Więcej

  Krok po kroku, jak otrzymać rekompensatę za ogrzewanie

  Czytaj również...

  Szacuje się, że w tegorocznym sezonie grzewczym ok. 15 tys. osób więcej niż w zeszłym roku będzie uprawnionych do rekompensaty za koszty ogrzewania w mieszkaniu. Ogółem rekompensaty za ogrzewanie otrzyma około 110 tys. gospodarstw domowych.

  Wniosek o rekompensatę za ogrzewanie mieszkańcy stolicy mogą złożyć do stołecznego samorządu
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  W tym roku zatem temat, jak otrzymać rekompensatę za ogrzewanie, jest aktualny dla większej liczby ludności. W nadesłanym dla „Kuriera Wileńskiego” komunikacie z wydziału świadczeń socjalnych przy stołecznym samorządzie wytłumaczono naszym czytelnikom, komu przysługuje świadczenie, dokąd mają się zwrócić i jakie przedstawić dokumenty, żeby otrzymać rekompensatę.

  Komu należy się rekompensata za ogrzewanie?

  Warunki uzyskania kompensacji za ogrzewanie określa ustawa o pieniężnej pomocy społecznej dla biednych mieszkańców (PSPNG). Kompensacje za ogrzewanie mogą otrzymać nie tylko ci, którzy korzystają z centralnego ogrzewania, ale także ci, którzy korzystają z energii elektrycznej, gazu, drewna. Z kompensaty mogą skorzystać również osoby, które wynajmują mieszkanie, dom, ale pod warunkiem, że umowa najmu jest wpisana do rejestru publicznego. Mieszkańcy, którzy są zadłużeni za ogrzewanie i wodę, mogą również otrzymać rekompensatę, ale ważne jest, aby była zawarta umowa z dostawcą w sprawie spłaty długu, jeśli sąd nie nakazał spłaty długu.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Obecnie o rekompensatę wydatków na energię cieplną mogą ubiegać się rodziny, których wydatki na ten cel stanowią 10 proc. dochodów. Rekompensata za ogrzewanie przysługuje, jeśli dochody przypadające w rodzinie na jedną osobę nie przekroczyły wielkości dochodu wspieranego przez państwo (tzw. 1 VRP), czyli sumy 128 euro netto mnożoną przez liczbę członków rodziny. Ministerstwo proponuje zamienić tę kwotę na 2 VRP (256 euro) na członka rodziny. Jeżeli rodzina składa się z jednego członka, to rekompensata przysługuje wtedy, gdy miesięczny dochód wynosi 1,5 VRP (192 euro). Ministerstwo proponuje zamienić tę kwotę na 3 VRP (384 euro) na członka rodziny.

  Za zgodą sejmu zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2022. Więcej informacji na temat planowanych zmian w 2022 r. można znaleźć na stronie internetowej.: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/gera-zinia-kompensacija-uz-busto-sildyma-gaus-daugiau-zmoniu

  Wskaźnik powierzchni użytkowej wykorzystywany do obliczania rekompensaty wynosi:      

  50 mkw. dla jednego mieszkańca, gdy mieszkanie jest zadeklarowane (mieszkanie na wynajem); gdy miejsce zamieszkania jest zadeklarowane (wynajęte) przez rodzinę – 38 mkw. dla pierwszego członka rodziny, dla drugiego – 12 mkw., 10 mkw. dla trzeciego i każdego kolejnego.

  Majątek beneficjenta nie jest brany pod uwagę

  Oceniając, czy dana osoba lub rodzina jest uprawniona do uzyskania rekompensaty, majątek będący własnością nie jest tymczasowo wyceniany. Takie złagodzenie będzie obowiązywać przez kolejne 6 miesięcy po sytuacji nadzwyczajnej i zniesieniu kwarantanny.

  Czytaj więcej: Sezon grzewczy z węglem czy bez węgla?

  Dokumenty niezbędne do otrzymania rekompensaty

  Przy ubieganiu się o rekompensatę za ogrzewanie konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości, wniosek o przyznanie pieniężnej pomocy społecznej, oświadczenie o dochodach (otrzymane w ciągu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ustanowiono prawo do rekompensaty lub miesiąc, od którego ubiega się o rekompensatę). Jeśli informacje nie zostały uzyskane z rejestrów państwowych i rejestrów departamentalnych oraz państwowych systemów informacyjnych, należy przedstawić numer identyfikacyjny książeczki rozliczeniowej. W zależności od okoliczności być może trzeba będzie przedstawić dodatkowe dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do rekompensaty.

  Rekompensata może zostać wyrównana za wcześniejsze dwa miesiące — aby otrzymać rekompensatę od października, wniosek można złożyć w listopadzie i grudniu.

  Gdzie się zgłaszać?

  Wniosek o rekompensatę za ogrzewanie, wodę pitną i ciepłą wodę można złożyć do samorządu w miejscu zamieszkania lub szybko i bezpiecznie przez pocztę elektroniczną za pośrednictwem spis.lt.

  Mieszkańcy Wilna mogą składać wnioski w następujący sposób:

  • Poprzez system SPIS pod adresem spis.lt – poprzez złożenie wniosku elektronicznego
  • Drogą mailową sis@vilnius.lt – poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym
  • Listownie na adres ul. Kauno 3, LT-01314, Wilno – wysyłając wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy
  • W centrum obsługi klienta, Konstitucijos pr. 3 – przyjazd do samorządu (tylko z paszportem możliwości)
  • Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc na numer telefonu 8 700 35545.

  Ogrzewanie na Litwie dwukrotnie wyższe niż w UE

  W 2021 r. ubóstwo energetyczne na Litwie wzrosło do prawie 27 proc. Oznacza to, że co czwarty mieszkaniec nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu ogrzewania w swoich domach. Udział wydatków na energię elektryczną, gaz i inne paliwa w strukturze wydatków domowych jest na Litwie dwukrotnie wyższy niż średnio w Unii Europejskiej. 

  Szacuje się, że tegorocznym sezonie grzewczym rekompensata będzie przysługiwała ok. 15 tys. osób więcej
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  W tegorocznym sezonie grzewczym dostarczane w sposób scentralizowany ciepło może zdrożeć w Wilnie w porównaniu do poprzedniego sezonu o ponad 60 proc. Rachunek za ogrzewanie mieszkania o powierzchni 50 mkw. w listopadzie może wynieść około 40 euro (w listopadzie ubiegłego roku – około 25 euro), w mieszkaniu o tej samej powierzchni, ale w starym budownictwie, po renowacji – około 24 euro (przed rokiem – około 15 euro).

  Czytaj więcej: Mity dotyczące renowacji bloków: czy to prawda, że mieszkańcy odnowionych domów płacą więcej za ogrzewanie?


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Banki podwyższają oprocentowanie lokat

  — Patrząc na okres wojny w Ukrainie rozpoczętej przez Rosję (luty), średnie oprocentowanie lokat bankowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosło z 0,1 proc. do 0,3 proc. A z dłuższej perspektywy jest to dość znaczący wzrost. Choć występują stałe...

  Z Wilna do Warszawy — pociągiem

  — Przekąski, jedzenie i napoje będą dostępne na całym terytorium Litwy. Zalecamy jednak zadbanie o nie przed przesiadką na stacji kolejowej Mockava (Litwa), ponieważ w pociągu polskiego partnera PKP Intercity żywność sprzedawana będzie tylko na następujących odcinkach trasy: Szepietowo-Warszawa,...

  W aptekach brakuje niektórych leków

  — Zakłócenia w dostawach są ciągłe, ale ostatnio stało się to szczególnie bolesnym i systemowym problemem. Problem braku niektórych leków odczuwa cała Europa. Producenci prawie codziennie zgłaszają Państwowej Agencji Kontroli Leków przy Ministerstwie Ochrony Zdrowia o zakłóceniach w dostawach...

  Zmiany w Kodeksie Pracy ważne dla rodzin wychowujących dzieci

  „Celem zmiany art. 112 ust. 5 KP, przedstawionym w nocie wyjaśniającej do projektu, jest zwiększenie atrakcyjności sektora publicznego jako całości. Ta regulacja prawna realizuje pozytywne, istotne społecznie cele zachęcania rodziców do wcześniejszego powrotu z urlopu rodzicielskiego poprzez zapewnienie alternatywnych...