Więcej

  Dorosłe problemy młodych: przemoc psychiczna wśród uczniów nadal aktualna

  Według badania HBSC (Zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej) w 2022 r. ponad jedna czwarta (26,9 proc.) uczniów klas 5-9 w naszym kraju doświadcza przemocy psychicznej w szkole.

  Czytaj również...

  Sonata Vizgaudienė, psycholog dzieci i młodzieży, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedziała, że przemoc psychiczna wśród młodzieży jest bardzo rozpowszechniona i rodzice w żadnym wypadku nie mogą bagatelizować tego problemu.

  Czytaj więcej: Przemoc w szkołach Litwy: nauczyciel pod pręgierzem

  Przemoc rówieśnicza wciąż dużym problemem

  — Przez wiele lat pracuję z dziećmi i młodzieżą. Niestety, ale problem psychicznej przemocy w szkole wciąż jest bardzo wielki, chociaż w ciągu ostatnich lat państwo i szkoły poświęcają temu problemowi dużo uwagi. Nie zauważyłam jednak, żeby w ciągu ostatnich kilku lat mocno zmniejszyła się liczba młodzieży, która doznaje przemocy psychicznej w szkole — powiedziała specjalistka.

  Od 2018 r. sytuacja w szkołach na Litwie poprawiła się zaledwie o 0,9 proc., co pokazuje, że skala problemu nie maleje.

  „Ślepość” w środowisku szkolnym

  — Przemoc psychiczna to bardzo poważny problem, który w przyszłości może pozostawić ślady. Niestety, ale z opowiadań pacjentów muszę przyznać, że nie wszyscy nauczyciele przyczyniają się do tego, żeby ten problem zminimalizować. Od niektórych słyszałam, że nauczyciele widzą, jak koledzy z klasy znęcają się nad uczniem, ale udają, że nie zauważają tego i że po prostu nie ma tego problemu. To jest ogromny błąd tych pedagogów, bo to, że udają, że nie ma problemu, wcale nie oznacza, że jest wszystko dobrze — opowiada Sonata Vizgaudienė.

  Badania pokazują, że szkoła jest nadal główną przestrzenią, w której ma miejsce przemoc psychiczna. Specjalistka zaznaczyła, że najważniejsze jest nie pozwolić dziecku zamknąć się. Najczęściej jednak młodzież i dzieci, które są wyśmiewane, wolą o tym milczeć, gdyż czują wstyd.

  Nie wolno bagatelizować problemu przemocy

  — Jeżeli zauważymy, że nasze dziecko nie chce iść do szkoły, że unika kontaktu z rówieśnikami, należy o tym z nim porozmawiać. Jeżeli dziecko nic nie powie, to rodzic powinien zwrócić się do wychowawczyni i opowiedzieć o swoich podejrzeniach. W żadnym wypadku nie wolno mówić, żeby „pocierpiało”. Można poradzić, żeby nie zwracało uwagi, ale nie zawsze jest to możliwe i pomaga. Nie warto też mówić, żeby dzieci same wyjaśniły, bo to nie przyniesie żadnych pozytywnych skutków. Tutaj już muszą wtrącić się rodzice dziecka, które czuje się prześladowane, a także rodzice dziecka, które prześladuje oraz pedagog jako strona neutralna — zaznaczyła.

  Ofiarą przemocy może zostać każdy. Czasami osoba nad którą znęcają się niczym nie wyróżnia się wśród innych, ale jest na przykład bardziej wrażliwa. Inni to odczuwają i z takiej osoby robią ofiarę, nad którą można znęcać się.

  — Większość sądzi, że ofiarami przemocy są dzieci pochodzące z mniej zamożnych rodzin, ale tak nie jest. Czasami dziecko może być z zamożnej rodziny, niczym nie wyróżniać się z wyglądu, ale ma w charakterze coś, co właśnie przyciąga osoby niewłaściwie zachowujące się wobec innych — powiedziała Sonata Vizgaudienė.

  Czytaj więcej: Badanie: 2 na 3 dzieci na Litwie spotkało się z różnymi formami nękania, również w Internecie


  HBSC to badanie dotyczące monitorowania stylu życia i zdrowia nastolatków w Europie, przeprowadzone zgodnie z jednolitym, międzynarodowym protokołem badawczym. Badania są przeprowadzane co cztery lata.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Powrót niedźwiedzi do lasów Litwy to przywrócenie sprawiedliwości historycznej

  Pojawiały się również doniesienia o niedźwiedziach atakujących zwierzęta w rejonie Onikszt. A ostatnia wiadomość niestety jest smutna. W Kupiszkach na torach znaleziono niedźwiedzia martwego. Przyrodnik Selemonas Paltanavičius przekonuje nas, abyśmy pogodzili się z myślą, że będziemy mieli coraz więcej...

  Grecja wydłużyła tydzień pracy, a Litwa myśli, jak skrócić

  Najbogatsze kraje UE mają inny kierunek — Litwa zmierza bardziej w kierunku czterodniowego tygodnia pracy. Greckie rozwiązanie jest trochę jak biała wrona, wyróżnia się z ogólnego kontekstu. Jak tłumaczą urzędnicy, głównym celem tej reformy jest walka z szarą strefą i...

  Czego nie można robić na zwolnieniu lekarskim, żeby nie stracić zasiłku

  — Codziennie składanych jest kilka wniosków o sprawdzenie, czy osoba z zaświadczeniem lekarskim jest rzeczywiście chora, czy też wykorzystuje zwolnienie lekarskie jako dodatkowe dni wolne. Ważne jest, aby wiedzieć, że istnieją pewne zasady, których należy przestrzegać podczas otrzymywania zasiłku...

  Chemiczne zwalczanie kleszczy: więcej szkody dla przyrody i ludzi niż pożytku

  — Usługa ta jest nielegalna na Litwie z kilku powodów. Głównym powodem jest to, że w naszym kraju nie ma zalegalizowanych akarycydów i insektycydów, które mogą być stosowane na terenach otwartych do zwalczania kleszczy. Ponieważ produkty te nie tylko...