Związek Piłsudczyków nadał medale z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej

Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej/ Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego nadał medale za wierność idei Marszałka. To szczególne wyróżnienie, przyznane zostało „w podziękowaniu za krzewienie idei i czynów Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego”.

Uchwała nadania medali
Medale nie mogły być wręczone osobiście z powodu pandemii — zostanie to uczynione gdy tylko pozwolą możliwości
| Fot. Ignacy Skrobia-Jaworski, fotomontaż Ignacy Skrobia-Jaworski

Niestety, z przyczyn epidemiologicznych uroczyste wręczenie nagród będzie musiało zaczekać. Wśród odznaczonych jest m.in. Henryk Sielewicz, ksiądz pułkownik związku i kapelan Oddziału Wileńskiego Związku Piłsudczyków Józef Aszkiełowicz, pułkownik związku i prezes Oddziału Wileńskiego Związku Piłsudczyków Edward Klonowski oraz kombatant Wiesław Piątek.

Czytaj więcej: Ks. Józef Aszkiełowicz — „Polak Roku 2015”

Nagroda została przyznana uchwałą Zarządu Krajowego związku dnia 13 października 2020 roku.

„W 100. rocznicę Zaślubin Polski z Morzem, 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej i Wiktorii Niemeńskiej. W podziękowaniu za krzewienie idei i czynów Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego nadaję Medal 100-lecia Bitwy Warszawskiej «Cudu nad Wisłą»” — taki wzniosły wstęp otwiera list intencyjny przyznania medalu.

Uchwała podpisana jest przez Prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, generała związku Stanisława Władysława Śliwę.

Postać generała związku Stanisława Władysława Śliwy już gościła na łamach „Kuriera Wileńskiego”. Kilka lat wcześniej mówił o znaczeniu takich wyjątkowych nagród w historii narodu.

„Każdy medal to historia wpisana w metal” — zaznaczał Stanisław Władysław Śliwa w 2016 roku. Na fascynację historią i głęboki patriotyzm generała związku to m.in. wpływ rodziny Śliwy.

Generał związku wspomina dziadka-legionistę, pieśni patriotyczne i pielęgnowanie prawdy o Katyniu, nawet w okresie, gdy Katyń był tematem zakazanym i był konsekwentnie zastępowany przez sowieckich propagandzistów historią Chatynia, miejscowości, która ze względu na podobieństwo w brzmieniu miała utwierdzać przekonanie, że Katyń to po prostu pomyłka w zapisie, fantazmat historyczny nienasyconych historiofilów polskich.

Czytaj więcej: Wielki patriota i strażnik prawdziwej historii Polski

Generał związku Władysław Śliwa wspominał też niejednokrotnie Wilno. Podkreślał, że Wilno jest ważne też ze względu na bliskość Zułowa, ojczyzny Marszałka.

„Wilno dla każdego piłsudczyka jest wyjątkowym miejscem. Symbolem narodowym. Naturalnym ośrodkiem tęsknoty. Tam Marszałek się urodził. To prawdziwy cud, że to miejsce drogie sercu każdego Polaka zostało zachowane” — mówił gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa o stolicy.

Wiele na temat Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej mówi deklaracja piłsudczyków dostępna na stronie związku.

Jesteśmy Piłsudczykami

I
Łączy nas szacunek do człowieka, który wbrew wielu przeciwnościom budował w ludziach wiarę w przyszłą Niepodległą Polskę i do tej niepodległości Naród doprowadził.

II
Chcemy, aby postać i dzieło Komendanta wrastały w narodową pamięć, aby stawały się wzorem i drogowskazem dla kolejnych pokoleń Polaków.

III
Dążymy do tego, aby w warunkach tworzenia nowego ładu w Polsce myśl państwowa Józefa Piłsudskiego miała istotny wpływ na działalność władz i grup rządzących.

IV
Tak jak On, dążymy do państwa prawa i demokracji, z silną władzą wykonawczą, wykluczającą anarchię.
Tak jak On, chcemy zintegrowanego społeczeństwa, które interes i dobro Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej postawi ponad różnicami politycznymi, światopoglądowymi, narodowościowymi i grupowymi.
Tak jak On, rozumiemy, iż szansą dla Polski jest społeczeństwo pracowite, zdrowe fizycznie i moralnie, wolne od wynaturzeń.

V
Realizowanie testamentu Największego Polaka uważamy za swój obywatelski i patriotyczny obowiązek. Jesteśmy spadkobiercami ruchu piłsudczykowskiego i Związków Strzeleckich II. Rzeczypospolitej. Jesteśmy gotowi do współpracy z każdą siłą polityczną, z każdym ruchem społecznym, którzy w myślach i dokonaniach Pierwszego Marszałka Polski widzą inspirację do pracy dla Ojczyzny i Państwa Polskiego.


BIOGRAMY WYBRANYCH ODZNACZONYCH

Henryk Sielewicz — ur. w 1949 r. we wsi Osiniki, miłośnik astronomii z Wileńszczyzny, działacz we wsi Słoboda w starostwie ławaryskim. Odkrywca gwiazdy, czerwonego karła, który został nazwany jego imieniem — Sielewicz 1.

Ksiądz Józef Aszkiełowicz — proboszcz w Butrymańcach, Polak Roku 2015, działacz na rzecz kultywowania polskiej i katolickiej tradycji na Wileńszczyźnie.

Edward Klonowski — urodzony w 1927 roku w Szaternikach na Wileńszczyźnie, prezes Wileńskiego Oddziału Związku Piłsudczyków, pułkownik związku, kombatant, działacz na rzecz tradycji piłsudczykowskiej i Armii Krajowej na Litwie, pszczelarz.

Wiesław Piątek — urodzony w 1938 roku w Wilnie, najmłodszy partyzant wileńskiego oddziału Armii Krajowej. Jako dziecko musiał z matką uciekać do lasu, aby ukryć się przed aresztowaniem za działalność konspiracyjną. W czasie wojny przenosił wiadomości polskich żołnierzy w kieszeni za kołnierzem.


Inf. własne


Na podst.: Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Wilnopedia