Więcej

  30 lat polskiej Szkoły-Przedszkola „Zielone Wzgórze” w Nowej Wilejce

  17 listopada polska Szkoła-Przedszkole „Zielone Wzgórze” w Nowej Wilejce obchodziła okrągły jubileusz — placówka działa już 30 lat. Z tej okazji na uroczystości w szkole spotkali się m.in. byli i obecni pracownicy, uczniowie, absolwenci oraz goście.

  Czytaj również...

  Dyrektor placówki Renata Andrijauskienė serdecznie powitała wszystkich uczestników uroczystości. W swoim przemówieniu podkreśliła rolę szkoły na przestrzeni lat, a także przekazała podziękowania nauczycielom, pracownikom oraz wszystkim przyjaciołom szkoły.

  „Wychować dzieci wolnych, otwartych na świat”

  „Wiele się zmieniło w szkole w ciągu tych lat. Niektóre jednak rzeczy pozostały bez zmian — to przede wszystkim otwartość i serdeczność, na którą mogą liczyć wszyscy, którzy przekraczają próg naszego przedszkola i szkoły. Nasza placówka dąży do wychowania dzieci wolnych, otwartych na świat. W naszych dzieciach rozwijamy wyobraźnię, kreatywność i samodzielność, odkrywamy ich zdolności. Za przygotowanie naszych dzieci do życia jestem wdzięczna nauczycielom, wszystkim pracownikom placówki i, pewnie, pięknej i owocnej współpracy z rodzicami. Nauczycielom jestem wdzięczna i za swoje dzieci, które były wychowankami i uczennicami tej placówki. Wierzę, że nasza praca ma sens i przyczynia się do rozwoju dzieci. Wiem też, że czeka nas jeszcze długa i ciekawa podróż do osiągnięcia zamierzonych celów. Razem tworzymy najpiękniejszą placówkę w Wilnie” — mówiła ze wzruszeniem Renata Andrijauskienė.

  Czytaj więcej: Dary od „Orlen Lietuva” dla „Zielonego Wzgórza”

  Bliska przyjaźń z parafią w Nowej Wilejce

  Powstanie Szkoły-Przedszkola „Zielone Wzgórze” w Nowej Wilejce zbiegło się z powstaniem nowej parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju.

  Bliskie sąsiedztwo z kościołem sprawiło, że od początku zacieśniły się więzy szkoły-przedszkola z parafią. Wiązało się to z bardzo dobrą współpracą z jej gospodarzami. Społeczność szkolna bardzo się cieszy, że podczas wszystkich szkolnych uroczystości obecni są zawsze kapłani. Natomiast uczniowie i nauczyciele odwiedzają świątynię z okazji świąt kościelnych, przypadających w dni powszednie. Szczególnie pokochane przez dzieci zostały roraty. Mimo wczesnej pory dnia dzieci w adwencie spotykają się na porannej Mszy św., zaś po nabożeństwie z zapalonymi lampionami razem wędrują do szkoły na lekcje.

  Ks. prałat Wacław Wołodkowicz, proboszcz sąsiedniej parafii w Rukojniach, poświęcił placówkę w święto Michała Archanioła. Od tej chwili ten potężny archanioł patronuje placówce. Na szkolnym podwórku też odbywały się pierwsze parafialne Msze św.

  W ciągu 14 lat współpracował z placówką ks. prałat Wojciech Górlicki, obecnie proboszcz parafii pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła w Wilnie.

  Na piątkową uroczystość przybył również obecny proboszcz, dziekan nowowilejskiego dekanatu, ksiądz doktor Eduardas Kirstukas, który w niedzielę 19 listopada odprawił Mszę św. w intencji szkolno-przedszkolnej społeczności.

  Swą obecnością szkolny jubileusz zaszczycił m.in. ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł z małżonką. Wśród gości uroczystości byli również dyrektor DKP w Wilnie, doradca premier RL Artur Ludkowski, prezes Wileńskiego Oddziału Miejskiego ZPL Marek Kubiak, lider AWPL-ZChR, europoseł Waldemar Tomaszewski, wiceprzewodnicząca AWPL-ZChR Wanda Krawczonok, posłowie na Sejm RL Rita Tamašunienė i Czesław Olszewski, a także członek Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Helena Juchniewicz, władze samorządowe reprezentowały Alina Kowalewska i Rita Gagiškienė.

  W czasie występu nie zabrakło wierszy i piosenek oraz tańców — zarówno na ludową, jak i współczesną nutę
  | Fot. archiwum szkolne

  Część artystyczna

  — Uczniowie i nauczyciele przygotowywali się do jubileuszu od początku roku. To z pewnością dało efekty — dzięki tej imprezie udowodniono, że szkoła wychowuje i kształci różnorodne talenty, wszechstronnie przygotowując młodych ludzi do życia. Część imprezy przygotowano po litewsku, co jest kolejnym dowodem na to, że młodzież uczęszczająca do polskiej Szkoły-Przedszkola „Zielone Wzgórze” w Wilnie może być dwujęzyczna. Kontynuując naukę w gimnazjum nasze dzieci z pewnością będą w przyszłości dobrze wykształconymi ludźmi i pracownikami — podkreśliła w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Renata Andrijauskienė.

  Dla gości uczniowie i nauczyciele przygotowali piękną część artystyczną, za którą były odpowiedzialne nauczycielka muzyki Danuta Rodź oraz tańca — Audika Laurutė Mitrofanowa. W czasie występu nie zabrakło wierszy i piosenek oraz tańców — zarówno na ludową, jak i współczesną nutę. Widzowie docenili talent sceniczny i ogromne zaangażowanie artystów w przygotowanie akademii, nagradzając występ gromkimi brawami.

  Czytaj więcej: „Rozśpiewane przedszkole” — 18. odsłona festiwalu

  Historia szkoły

  O historii szkoły zebranym przypomniała nauczycielka języka litewskiego Alina Kazak-Leonowa.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  — W tym roku Szkoła-Przedszkole „Zielone Wzgórze” w Wilnie świętuje piękny jubileusz. Budynek, w którym obecnie znajduje się placówka został wybudowany w latach 70. ubiegłego stulecia, pełnił rolę całodobowego przedszkola. Kolejne dziesięciolecia przyniosły wręcz rewolucyjne zmiany. Przed trzydziestu laty dawne całodobowe przedszkole zostało zreorganizowane na szkołę początkową. Miejsce znalazły w niej wtedy klasy rosyjskie. Po pięciu latach, 1 września 1998 r., swoje podwoje otworzyła tutaj nowa polska placówka oświatowa — opowiadała nauczycielka.

  — Z kolei idea stworzenia pionu przedszkolnego powstała wśród pedagogów w połowie roku 2008. Choć kryzys gospodarczy w całym kraju nie zapowiadał żadnych możliwości zmian w placówce. Do przyjęcia przedszkolaków nie wystarczyło pomieszczeń, potrzebne były remonty, meble, pościel, zabawki. Na nowy pion przedszkolny zebrano około 90 podań. Dzięki wsparciu Senatu RP placówka otrzymała dotację na remont budynku i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby przedszkola. Obecnie działa tu 7 grup przedszkolnych, w których edukację pobiera ponad 150 dzieci — mówiła Alina Kazak-Leonova.

  Tymczasem Teresa Worobiej, nauczycielka religii, przypomniała zebranym słowa św. Jana Pawła II: „W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”.

  — Grono nauczycieli i wychowawców, które od lat tworzy stabilną strukturę placówki, troszczy się nie tylko o zrealizowanie obowiązkowego programu edukacyjnego. Wszak, pracując z dziećmi, z którymi codziennie spędzamy sporo godzin, troszczymy się o to, żeby czuły się z nami dobrze i bezpiecznie. Staramy się kreatywnie zagospodarować czas, a służą nam w tym celu różne projekty, przedsięwzięcia i tradycje, które ukształtowały się przez lata w szkolnym środowisku — mówiła Teresa Worobiej.

  Dzięki tej imprezie udowodniono, że szkoła wychowuje i kształci różnorodne talenty
  | Fot. archiwum szkolne

  Dzieci odwiedza „ułański” Święty Mikołaj

  Współpracę z Nową Wilejką, kościołem i szkołą nawiązał też Kielecki Ochotniczy Szwadron, który kontynuuje tradycje 13. Pułku Ułanów Wileńskich.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  — Każdego roku nasze dzieci odwiedza „ułański” Święty Mikołaj, zostawiając cenne dary też dla szkoły-przedszkola. Placówka ściśle współpracuje z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego. Nauczyciele naszej szkoły i „Kraszewskiego” uczestniczą we wspólnych zajęciach edukacyjnych, wyjeżdżają na szkolenia do Polski, tworzą zespół „Melodia”. „Ortografia na sportowo i wesoło”, Dzień Rodziny, Święto Babci i Dziadka, spotkania opłatkowe, Dzień Niepodległości Polski i Litwy, udział w przedsięwzięciach przygotowanych przez Dom Kultury w Nowej Wilejce, lekcje języka litewskiego w miejscowej bibliotece — to tylko niektóre z projektów, które realizujemy z uczniami — wymieniała Teresa Worobiej.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  „Symulowana integracja”. Szanse zatrudnienia ma tylko co trzecia osoba niepełnosprawna

  Ignas Mačiukas przewodniczący Litewskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” ubolewa, że integracja ludzi niepełnosprawnych na Litwie jest często tylko symulowana; Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych nie jest wdrażana, a w społeczeństwie nadal dominują negatywne nastawienia. —...

  HIV: wróg został zahamowany, ale nadal niepokonany

  „Profilaktyczne testy w kierunku HIV i wczesna diagnoza HIV są nieocenione, pozwalają na podjęcie skutecznego leczenia w odpowiednim czasie, a skuteczne leczenie zapobiega zakażeniu innych osób. W ten sposób zmniejsza się również liczba diagnoz AIDS. Zapobieganie rozprzestrzenieniu się HIV...

  Przeziębienie, grypa a może covid… Zachorowalność błyskawicznie wzrasta

  — Zachorowalność na grypę, COVID-19 i inne ostre infekcje górnych dróg oddechowych na Litwie bardzo szybko rośnie. Niestety, ale nie wszyscy odpowiedzialnie podchodzą do swojego zdrowia. Wiele osób, które czują ból gardła, mają katar, kaszel i inne objawy chorób...

  Impeachment niczym wirus: złapał trzech litewskich posłów

  – U nas w kraju impeachment nie jest czymś nadzwyczajnym. Pamiętamy, że w drodze impeachmentu ze stanowiska prezydenta został odwołany Rolandas Paksas. Tymczasem na przykład impeachment wobec Audriusa Butkevičiusa nie udał się, człowiek w więzieniu siedział będąc parlamentarzystą. Były...