Więcej

  Podpisano umowę o współpracy z Uniwersytetem Michała Römera

  10 października mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz i rektor Uniwersytetu Michała Römera (lit. MRU) prof. dr Inga Žalėnienė podpisali umowę o współpracy, która przyczyni się do rozwoju wzajemnie korzystnego partnerstwa w dziedzinie studiów, praktyk studenckich, wspólnych projektów i dzielenia się wiedzą.

  Czytaj również...

  Według mera Roberta Duchniewicza partnerstwo samorządu z MRU jest szczególnie ważne dla administracji publicznej – przyciągania specjalistów z zakresu prawa do administracji samorządu i podległych instytucji, podnoszenia kwalifikacji urzędników i pracowników urzędów instytucji budżetowych, kształcenia kompetencji. Oprócz tego niezwykle istotne dla rejonu wileńskiego są profesjonalne studia pedagogiczne prowadzone przez MRU.

  – Jestem bardzo zadowolony i wdzięczny, że podpisana współpraca już przynosi owoce, powstały nowe kierunki studiów, widzimy zainteresowanie dyrektorów placówek oświatowych podnoszeniem kwalifikacji, więc dorobek przed oficjalnym podpisaniem umowy jest naprawdę znaczny, dziękuję za to. Jednym z priorytetów współpracy z MRU jest inwestycja w naszych nauczycieli i społeczność edukacyjną. Niedobory specjalistów w placówkach rejonu wileńskiego są duże, zwłaszcza nauczycieli, dlatego mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się ten problem rozwiązać. Profesjonalne studia pedagogiczne prowadzone przez MRU, podczas których kształcą się wykwalifikowani pedagodzy, są niezwykle ważne dla rejonu wileńskiego – mówi mer Duchniewicz.

  – Pierwsi studenci z rejonu wileńskiego już są. Aż 20 dyrektorów i pedagogów szkół samorządu rejonu wileńskiego rozpoczęło w tym roku studia magisterskie na kierunku zarządzanie technologiami edukacyjnymi (specjalność zarządzanie szkołą) i administracja publiczna (specjalność polityka i zarządzanie oświatą i nauką) – cieszy się z pierwszych wyników współpracy rektor MRU, prof. dr Inga Žalėnienė.

  W oficjalnym podpisaniu umowy uczestniczyli także: wicemer Edyta Tamošiūnaitė, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, dziekani wydziałów MRU: prawa – prof. dr Lyra Jakulevičienė, zarządzania publicznego i biznesu – prof. dr Darius Štitilis, nauk o człowieku i społeczeństwie – prof. dr Odeta Merfeldaitė, a także dziekan Akademii Bezpieczeństwa Publicznego prof. dr Snieguolė Matulienė.

  Zdaniem wicemer Tamošiūnaitė w ramach współpracy można by proponować studentom tematy prac magisterskich, zlecać badania dla samorządu, przyciągać młodych specjalistów itp. Wicemer zauważyła także, że w samorządzie działa pakiet motywacyjny – stypendia, możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i pracy – w samorządzie rejonu wileńskiego i podległych mu instytucjach.

  Dziekani wydziałów MRU opowiedzieli o programach studiów prowadzonych na uczelni, zapotrzebowaniu, możliwościach, podnoszeniu kwalifikacji, udzielanej bezpłatnej pomocy prawnej. Dzielili się możliwymi przyszłymi inicjatywami w zakresie realizacji umowy o współpracy w różnych obszarach: począwszy od szkoleń z zakresu zamówień publicznych, specjalistów prawa pracy, świadczeniu bezpłatnej pomocy prawnej, analityce danych w sektorze publicznym, cyberbezpieczeństwie, szkoleniu pedagogów i kierowników placówek oświatowych, kończąc na edukacji w zakresie profilaktyki uzależnień, narkotyków i innych środków zabronionych w szkołach.

  Czytaj więcej: Duchniewicz: „Ludzie chcą inwestować w swój rozwój, jeśli stworzy się im możliwości”


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 42 (122) 21-27/10/2023

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...

  Ważne zagadnienia infrastruktury drogowej podczas wizyty ministra transportu w rejonie wileńskim

  Najwięcej uwagi poświęcono omówieniu możliwości finansowania odcinków dróg lokalnych z Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg. Rozmawiano także o budowie pawilonów oczekiwania dla pasażerów na drogach o znaczeniu państwowym, konieczności uproszczenia procedury przyjętej przez Dyrekcję Dróg, która umożliwiłaby samorządowi w...