Więcej

  Miasta partnerskie – współpraca na rzecz korzyści

  W celu utrzymania i dalszego rozwoju dialogu oraz współpracy z miastami partnerskimi z zagranicy w zeszły weekend mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz oraz kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz odwiedzili polskie miasto Radom.

  Czytaj również...

  Mieli tam okazję nie tylko podziwiać wyczyny najlepszych pilotów akrobacyjnych, lecz także obejrzeli wystawę sprzętu wojskowego. Porozmawiali o działaniach i planach na przyszłość wynikających z zawartej 27 lat temu umowy o współpracy.

  Zdaniem mera Duchniewicza Radom to miasto z potencjałem, któremu działania przynoszą korzyści obu stronom. – Dla samorządu jest bardzo ważne wspieranie i rozwijanie współpracy międzynarodowej. Jestem wdzięczny prezydentowi miasta Radom Radosławowi Witkowskiemu za zaproszenie do odwiedzenia miasta i obejrzenia imponujących międzynarodowych pokazów lotniczych oraz za wyrażoną inicjatywę ożywienia przyjaźni trwającej ponad 25 lat. Spotkanie to było doskonałą okazją do omówienia i odnowienia naszej współpracy, która nie pozostanie tylko na papierze, ale będzie miała miejsce w rzeczywistości – mówił Robert Duchniewicz.

  Czytaj więcej: Oświadczenie Roberta Duchniewicza: „Nie będzie polowań na wiedźmy”

  Podczas spotkania delegacja omówiła możliwości aktywnej współpracy, wspólnych inicjatyw i działań, które pozwolą społecznościom na bardziej aktywną współpracę, wymianę doświadczeń, realizację wspólnych projektów, prowadzenie nie tylko wymian młodzieży czy kulturalnych, ale także przyczynią się do przyciągania inwestycji i promowania przedsiębiorczości.

  – Rozmawialiśmy o współpracy w zakresie promocji biznesu, inwestycji, sportu, edukacji i kultury. Wróciliśmy z pomysłami, które wspólnie ze współpracownikami postaramy się wdrożyć – mówi mer Duchniewicz.

  Podczas wizyty nawiązano też cenne znajomości z delegacjami z Bułgarii, Łotwy, Turcji i Ukrainy.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego, gminy, instytucje oświatowe i kulturalne aktywnie współpracują z miastami partnerskimi w Polsce, Ukrainie, Niemczech. Łącznie zostało zawartych ponad 60 umów o współpracy; część z nich od dłuższego czasu nie jest realizowana ze względu na okoliczności.

  Najbardziej aktywna współpraca rozwija się i najlepsze efekty zostają osiągnięte przy zaangażowaniu jak największej części społeczności. Z miastami partnerskimi z innych krajów organizowane są wspólne wydarzenia kulturalne, obozy uczniów, wymiany młodzieży i specjalistów z zakresu edukacji i kultury, realizowane są projekty finansowane przez Unię Europejską, wymieniane są dobre praktyki podczas wspólnych spotkań itp.

  Czytaj więcej: Współpraca Samorządu Rejonu Wileńskiego i miasta Wysokie Mazowieckie nabiera obrotów


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 36 (104) 09-15/09/2023

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Rukojniach powstała nowa przestrzeń rekreacyjna

  To jeszcze jeden projekt mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich rejonu, stworzenie atrakcyjnego i komfortowego środowiska wypoczynku i rekreacji. Po realizacji projektu ten obszar wiejski stał się nie tylko bardziej malowniczy, ale i bardziej żywy. Ważne,...

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...