Na studia na litewskich uczelniach zaproszono ponad 20 tysięcy studentów

Osoby rozpoczynające studia wyższe najczęściej wybierają nauki o zdrowiu (19 proc.)
| Fot. Marian Paluszkiewicz

Z łącznej liczby 25 717 wnioskodawców na studia 21 503 spełniło wymogi dotyczące miejsca finansowanego lub niefinansowanego przez państwo przynajmniej na jeden kierunek. Do ubiegania się na studia finansowane przez państwo i stypendia ma prawo 15 342 osób. Spośród nich 9 824 to tegoroczni absolwenci. W tym roku 19 600 absolwentom przyznano świadectwa dojrzałości.

Na studia finansowane przez państwo na litewskie uczelnie zaproszono już 12 550 osób (13 654 w 2020 r.), 8 411 na uniwersytety ( 9 226 w 2020 r.) i 4 139 w kolegiach ( 4 428 w 2020 r.). Na studia niefinansowane przez państwo zaproszono 7 602 osoby ( 8 617 w 2020 r.): na uniwersytety 2 535 ( 2 896 w 2020 r.), w kolegiach 5 067 ( 5 721 w 2020 r.).

Najwięcej studentów przyjmie Uniwersytet Wileński, który zaprosił 4 247 osób do zawarcia umów ( 4 682 w 2020 r.).

Uniwersytet Witolda Wielkiego wysłał zaproszenia do 1 200 osób, Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina do 1 291, Politechnika w Kownie do 1 269.

Wśród uczelni wyższych najwięcej studentów zaprasza Kolegium Wileńskie (1 909), Kolegium Nauk Społecznych (1 432) i Kolegium Kowieńskie (1 615).

W tym roku uczelnie zaoferowały 610 kierunków studiów, przyjęcia odbyły się na 568, w których osiągnięto minimalną liczbę studentów, którzy chcą studiować dany kierunek w programie określonym przez Ministra Edukacji, Nauki i Sportu.

Najwięcej zaproszeń na studia na uczelniach państwowych otrzymali kandydaci na studia prawnicze na Uniwersytecie Wileńskim (246) oraz na Program Systemów Programowych na Politechnice w Kownie (193). 169 osób jest zaproszonych na studia medyczne na Uniwersytecie Wileńskim, 156 na nauki polityczne i 144 na ekonomię.

W tym roku znacznie wzrosła liczba osób, które chcą studiować programy edukacyjne. Na studentów na kierunkach pedagogicznych czekają wysokie stypendia motywacyjne – rząd postanowił przyznać przyszłym pedagogom comiesięczne stypendium w wysokości 300 euro. Na miejsca finansowane ze środków państwowych zaproszono 569 osób (541 w 2020 r.), niefinansowane – 343 (303 w 2020 r.).

Oczekuje się, że większość przyszłych studentów pedagogiki wybierze programy studiów pedagogiki przedmiotowej na Uniwersytecie Witolda Wielkiego (121), pedagogiki dziecięcej w kolegium wileńskim (104) oraz pedagogiki przedszkolnej w Wyższej Szkole Państwowej w Kłajpedzie (86). Wśród zaproszonych na studia jest 1 777 osób z co najmniej jednym 100-punktowym państwowym egzaminem maturalnym, z czego 1 326 to tegoroczni absolwenci. Większość setkowiczów, 896, zostaje zaproszonych na studia na Uniwersytecie Wileńskim.

Ministerstwo Gospodarki i Innowacji przyznało comiesięczne stypendium w wysokości 200 euro 260 studentom. Stypendia studenci pierwszego roku będą mogli otrzymać, wybierając studia informatyki, inżynierii i matematyki na Uniwersytecie Wileńskim, Politechnice Kowieńskiej, Uniwersytecie w Kłajpedzie, w kolegium państwowym w Kłajpedzie, Litewskiej Wyższej Szkole Morskiej, w kolegium państwowym w Szawlach oraz w kolegiach w Poniewieżu, Olicie, Mariampolu i Uciany.

Ministerstwo Rolnictwa przyznało 140 stypendiów studentom pierwszego roku, którzy wybrali studia w sektorze rolniczym.

Jak poinformowano „Kurier Wileński“, Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie odnotowała w tym roku wzrost chętnych do podjęcia studiów na tej uczelni.

Czytaj więcej: Problemy wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku

Najwięcej studentów przyjmie Uniwersytet Wileński, który zaprosił 4 247 osób do zawarcia umów
| Fot. Marian Paluszkiewicz

Rekrutacja w jedynej polskiej uczelni działającej na terenie Litwy potrwa dłużej niż w innych litewskich uczelniach – do 16 września. Rektor w tym roku zezwolił na uruchomienie wszystkich kierunków. Najpopularniejszym kierunkiem w tym roku jest informatyka. W porównaniu z ubiegłym rokiem do analogicznego okresu br. to chętnych na studia jest więcej, ale na razie nie możemy ogłosić końcowych wyników, ponieważ mamy przedłużoną rekrutację na studia – powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu“ mgr Dominyka Belianaitė, kierownik sekretariatu Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie.

Osoby rozpoczynające studia wyższe najczęściej wybierają nauki o zdrowiu (19 proc.), biznes i zarządzanie publiczne (15 proc.), nauki społeczne (13 proc.), sztukę (13 proc.), nauki inżynieryjne (9 proc.).

Od kilku lat nie stracił na popularności program studiów medycznych zarówno na Litewskim Uniwersytecie Nauk o Zdrowiu, jak i Uniwersytecie Wileńskim, na które wielu kandydatów wybiera kierunki studiów z psychologii, prawa, kreatywnej komunikacji, kryminologii, stomatologii. Dwa programy studiów Litewskiego Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu – Medycyna i Weterynaria – znalazły się wśród 10 programów, które przyciągnęły najwięcej przyszłych studentów na studia finansowane przez państwo. W tym roku 1 018 przyszłych studentów otrzymało zaproszenie na studia na Litewskim Uniwersytecie Nauk o Zdrowiu 579 na studia finansowane przez państwo i 439 na studia niefinansowane przez państwo.

W tym roku jak co roku dużym zainteresowaniem cieszą się studia stomatologiczne – 80 zaproszeń (10 na finansowane przez państwo i 70 niefinansowane). Dużym zainteresowaniem cieszyły się również: pielęgniarstwo – 88 zaproszeń (64 na finansowane i 24 niefinansowane), farmacja – 55 zaproszeń (17 na finansowane i 38 niefinansowane) oraz inne programy studiów. Litewski Uniwersytet Nauk o Zdrowiu jest jedną z nielicznych uczelni w kraju, w której wzrosła liczba kandydatów. W porównaniu do 2020 roku, w tym roku na studia na Uczelni zdecydowało się 4 proc. więcej młodych ludzi. Wszystkie programy studiów na Uniwersytecie pozostały w tym roku rentowne.

Czytaj więcej: Dla rozważających studia w Polsce: Ranking Szkół Wyższych 2021

W pierwszej dziesiątce znajdują się również popularne programy studiów prawniczych i procesowych na Uniwersytecie Michała Romera, program studiów psychologicznych na Uniwersytecie Witolda Wielkiego oraz program studiów weterynaryjnych na Litewskim Uniwersytecie Nauk o Zdrowiu.

Wśród kandydatów, którzy chcą studiować w kolegiach, najpopularniejszym jest program studiów pielęgniarskich, zarówno w Kolegium Wileńskim, jak i Kowieńskim. Podobna liczba uczestników wybiera kierunki: kosmetologia, edukacja przedszkolna, logistyka, higiena jamy ustnej w Kolegium Kowieńskim oraz kierunki pedagogiki dziecięcej, biznes międzynarodowy, kosmetologia higieniczna i dekoracyjna w Kolegium Wileńskim.Opr. H. A. (na podst. Lamabpo.lt oraz inf. wł.)