W Niemenczynie startują Mistrzostwa Litwy i rejonu wileńskiego w narciarstwie biegowym

Miłośnicy sportów zimowych mogą wziąć udział w Polonijnych Mistrzostwach Litwy oraz Mistrzostwach Rejonu Wileńskiego w narciarstwie biegowym na Wileńszczyźnie. Zawody odbędą się 16 lutego 2022 roku przy biatlonowej strzelnicy Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego (ul. Kalno 16B, Niemenczyn, rejon wileński). Rejestracja uczestników potrwa do 15 lutego.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

W zawodach może wziąć udział każdy, kto złoży wniosek potwierdzający, że startuje dobrowolnie i posiada ważne zezwolenie lekarskie na udział w takich zawodach. Należy pamiętać, że osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko za pisemną zgodą rodziców/opiekunów lub organizacji delegującej.

Rejestracja na mistrzostwa

Rejestracja uczestników jest dokonywana pod numerem telefonu 8 5 2371439 lub pocztą elektroniczną marian554@gmail.com do dnia 15 lutego 2022 r., godz. 12:00. Możliwa też rejestracja uczestników w dniu zawodów (16 lutego), ale w określonych godzinach — od 9:30 do 10:20 godz.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Szkole Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego (adres: ul. Kalno 16B, Niemenczyn, rejon wileński, tel. (8 5) 237 14 39).

Czytaj więcej: Stefan Kimso: Stawiamy przede wszystkim na młodzież

REGULAMIN MISTRZOSTW

I. Cele i zadania

  1. Propagować narciarstwo wśród uczniów, młodzieży i dorosłych polskiego pochodzenia.
  2. Propagować zdrowy tryb życia poprzez uprawianie sportu.
  3. Rozwiązywać problem spędzania wolnego czasu młodzieży.

II. Miejsce i czas

Zawody odbędą się 16 lutego 2022 roku przy biatlonowej strzelnicy Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego (ul. Kalno 16B, Niemenczyn, Rej. Wileński). Początek zawodów o godz. 10.30.

III. Organizatorzy

Klub sportowy miasta Niemenczyn „Nempolis”. Główny sędzia — Marian Kaczanowski, sekretarz — Alina Butkiewicz.

IV. Partnerzy

Samorząd Rejonu Wileńskiego, Szkoła Sportowa Samorządu Rejonu Wileńskiego.

V. Uczestnicy

Grupy wiekowe:

I grupa: Dziewczęta 2010 r. ur. i młodsze 1 km

II grupa: Chłopcy 2010 r. ur. i młodsi 1 km

III grupa: Dziewczęta 2009-2007 r. ur. 2 km

IV grupa: Chłopcy 2009-2007 r. ur. 3 km

V grupa: Dziewczęta 2006-2003 r. ur. 3 km

VI grupa: Chłopcy 2006-2003 r. ur. 4 km

VII grupa: Dziewczęta i kobiety 2002-1983 r. ur. 3 km

VIII grupa: Chłopcy i mężczyźni 2002-1983 r. ur. 5 km

IX grupa: Kobiety 1982 r. ur. i starsze. 3 km

X grupa: Mężczyźni 1982 r. ur. i starsi. 5 km

VI. Program

W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni narciarze polskiego pochodzenia, gotowi pokonać dystanse oraz mający zaświadczenia od lekarza.

Za zdrowie uczestników w czasie zawodów oraz po ich zakończeniu organizatorzy zawodów nie odpowiadają.

Zawodnicy dystans pokonują stylem dowolnym.

Rejestracja uczestników w dniu zawodów i wydanie numerów od 9:30 do 10:20 godz.

10:30 godz. — Start zawodów

VII. Nagrodzenie

Uczestnicy w grupach wiekowych za zdobycie 1-3 miejsca zostaną nagrodzeni medalami, pucharami.

VIII. Rejestracja uczestników

Zgłoszenia uczestników dokonywane pod numer telefonu 85 2371439 lub pocztą elektroniczną marian554@gmail.com do dnia 15 lutego 2022 r., godz. 12:00.

IX. Informacja

Jeżeli w grupie wiekowej uczestniczy mniej niż 3 zawodników, organizatorzy mają prawo dołączyć ich do innej grupy.

Nadal obowiązują poniższe zasady higieny: noszenie maseczek we wskazanych miejscach; dezynfekowanie rąk; nie gromadzenie się w dużych grupach; posiadanie niezbędnych środków do dezynfekcji i ochrony osobistej.

Organizatorzy wydarzenia: Samorząd Rejonu Wileńskiego, Szkoła Sportowa Samorządu Rejonu Wileńskiego, klub sportowy miasta Niemenczyn „Nempolis”.

Czytaj więcej: Mer Maria Rekść: Zachęcam naszych mieszkańców do aktywnego korzystania ze wsparcia samorządu


Na podst.: Samorząd Miasta Wilna