Więcej

  Na spotkaniu z ministrem kultury – o wartościach kultury i wyzwaniach rejonu wileńskiego

  2 października minister kultury RL Simonas Kairys i wiceminister Albinas Vilčinskas odwiedzili rejon wileński. Spotkali się z merem Robertem Duchniewiczem i członkami jego zespołu.

  Czytaj również...

  Goście odwiedzili historyczne dwory w Glinciszkach i Houwalta w Mejszagole, gdzie poznali nie tylko specyfikę tych terenów, ale także wartości kultury i tradycji całego rejonu wileńskiego, cele i wyzwania kulturalne. Na spotkaniu omawiano idee, szerokie możliwości rejonu i jego mieszkańców, co stało się silną motywacją do dalszego zapewniania i poszerzania świadczenia usług kulturalnych na terenie samorządu przy wykorzystaniu dostępnego kapitału materialnego i ludzkiego.

  Przedstawiając rejon wileński, jego priorytetowe kierunki, aktualne projekty w dziedzinie kultury, mer Robert Duchniewicz podkreślił, że rejon wileński jest unikalny ze względu na swą różnorodność kulturową. Tu żyją, rozwijają się, tworzą i współdziałają przedstawiciele różnych narodów, dlatego ważne jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i jego wyjątkowości, promowanie wspólnotowości i aktywnego zaangażowania.

  – Koncentrujemy się na zapewnieniu mieszkańcom usług publicznych, rozwoju i doskonaleniu usług kulturalnych. Rejon wileński jest bogaty w obiekty kulturalne. Społeczności tu żyjące są bardzo silne, każda ma swoje mocne strony w różnych osiedlach i ma coś do pokazania. Dlatego zabiegamy, aby obiekty kultury ożyły, służyły, a mieszkańcy znajdowali w nich odpowiednie działania, imprezy i zajęcia – powiedział mer Duchniewicz.

  Czytaj więcej: Jarmark Rzemiosł Tradycyjnych i jubileuszowy koncert „Kapeli Dworskiej” w Mejszagole

  Minister Simonas Kairys mówił o promowaniu, aktywizowaniu kultury i pokazywaniu, że region egzystuje. Według niego warto usprawniać wzajemne oddziaływanie organizacji budżetowych i pozabudżetowych, infrastrukturę publiczną, promować różne platformy, współpracę organizacji pozarządowych.

  – Jeśli chodzi o sektor kultury na Litwie, jego gospodarzem jest przede wszystkim samorząd. Staramy się przekonać władze lokalne, jak wiele można osiągnąć poprzez kulturę: ile granic można zatrzeć, ile dróg do społeczności można odnaleźć, zmobilizować naszych mieszkańców i przyciągnąć turystów na swoje terytorium – powiedział minister Kairys i podkreślił, że kultury nie należy postrzegać jako pojedynczy sektor, gdyż są to zagadnienia znacznie szersze.

  Podczas dyskusji rozmawiano o synergii, wspólnym ekosystemie pomiędzy sektorem budżetowym i pozarządowym. Uczestnicy spotkania zaproponowali pomysł powołania Forum Dziedzictwa Niematerialnego z wystawą i szkoleniami dla pedagogów. Rozmawiano także o potrzebach i planach społeczności romskiej i tatarskiej zamieszkujących rejon wileński. Minister kultury był zadowolony z ciepłej i otwartej atmosfery podczas dyskusji.

  W spotkaniu wzięli także udział: doradca ministra kultury Sigitas Šliažas, poseł na Sejm RL Rita Tamašunienė, wicemer rejonu wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė, asystent mera Edward Kiejzik, kierownik Wydziału Stosunków Społecznych i Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, dyrektor Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Rudominie Wioleta Cereszka, zastępca dyrektora Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Niemenczynie Ana Ludoitienė, przedstawiciele organizacji pozarządowych i wspólnot narodowych, działających na terenie rejonu wileńskiego i in.

  Czytaj więcej: Rita Tamašunienė: W moim domu rodzinnym zawsze przestrzegaliśmy obyczajów i tradycji


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 41 (119) 14-20/10/2023

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Awiżeniach uroczyście zaprezentowano heraldyczne symbole miejscowości 

  Święto tradycyjnie rozpoczęło się wspólną modlitwą i poświęceniem symboli heraldycznych. Uczestniczący w uroczystości mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz cieszył się z kolejnej ważnej uroczystości dla rejonu. Mer podkreślił, że nowa heraldyka będzie znaczącą tożsamością Awiżeń, które będą reprezentować je...

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...