Gimnazjum w Trokach zaprasza!

Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne
— najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy”.

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Gimnazjum w Trokach to dynamiczna szkoła z siedzibą w centrum miasta. Organem prowadzącym jest Samorząd Rejonu Trockiego. Przez wiele lat placówka nabrała splendoru i stała się konkurencyjna względem innych szkół w rejonie i kraju.

Wystąpienie uczni gimnazjum w Trokach.
| Fot. autorka

Misja gimnazjum

Misją gimnazjum jest wyposażanie uczniów w gruntowną wiedzę, właściwe przygotowanie ich do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia oraz do odpowiedzialnego życia w rodzinie i społeczeństwie.


Młodzież gimnazjalna kształci się zgodnie z zainteresowaniami pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogów. Każdy uczeń jest ważny i każdemu jest okazywana pomoc w osiągnięciu sukcesu. W wymierny sposób wyrównujemy szanse edukacyjne naszych wychowanków poprzez umiejętne rozpoznawanie ich potrzeb, stosowanie aktywizujących metod pracy, motywowanie do pogłębiania wiedzy, realizację zajęć wyrównawczych.

Czytaj więcej: Polonez także w Trokach. Maturzyści wzięli przykład z Wilna

Rodzinna atmosfera

Cała społeczność gimnazjalna tworzy miłą, bezpieczną i rodzinną atmosferę. Uczniowie objęci są opieką pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną i medyczną. Również rodzice chętnie współpracują, służą pomocą, wsparciem. Gimnazjum szeroko otwiera drzwi na różne formy współpracy, propozycje, projekty. Placówka nastawiona jest na rozwój dziecka — nauka przede wszystkim, lecz także rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów.

Dzieci uczestniczą chętnie w nieodpłatnych zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań. Klasy są nieliczne, najliczniejsza liczy 21 osób, przez co nauczyciele bardzo dobrze znają każdego ucznia, jego mocne i słabe strony. Dzieci rozwijają się na wielu płaszczyznach: biorą udział w konkursach językowych, literackich, przyrodniczych, matematycznych, jak również plastyki, muzyki i tańca, zdobywają nagrody w zawodach sportowych, olimpiadach przedmiotowych. Wychowawcy klasowi uczą dzieci wzajemnego poszanowania. Proces wzajemnego poznawania oraz poznawania siebie odbywa się nie tylko podczas nauki w salach klasowych, lecz także poza nimi, poprzez wyjazdy do teatru, wycieczki krajoznawcze, spotkania z ciekawymi osobistościami, projekty, wspólne zabawy.

Dzieci rozwijają się na wielu płaszczyznach: biorą udział w konkursach językowych
| Fot. autorka

Nowoczesne pracownie

Placówka dysponuje nowoczesnymi pracowniami komputerowymi i przedmiotowymi, czytelnią, centrum multimedialnym i biblioteką, w której uczniowie mają dostęp do tradycyjnych zbiorów bibliotecznych, jak również mogą wykorzystywać stanowiska komputerowe w celu pozyskania informacji z Internetu. W gabinecie doradztwa zawodowego pedagog szkolny prowadzi konsultacje dotyczące studiów i zawodów na przyszłość. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Do dyspozycji uczniów jest również boisko do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki. Dobre wyposażenie pracowni w sprzęt laboratoryjny i pomoce naukowe sprzyja lepszemu poznawaniu świata. Wielu absolwentów gimnazjum kontynuuje naukę na uczelniach wyższych w dowolnych kierunkach. W stołówce uczniowie otrzymują smaczne i zdrowe pożywienie. Szkoła posiada dwa autobusy, którymi młodzież jest dowożona do gimnazjum.

Czytaj więcej: Sprawa akredytacji szkoły w Trokach nadal aktualna

Zgrany zespół

W Gimnazjum w Trokach pobiera naukę 211 uczniów/wychowanków, co stanowi 15 kompletów klas. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat, do grupy wczesnoszkolnej — dzieci w wieku 6 lat, do klas początkowych — w wieku 7-10 lat, do klas podstawowych i średnich — w wieku 11-19 lat.

Siła gimnazjum tkwi w tym, iż dyrekcja, uczniowie wraz z rodzicami i opiekunami, nauczyciele oraz pracownicy gimnazjum tworzą razem zgrany zespół, którego dążenia ukierunkowane są przede wszystkim na jeden cel: rozwój i edukację młodych ludzi, pragnących zdobywać wykształcenie właśnie w Gimnazjum w Trokach.


Rekrutacja do Gimnazjum w Trokach na rok szkolny 2022/2023 odbywa się od 1 marca.
Serdecznie zapraszamy nowych uczniów do naszego gimnazjum!

Kontakty:
Gimnazjum w Trokach

Regon: 290665350
Adres, kod pocztowy: ul. Birutės 44, LT-21117, Trakai
E-mail: tvm.trakai@gmail.com
Tel.: +370 5 2855670, +370 616 26226


Wincenta Dziugiewicz, wicedyrektor Gimnazjum w Trokach