Więcej

  Wiceprzewodniczący KE: „Nie sądzę, żeby był ktoś, kogo można nazwać Homo Europaeus”

  Czytaj również...

  Przemawiając w Komitecie Regionów wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas wyraził pogląd, że chociaż nie wykrystalizowała się tożsamość europejska, to kraje członkowskie UE łączy zrąb europejskich wartości, który cementuje Unię. „Nie sądzę, żeby w Europie był już ktoś, kogo można nazwać Homo Europaeus” — powiedział Schinas zaznaczając przy tym, że „nie ma rozwiązania jednego dla wszystkich; nie ma jednego modelu człowieka europejskiego”. Zarazem jednak „istnieje europejski korpus wartości” — zaznaczył.

  | Fot. CCBY, Europejska Partia Ludowa

  „Nasze tradycje i instrumenty prawne się różnią, (…) ale jednocześnie istnieje i wiąże nas pewien korpus europejskich wartości (»corpus europeus«), o którym jest mowa w traktatach i Karcie Praw Podstawowych” — argumentował Margaritis Schinas, który w Komisji Europejskiej odpowiada za promocję europejskiego stylu życia i modelu społecznego.

  Wszystkie kraje członkowskie UE „są demokracjami. Bronimy praw mniejszości. Chronimy pozycję kobiet i rodziny w społeczeństwie i w miejscu pracy. Jesteśmy na świecie najlepsi pod względem (poszanowania) praw człowieka i najlepsi, gdy chodzi o ochronę danych osobowych. Mamy uniwersalne systemy edukacji i zdrowia, opiekujemy się starszymi i nie stosujemy kary śmierci. I to wszystko nas wiąże” — podkreślił członek kolegium komisarzy.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Wywodzący się z Grecji, wiceprzewodniczący KE dodał, że niektóre z wymienionych przez niego osiągnięć można znaleźć także gdzie indziej na świecie, ale wszystkie razem występują w jednym tylko miejscu na świecie, tj. w Unii Europejskiej.

  Czytaj więcej: Unia Europejska chce być potęgą technologiczną: opracowano plan synergii przemysłów

  Wróg cywilizacji europejskiej „jest zawsze taki sam”

  Jeśli spojrzeć na europejską historię, od czasu bitew pod Salaminą, Maratonem i Termopilami aż po dzień dzisiejszy, wróg cywilizacji europejskiej „jest zawsze taki sam” — mówił Schinas. „To są ci, którzy chcą zniszczyć to, co sobą reprezentujemy. Mogą mieć różne imiona, ale zawsze jest to ten sam wróg. W ten sam sposób grecka cywilizacja i demokracja były cierniem w oku autokratów z krajów sąsiednich, którzy chcieli je zniszczyć. I dziś też to drażni, dlatego (wrogowie — przyp. red.) chcą, żeby nam się nie udało, dlatego walczą z nami poprzez dezinformację, fake newsy, zagrożenia hybrydowe itd.” — oświadczył.

  „Unia Europejska nie jest tylko rynkiem. Jest czymś więcej” — przekonywał Schinas. Jak zauważył, szefowie państw i rządów w Radzie Europejskiej w zeszłym tygodniu po raz pierwszy od lat dyskutowali właśnie o korpusie europejskich wartości i zgodzili się, że są one kluczowe. „Po raz pierwszy też Rada Europejska poświęciła czas na dyskusję o wartościach” — powiedział dodając, że konkluzjach zaznaczono, iż „Unia nie jest tylko (jednolitym) rynkiem, ale jest też wspólnotą wartości” — podkreślił.

  Czytaj więcej: Nausėda: „Dialog przywódców UE z Putinem byłby złą wiadomością dla litewskiego społeczeństwa”

  Najważniejsze „czuć Europę”

  Wiceprzewodniczący KE zacytował w tym kontekście słowa wokalisty irlandzkiego zespołu U2 Bono: „Europa to myśl, która powinna stać się uczuciem”. Grecki polityk rozwinął ten cytat, mówiąc: „Europę często mamy w głowie, jest wokół nas, ale może stać się czymś więcej, kiedy zaczniemy ją w sobie czuć”.

  Jednym ze sposobów wzmocnienia poczucia wspólnoty i łączącego nas systemu wartości jest promocja dziedzictwa kulturowego w Europie, które jest dobrem wspólnym i powinno być chronione pod „parasolem kultury europejskiej pozwalającym dbać o te skarby” — zaznaczył.

  Czytaj więcej: Rok 2019 obfitował na Litwie w wydarzenia kulturalne


  Na podst.: PAP

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...

  Rosyjski budżet może utonąć w taniej ropie

  Wygasł entuzjazm kremlowskich urzędników i rosyjskiego aparatu propagandowego związany z wysokimi przez większość ubiegłego roku cenami ropy i gazu. Te ceny sprawiły, że mimo kurczącego się eksportu węglowodorów Rosja przez większość roku i tak miała z nich większe zyski....

  Przeglad BMTV z Zygmuntem Klonowskim. „Ukraina wygrała bitwę medialną, coś, co Polsce w 1920 nie udało się”

  Rola polskiej gazety „To był jedyny (polski) dziennik na terenie Związku Radzieckiego i rola, którą spełnił w tamte czasy jest nie do przecenienia” — opowiadał wydawca Zygmunt Klonowski o znaczeniu — wtedy jeszcze — „Czerwonego Sztandaru”. „Ani Białoruś, ani Ukraina...

  Estońskie Muzeum Wojny i Muzeum gen. Laidonera

  Zgodnie ze swoim statutem muzeum zajmuje się lokalizowaniem, gromadzeniem, konserwacją, badaniem i rozpowszechnianiem obiektów i materiałów związanych z estońską historią wojskowości, a także badaniem historii wojskowości i rozwijaniem stosunków międzynarodowych z innymi odpowiednimi instytucjami. Muzeum położone jest w Viimsi, przy...