Więcej

  Na studia na litewskich uczelniach zaproszono ponad 20 tysięcy studentów

  Czytaj również...

  Osoby rozpoczynające studia wyższe najczęściej wybierają nauki o zdrowiu (19 proc.)
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Z łącznej liczby 25 717 wnioskodawców na studia 21 503 spełniło wymogi dotyczące miejsca finansowanego lub niefinansowanego przez państwo przynajmniej na jeden kierunek. Do ubiegania się na studia finansowane przez państwo i stypendia ma prawo 15 342 osób. Spośród nich 9 824 to tegoroczni absolwenci. W tym roku 19 600 absolwentom przyznano świadectwa dojrzałości.

  Na studia finansowane przez państwo na litewskie uczelnie zaproszono już 12 550 osób (13 654 w 2020 r.), 8 411 na uniwersytety ( 9 226 w 2020 r.) i 4 139 w kolegiach ( 4 428 w 2020 r.). Na studia niefinansowane przez państwo zaproszono 7 602 osoby ( 8 617 w 2020 r.): na uniwersytety 2 535 ( 2 896 w 2020 r.), w kolegiach 5 067 ( 5 721 w 2020 r.).

  Najwięcej studentów przyjmie Uniwersytet Wileński, który zaprosił 4 247 osób do zawarcia umów ( 4 682 w 2020 r.).

  Uniwersytet Witolda Wielkiego wysłał zaproszenia do 1 200 osób, Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina do 1 291, Politechnika w Kownie do 1 269.

  Wśród uczelni wyższych najwięcej studentów zaprasza Kolegium Wileńskie (1 909), Kolegium Nauk Społecznych (1 432) i Kolegium Kowieńskie (1 615).

  W tym roku uczelnie zaoferowały 610 kierunków studiów, przyjęcia odbyły się na 568, w których osiągnięto minimalną liczbę studentów, którzy chcą studiować dany kierunek w programie określonym przez Ministra Edukacji, Nauki i Sportu.

  Najwięcej zaproszeń na studia na uczelniach państwowych otrzymali kandydaci na studia prawnicze na Uniwersytecie Wileńskim (246) oraz na Program Systemów Programowych na Politechnice w Kownie (193). 169 osób jest zaproszonych na studia medyczne na Uniwersytecie Wileńskim, 156 na nauki polityczne i 144 na ekonomię.

  W tym roku znacznie wzrosła liczba osób, które chcą studiować programy edukacyjne. Na studentów na kierunkach pedagogicznych czekają wysokie stypendia motywacyjne – rząd postanowił przyznać przyszłym pedagogom comiesięczne stypendium w wysokości 300 euro. Na miejsca finansowane ze środków państwowych zaproszono 569 osób (541 w 2020 r.), niefinansowane – 343 (303 w 2020 r.).

  Oczekuje się, że większość przyszłych studentów pedagogiki wybierze programy studiów pedagogiki przedmiotowej na Uniwersytecie Witolda Wielkiego (121), pedagogiki dziecięcej w kolegium wileńskim (104) oraz pedagogiki przedszkolnej w Wyższej Szkole Państwowej w Kłajpedzie (86). Wśród zaproszonych na studia jest 1 777 osób z co najmniej jednym 100-punktowym państwowym egzaminem maturalnym, z czego 1 326 to tegoroczni absolwenci. Większość setkowiczów, 896, zostaje zaproszonych na studia na Uniwersytecie Wileńskim.

  Ministerstwo Gospodarki i Innowacji przyznało comiesięczne stypendium w wysokości 200 euro 260 studentom. Stypendia studenci pierwszego roku będą mogli otrzymać, wybierając studia informatyki, inżynierii i matematyki na Uniwersytecie Wileńskim, Politechnice Kowieńskiej, Uniwersytecie w Kłajpedzie, w kolegium państwowym w Kłajpedzie, Litewskiej Wyższej Szkole Morskiej, w kolegium państwowym w Szawlach oraz w kolegiach w Poniewieżu, Olicie, Mariampolu i Uciany.

  Ministerstwo Rolnictwa przyznało 140 stypendiów studentom pierwszego roku, którzy wybrali studia w sektorze rolniczym.

  Jak poinformowano „Kurier Wileński“, Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie odnotowała w tym roku wzrost chętnych do podjęcia studiów na tej uczelni.

  Czytaj więcej: Problemy wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo
  Najwięcej studentów przyjmie Uniwersytet Wileński, który zaprosił 4 247 osób do zawarcia umów
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Rekrutacja w jedynej polskiej uczelni działającej na terenie Litwy potrwa dłużej niż w innych litewskich uczelniach – do 16 września. Rektor w tym roku zezwolił na uruchomienie wszystkich kierunków. Najpopularniejszym kierunkiem w tym roku jest informatyka. W porównaniu z ubiegłym rokiem do analogicznego okresu br. to chętnych na studia jest więcej, ale na razie nie możemy ogłosić końcowych wyników, ponieważ mamy przedłużoną rekrutację na studia – powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu“ mgr Dominyka Belianaitė, kierownik sekretariatu Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie.

  Osoby rozpoczynające studia wyższe najczęściej wybierają nauki o zdrowiu (19 proc.), biznes i zarządzanie publiczne (15 proc.), nauki społeczne (13 proc.), sztukę (13 proc.), nauki inżynieryjne (9 proc.).

  Od kilku lat nie stracił na popularności program studiów medycznych zarówno na Litewskim Uniwersytecie Nauk o Zdrowiu, jak i Uniwersytecie Wileńskim, na które wielu kandydatów wybiera kierunki studiów z psychologii, prawa, kreatywnej komunikacji, kryminologii, stomatologii. Dwa programy studiów Litewskiego Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu – Medycyna i Weterynaria – znalazły się wśród 10 programów, które przyciągnęły najwięcej przyszłych studentów na studia finansowane przez państwo. W tym roku 1 018 przyszłych studentów otrzymało zaproszenie na studia na Litewskim Uniwersytecie Nauk o Zdrowiu 579 na studia finansowane przez państwo i 439 na studia niefinansowane przez państwo.

  W tym roku jak co roku dużym zainteresowaniem cieszą się studia stomatologiczne – 80 zaproszeń (10 na finansowane przez państwo i 70 niefinansowane). Dużym zainteresowaniem cieszyły się również: pielęgniarstwo – 88 zaproszeń (64 na finansowane i 24 niefinansowane), farmacja – 55 zaproszeń (17 na finansowane i 38 niefinansowane) oraz inne programy studiów. Litewski Uniwersytet Nauk o Zdrowiu jest jedną z nielicznych uczelni w kraju, w której wzrosła liczba kandydatów. W porównaniu do 2020 roku, w tym roku na studia na Uczelni zdecydowało się 4 proc. więcej młodych ludzi. Wszystkie programy studiów na Uniwersytecie pozostały w tym roku rentowne.

  Czytaj więcej: Dla rozważających studia w Polsce: Ranking Szkół Wyższych 2021

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  W pierwszej dziesiątce znajdują się również popularne programy studiów prawniczych i procesowych na Uniwersytecie Michała Romera, program studiów psychologicznych na Uniwersytecie Witolda Wielkiego oraz program studiów weterynaryjnych na Litewskim Uniwersytecie Nauk o Zdrowiu.

  Wśród kandydatów, którzy chcą studiować w kolegiach, najpopularniejszym jest program studiów pielęgniarskich, zarówno w Kolegium Wileńskim, jak i Kowieńskim. Podobna liczba uczestników wybiera kierunki: kosmetologia, edukacja przedszkolna, logistyka, higiena jamy ustnej w Kolegium Kowieńskim oraz kierunki pedagogiki dziecięcej, biznes międzynarodowy, kosmetologia higieniczna i dekoracyjna w Kolegium Wileńskim.  Opr. H. A. (na podst. Lamabpo.lt oraz inf. wł.)

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Dzisiaj mikołaja zamieniają… drony

  Rozmówcy zastrzegli sobie anonimowość. Nie kryją też rozczarowania, że dzisiaj dla większości dzieci mikołaj już wcale nie jest świętym Mikołajem. Czytaj więcej: Mikołajki: święto ludzi, którzy dają innym radość Dawniej a dziś — W roli mikołaja pracuję już 30 lat. Jest to praca...

  Plaga narkotyków w szkołach. MSW rozpoczyna walkę w trzech rejonach

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz uważa, że problem narkomanii w szkołach jest aktualny na całej Litwie, i jeżeli istnieje pakiet propozycji, jak z tym walczyć, to chętnie weźmie udział w tym projekcie. — Samorząd Rejonu Wileńskiego bardzo chętnie współpracuje ze wszystkimi instytucjami....

  „Symulowana integracja”. Szanse zatrudnienia ma tylko co trzecia osoba niepełnosprawna

  Ignas Mačiukas przewodniczący Litewskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” ubolewa, że integracja ludzi niepełnosprawnych na Litwie jest często tylko symulowana; Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych nie jest wdrażana, a w społeczeństwie nadal dominują negatywne nastawienia. —...

  HIV: wróg został zahamowany, ale nadal niepokonany

  „Profilaktyczne testy w kierunku HIV i wczesna diagnoza HIV są nieocenione, pozwalają na podjęcie skutecznego leczenia w odpowiednim czasie, a skuteczne leczenie zapobiega zakażeniu innych osób. W ten sposób zmniejsza się również liczba diagnoz AIDS. Zapobieganie rozprzestrzenieniu się HIV...