji Szekspira, odkrywa również część tajników swego zawodu Andrzej Seweryn wciągając widzów w dialog opowiada o świecie Szekspira i świecie w ogóle. Monologi z arcydzieł genialnego stratfordczyka układają się w fascynującą opowieść o literaturze, kulturze, ale też człowieku, widzianym w chwilach triumfu, zwątpienia i klęski. Dla...