Więcej

  Ogłoszono rezultaty wyborów sołtysów w Samorządzie Rejonu Wileńskiego

  W dniach 2–6 października oraz 9–13 października odbyły się wybory sołtysów Samorządu Rejonu Wileńskiego na kadencję 2023–2027.

  Czytaj również...

  W sumie na terenie samorządu rejonu wileńskiego jest 158 sołectw. Sołtysów wybierano w 153 sołectwach. Kandydaci na sołtysów nie zostali zgłoszeni w sołectwach: Bendorėliai, Klonówka i Pikuciszki w gminie Awiżenie oraz w Pakalniszkach w gminie Niemież. Wybory nie odbyły się także w sołectwie Giłuże w gminie Awiżenie, gdyż sołtys Giłuży został wybrany niecały rok temu, przed wyborami do rady samorządu.

  W ośmiu sołectwach wybory zostały unieważnione, gdyż w wyborach wzięło udział niecałe 5 proc. mieszkańców sołectw, mających prawo wyboru. Sołtysi nie zostali wybrani w sołectwach: Bojary, Galina i Rzesza I w gminie Awiżenie, w sołectwie Kiemiele gminy Mejszagoła, w sołectwie Kowalki w gminie Mariampol, w sołectwach domów wielomieszkaniowych we wsiach Kamionka i Skojdziszki gminy Niemież oraz w sołectwie Bujwidziszki w gminie Zujuny.

  – Gratuluję wybranym sołtysom i dziękuję mieszkańcom za udział w wyborach. Zorganizowane po raz pierwszy głosowanie elektroniczne zwiększyło zaangażowanie mieszkańców w proces wyboru sołtysów. Bardzo ważne, aby mieszkańcy wzięli udział w wyborach i oddali głos na osobę, która jest aktywna i reprezentuje interesy swojej społeczności. Wierzę, że będziemy aktywnie współpracować z sołtysami i wspólnie zrealizujemy wiele znaczących dzieł dla mieszkańców tych osiedli – mówi Robert Duchniewicz, mer rejonu wileńskiego.

  Przypominamy, że w tym roku dokonać wyboru sołtysów można było za pomocą środków komunikacji elektronicznej na stronie vrsa.lt lub zgłaszając się do lokalnego starostwa lub innego wyznaczonego miejsca zgodnie z harmonogramem. Kandydatury na sołtysów można było składać do 24 września. Otrzymano ponad 250 propozycji kandydatów.

  Prawo głosu mają wszyscy pełnoletni mieszkańcy rejonu wileńskiego, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania na terenie rejonu wileńskiego do 3 sierpnia 2023 r.

  Wybory uważa się za odbyte, jeżeli został zarejestrowany co najmniej jeden kandydat na sołtysa i w wyborach wzięło udział co najmniej 5 proc. mieszkańców sołectwa uprawnionych do wybierania sołtysów. Ponieważ nie wszyscy sołtysi zostali wybrani, reelekcje na pozostałe wolne miejsca zostaną zorganizowane nie później niż po upływie dwóch miesięcy.

  Czytaj więcej: Rada postanowiła: sołtysi rejonu wileńskiego otrzymają rekompensaty na pokrycie wydatków związanych z ich działalnością 


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 43 (125) 28/10-03/11/2023

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...

  Ważne zagadnienia infrastruktury drogowej podczas wizyty ministra transportu w rejonie wileńskim

  Najwięcej uwagi poświęcono omówieniu możliwości finansowania odcinków dróg lokalnych z Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg. Rozmawiano także o budowie pawilonów oczekiwania dla pasażerów na drogach o znaczeniu państwowym, konieczności uproszczenia procedury przyjętej przez Dyrekcję Dróg, która umożliwiłaby samorządowi w...