Więcej

  Podpisano umowę o współpracy z Uniwersytetem Michała Römera

  10 października mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz i rektor Uniwersytetu Michała Römera (lit. MRU) prof. dr Inga Žalėnienė podpisali umowę o współpracy, która przyczyni się do rozwoju wzajemnie korzystnego partnerstwa w dziedzinie studiów, praktyk studenckich, wspólnych projektów i dzielenia się wiedzą.

  Czytaj również...

  Według mera Roberta Duchniewicza partnerstwo samorządu z MRU jest szczególnie ważne dla administracji publicznej – przyciągania specjalistów z zakresu prawa do administracji samorządu i podległych instytucji, podnoszenia kwalifikacji urzędników i pracowników urzędów instytucji budżetowych, kształcenia kompetencji. Oprócz tego niezwykle istotne dla rejonu wileńskiego są profesjonalne studia pedagogiczne prowadzone przez MRU.

  – Jestem bardzo zadowolony i wdzięczny, że podpisana współpraca już przynosi owoce, powstały nowe kierunki studiów, widzimy zainteresowanie dyrektorów placówek oświatowych podnoszeniem kwalifikacji, więc dorobek przed oficjalnym podpisaniem umowy jest naprawdę znaczny, dziękuję za to. Jednym z priorytetów współpracy z MRU jest inwestycja w naszych nauczycieli i społeczność edukacyjną. Niedobory specjalistów w placówkach rejonu wileńskiego są duże, zwłaszcza nauczycieli, dlatego mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się ten problem rozwiązać. Profesjonalne studia pedagogiczne prowadzone przez MRU, podczas których kształcą się wykwalifikowani pedagodzy, są niezwykle ważne dla rejonu wileńskiego – mówi mer Duchniewicz.

  – Pierwsi studenci z rejonu wileńskiego już są. Aż 20 dyrektorów i pedagogów szkół samorządu rejonu wileńskiego rozpoczęło w tym roku studia magisterskie na kierunku zarządzanie technologiami edukacyjnymi (specjalność zarządzanie szkołą) i administracja publiczna (specjalność polityka i zarządzanie oświatą i nauką) – cieszy się z pierwszych wyników współpracy rektor MRU, prof. dr Inga Žalėnienė.

  W oficjalnym podpisaniu umowy uczestniczyli także: wicemer Edyta Tamošiūnaitė, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, dziekani wydziałów MRU: prawa – prof. dr Lyra Jakulevičienė, zarządzania publicznego i biznesu – prof. dr Darius Štitilis, nauk o człowieku i społeczeństwie – prof. dr Odeta Merfeldaitė, a także dziekan Akademii Bezpieczeństwa Publicznego prof. dr Snieguolė Matulienė.

  Zdaniem wicemer Tamošiūnaitė w ramach współpracy można by proponować studentom tematy prac magisterskich, zlecać badania dla samorządu, przyciągać młodych specjalistów itp. Wicemer zauważyła także, że w samorządzie działa pakiet motywacyjny – stypendia, możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i pracy – w samorządzie rejonu wileńskiego i podległych mu instytucjach.

  Dziekani wydziałów MRU opowiedzieli o programach studiów prowadzonych na uczelni, zapotrzebowaniu, możliwościach, podnoszeniu kwalifikacji, udzielanej bezpłatnej pomocy prawnej. Dzielili się możliwymi przyszłymi inicjatywami w zakresie realizacji umowy o współpracy w różnych obszarach: począwszy od szkoleń z zakresu zamówień publicznych, specjalistów prawa pracy, świadczeniu bezpłatnej pomocy prawnej, analityce danych w sektorze publicznym, cyberbezpieczeństwie, szkoleniu pedagogów i kierowników placówek oświatowych, kończąc na edukacji w zakresie profilaktyki uzależnień, narkotyków i innych środków zabronionych w szkołach.

  Czytaj więcej: Duchniewicz: „Ludzie chcą inwestować w swój rozwój, jeśli stworzy się im możliwości”


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 42 (122) 21-27/10/2023

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Robert Duchniewicz spotkał się z ambasador USA Karą McDonald

  Ambasador interesowała się polityką mniejszości narodowych i jej realizacją na szczeblu krajowym. Ważne było dla niej także wysłuchanie opinii mera na temat współistnienia różnych społeczności etnicznych na terenie rejonu wileńskiego. Podczas spotkania R. Duchniewicz podkreślił, że najważniejsze nie jest szukanie...

  Uwaga. Niektórym mieszkańcom rejonu wileńskiego są zwracane spłacone, ale nierozpoznane opłaty za porządkowanie odpadów

  „Z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu systemów informatycznych, które powstały w wyniku cyberataku w grudniu 2023 r., zmieniono kody płatników opłat lokalnych. Dlatego obecnie nie jest możliwa identyfikacja niektórych płatników ze względu na nieokreślony lub zmieniony kod płatnika” — mówi...

  Uwaga rodzice! Zapraszamy do składania wniosków o pomoc socjalną dla uczniów

  „Rodziny z dziećmi w wieku szkolnym, które borykają się z trudnościami finansowymi, mają możliwość otrzymania bezpłatnych posiłków szkolnych oraz jednorazowego wsparcia na zakup przyborów szkolnych. Wsparcie społeczne uczniów jest niezbędnym narzędziem zapewniającym jednakowe szanse dla nauki i rozwoju wszystkim...

  W kierunku czystszego środowiska: ZSA „Nemenčinės komunalininkas” zakupiła sprzęt do czyszczenia i dezynfekcji placów kontenerowych

  Place i pojemniki na odpady będą myte cicho działającą maszyną ze zintegrowanym systemem mycia wysokociśnieniowego i specjalnymi środkami, które szczególnie szybko i bezpiecznie niszczą materiały biodegradowalne. „Czystość jest jednym z podstawowych warunków zdrowego i wygodnego życia. Czyszczenie i dezynfekcja specjalistycznym...