Więcej

  Jednorazowe wsparcie finansowe za ogrzewanie w wysokości 100 lub 50 euro otrzymają wszyscy mieszkańcy domów indywidualnych

  Czytaj również...

  Ogrzewanie domu w tym sezonie jest znacznie droższe niż w poprzednim. Gwałtownych skoków cen nie uniknęli nie tylko użytkownicy usług centralnego ogrzewania, lecz także mieszkańcy domów indywidualnych, którzy swoje domy ogrzewają głównie paliwem stałym: drewnem opałowym, trocinami drzewnymi czy brykietem torfowym. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, która obradowała 18 lutego br., postanowiła udzielić wsparcia finansowego nie tylko mieszkańcom, korzystającym ze scentralizowanych sieci ciepłowniczych, lecz także mieszkańcom domów indywidualnych rejonu.

  Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła jednorazową pomoc finansową w wysokości 50 i 100 euro
  | Fot. unsplash.com

  Jednorazowa pomoc finansowa w wysokości 100 euro będzie przyznana mieszkańcom rejonu o niskich dochodach, których dochód nie przekracza 387 euro miesięcznie na członka rodziny. Jednorazowa pomoc finansowa w wysokości 50 euro przypadnie zaś mieszkańcom lub rodzinom, których dochód na członka rodziny przekracza 387 euro miesięcznie.

  Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła jednorazową pomoc finansową w wysokości 50 i 100 euro dla osób (rodzin), które zadeklarowały miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim i używają paliwa stałego lub innego do ogrzewania domów jednorodzinnych, rzeczywiste koszty, które co miesiąc nie są ustalane. Jednorazowa pomoc finansowa będzie finansowana z budżetu samorządu.

  Podobne postanowienie z 28 stycznia br. dotyczy mieszkańców korzystających ze scentralizowanych sieci ciepłowniczych. W celu obniżenia ceny dostarczanego ciepła Samorząd Rejonu Wileńskiego wyciągnął pomocną dłoń – w sezonie grzewczym 2022 r. dofinansowuje do 8 centów/kWh z VAT (średnia krajowa cena ciepła) za scentralizowane ogrzewanie od faktycznej ceny ciepła ustalonej dla dostawcy ciepła. Kwota dotacji nie może przekroczyć docelowego poziomu 8 centów/kWh z VAT.

  Jednorazowe wsparcie pieniężne na jedno mieszkanie, w którym faktycznie mieszka osoba lub osoby mieszkające razem (na jedno gospodarstwo domowe), przysługuje:

  50 euro – gdy średni miesięczny dochód na osobę, wskazany i obliczony zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o pieniężnej pomocy społecznej dla osób o niskich dochodach, jest wyższy niż trzykrotność kwoty dochodu wspieranego przez państwo (od 1 stycznia 2022 r. DWP wynosi 129 euro);

  100 euro – gdy średni miesięczny dochód na osobę, wskazany i obliczony zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o pieniężnej pomocy społecznej dla osób o niskich dochodach, jest niższy niż trzykrotność kwoty dochodu wspieranego przez państwo.

  O jednorazową pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów sezonu grzewczego 2021–2022 na ogrzewanie swoich mieszkań paliwami stałymi lub innymi paliwami, których rzeczywiste koszty nie są ustalane co miesiąc i którzy faktycznie mieszkają na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego, mogą ubiegać się osoby, które zadeklarowały miejsce zamieszkania lub zostały wpisane do ewidencji niemających miejsca zamieszkania.

  Jednorazowe wsparcie pieniężne może zostać przyznane na jedno mieszkanie, w którym osoba lub osoby mieszkające razem faktycznie mieszkają lub je wynajmują.

  Osoby mieszkające razem lub jedna osoba mieszkająca samotnie powinny ubiegać się o jednorazową pomoc finansową w starostwie w zadeklarowanym miejscu zamieszkania lub starostwie, na którego terytorium faktycznie mieszka.

  Osoba ubiegająca się o jednorazowe wsparcie finansowe powinna przedstawić dokument tożsamości, prośbę w dowolnej formie oraz dokumenty niezbędne do uzyskania wsparcia. Wniosek można złożyć osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną.

  Odrębnego wniosku nie trzeba składać, jeżeli dana osoba już otrzymała pieniężną pomoc społeczną przewidzianą w art. 5 ustawy o pieniężnej pomocy społecznej dla osób niezamożnych.

  Czytaj więcej: Wraz ze wzrostem cen ogrzewania mieszkańcy aktywnie interesują się modernizacją bloków

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Wnioski o jednorazową pomoc finansową na pokrycie części kosztów ogrzewania mieszkania w sezonie grzewczym 2021–2022 paliwami stałymi lub innymi, których rzeczywisty koszt nie jest ustalany co miesiąc, będą przyjmowane do 1 maja 2022 r.

  Więcej informacji na temat warunków i trybu udzielania jednorazowego wsparcia finansowego znajduje się w zatwierdzonym przez radę opisie procedury przyznawania jednorazowego wsparcia finansowego na sezon grzewczy 2021–2022 przy wykorzystaniu paliw stałych lub innych, których koszty nie są ustalane co miesiąc.

  Oprócz wszystkich już wymienionych środków w celu zmniejszenia obciążeń finansowych Samorząd Rejonu Wileńskiego administruje przyznawanie rekompensat za koszty ogrzewania rodzinom o niskich dochodach (osobom indywidualnym). Rekompensata kosztów ogrzewania mieszkania jest udzielana niezależnie od sposobu ogrzewania, tj. zarówno za ogrzewanie centralne, jak i innymi paliwami (drewnem opałowym, węglem, gazem, granulami drzewnymi, trocinami). Apelujemy do mieszkańców, aby aktywnie korzystali ze wsparcia państwa i oszczędzali, płacąc zwiększone rachunki za ogrzewanie, kompensując nawet 90 proc., a w niektórych przypadkach nawet 100 proc. kosztów ogrzewania. Rekompensata jest wypłacana z budżetu samorządu.

  W razie pytań konsultacje będą udzielane zdalnie przez st. specjalistkę Wydziału Opieki Społecznej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolantę Abramczyk (e-mail jolanta.abramcik@vrsa.lt, tel. (8 5) 240 1595) oraz st. specjalistkę ds. świadczeń socjalnych Danutė Plaščinskienė (e-mail danute.plascinskiene@vrsa.lt, tel. (8 5) 275 0033).

  Czytaj więcej: Rada zatwierdziła subsydia na centralne ogrzewanie

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...

  Ważne zagadnienia infrastruktury drogowej podczas wizyty ministra transportu w rejonie wileńskim

  Najwięcej uwagi poświęcono omówieniu możliwości finansowania odcinków dróg lokalnych z Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg. Rozmawiano także o budowie pawilonów oczekiwania dla pasażerów na drogach o znaczeniu państwowym, konieczności uproszczenia procedury przyjętej przez Dyrekcję Dróg, która umożliwiłaby samorządowi w...