Więcej

  Wdzięczność i satysfakcja. Delegacja MSZ RP i FPPnW na Litwie i Łotwie

  W dniach 5–7 czerwca wspólna delegacja przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Rady Fundacji, Zarządu i zespołu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego (FPPnW) przebywała na Litwie i Łotwie. Była to okazja do odwiedzenia miejsc i środowisk, którym Fundacja przekazuje wsparcie z Polski. Jednym z nich jest także redakcja „Kuriera Wileńskiego”.

  Czytaj również...

  W trakcie wizyty odbyły się spotkania ze środowiskami polskimi, z którymi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego współpracuje przy realizacji projektów: medialnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, oświatowych, jak i w zakresie promocji polskiej kultury lub ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego na Wschodzie. Delegacja wizytowała także nieruchomości, którymi zarządza FPPnW.

  Kościół św. Kazimierza w Powiewiórce
  | Fot. FPPnW, Filip Ziemecki

  Trzydniowa delegacja rozpoczęła się od rozmów z ambasadorem RP w Wilnie Konstantym Radziwiłłem, które zorganizowano w gmachu polskiej placówki dyplomatycznej w stolicy Litwy. W spotkaniu wzięli udział m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP Henryka Mościcka-Dendys oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, przewodniczący Rady Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego Andrzej Dera.

  Ławkiesy obok Dyneburga na Łotwie
  | Fot. FPPnW, Filip Ziemecki

  Delegacja wizytowała Szkołę-Przedszkole „Wilia”, gdzie w latach 2020–2021 FPPnW realizowała projekt inwestycyjny finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Polegał on na opracowaniu dokumentacji technicznej, na podstawie której przeprowadzono rozbudowę szkoły i dobudowę sali sportowej. Delegacja odwiedziła też redakcję Radia „Znad Wilii” i odbyła wizytację rozbudowanej części Domu Kultury Polskiej w Wilnie, gdzie gościła w redakcji TVP Wilno.

  Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie
  | Fot. FPPnW, Filip Ziemecki

  Pierwszy dzień zakończył się – przy stole plenarnym w sali koncertowej DKP w Wilnie – spotkaniem z kilkudziesięcioma przedstawicielami polskich organizacji, z którymi rozmowę prowadzili minister Henryka Mościcka-Dendys i władze Fundacji oraz przedstawiciele Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granica MSZ RP: dyrektor Anna Sochańska, naczelnik Małgorzata Michalczyk oraz Marcin Wojciechowski.

  Zułów, miejsce urodzenia Józefa Piłsudskiego
  | Fot. FPPnW, Filip Ziemecki

  Drugiego dnia delegacja udała się w Wilnie z wizytą do redakcji „Kuriera Wileńskiego” i Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki, które prowadzi s. Michaela Rak. Delegacja odwiedziła również Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie, należące do Uniwersytetu Wileńskiego. To właśnie tam w latach 2024–2025 FPPnW, wspólnie z uczelnią i władzami samorządowymi miasta Wilna, realizuje projekt polegający na remoncie placówki muzealnej. Dotację na tę inwestycję uruchomiono ze środków polskiego MSZ. Odnowione muzeum ma powitać gości w drugiej połowie 2025 r.

  Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki
  | Fot. FPPnW, Filip Ziemecki

  Po wyjeździe ze stolicy Litwy delegacja odwiedziła Gimnazjum ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole, gdzie w 2024 r., dzięki dofinansowaniu MSZ RP, FPPnW realizuje remont elewacji. Następnie udano się do Zułowa, gdzie goście z Polski obejrzeli majątek rodziny Piłsudskich. To właśnie tam ze środków MSZ RP w 2024 r. realizowany jest projekt inwestycyjny.

  Kwatera w Słobódce na Łotwie
  | Fot. FPPnW, Filip Ziemecki

  Po drodze do Zułowa goście z Polski zwiedzili kościół pw. św. Kazimierza w Powiewiórce, w którym ochrzczony został marszałek Józef Piłsudski, oraz cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 r. w Podbrodziu, odnowiony dzięki staraniom FPPnW w 2022 r. Nowe upamiętnienie na cmentarzu zostało sfinansowane przez FPPnW ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

  Spotkanie w Ambasadzie RP w Wilnie
  | Fot. FPPnW, Filip Ziemecki

  Po zakończeniu rozmów i wizyt na Litwie delegacja udała się na Łotwę. Pobyt rozpoczął się od złożenia kwiatów w trzech Miejscach Pamięci Narodowej w Łatgalii: na cmentarzu żołnierzy WP w Ławkiesach, przy pomniku i krzyżu WP na dyneburskiej Słobódce oraz przy Grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu katolickim w Dyneburgu.

  Delegacja gościła również w Domu Polskim w Dyneburgu, gdzie swoją działalność prowadzą Centrum Kultury Polskiej, Związek Polaków na Łotwie oraz wiele zespołów muzycznych, wokalnych i teatralnych.

  Spotkanie w gimnazjum w Dyneburgu (Daugavpils)
  | Fot. FPPnW, Filip Ziemecki

  Ostatniego dnia wizyty wspólna delegacja odwiedziła polski Żłobek-Przedszkole „Gwiazdka” im. Jana Platera-Gajewskiego, gdzie w 2023 r. Fundacja na zlecenie MSZ RP realizowała projekt inwestycyjny polegający na modernizacji placu zabaw dla dzieci. Na koniec wizyty w Dyneburgu delegacja wizytowała Państwowe Gimnazjum Polskie im. Józefa Piłsudskiego, gdzie trwa budowa boiska sfinansowanego ze środków polskiego MSZ za pośrednictwem FPPnW. Infrastruktura szkoły została gruntownie zmodernizowana przez FPPnW w latach 2018–2020 we współpracy z lokalnym samorządem. 

  Rozmowy w Domu Kultury Polskiej w Wilnie
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  W szkole odbyło się spotkanie ze szkolną społecznością i kierownictwem placówki. Nie zabrakło także obowiązkowej i symbolicznej wizyty w dyneburskiej twierdzy, gdzie na murach niedaleko głównej bramy wjazdowej do twierdzy znajduje się tablica upamiętniająca stracenie w 1863 r. hr. Leona Broel-Platera – polskiego bohatera okresu powstania styczniowego w Inflantach. Rosjanie dokonali na nim egzekucji 8 czerwca 1863 r. Delegacja oddała hołd wybitnemu uczestnikowi powstania styczniowego w Inflantach w przeddzień 161. rocznicy tego wydarzenia.

  Czytaj więcej: Delegacja z Polski w redakcji „Kuriera Wileńskiego”

  Oprac. tekstu Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 23 (68) 15-21/06/2024

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Okręg Wileński Armii Krajowej 1944–1948

  17 lipca 1944 r. sowieci rozpoczęli „likwidację białopolskiego zgrupowania”. Z zastawionego kotła wydostali się nieliczni. Wielu z zatrzymanych w efekcie trafiło do tzw. „obozów internowania” — czyli obozów jenieckich, część zaś zostało aresztowanych i skazanych na wieloletnie wyroki. Pewna grupa,...

  Nowe tomiki poetyckie Edmonta Wołochowicza

  W literackim świecie często zdarza się, że autorzy zaskakują swoich czytelników nie tylko treścią, ale i liczbą swoich dzieł. Edmont Wołochowicz, znany wileński poeta, w 2024 r. ponownie przyciągnął uwagę miłośników poezji, prezentując trzy nowe tomiki: „Ludzkie lata”, „Czas robi...

  Odsłonięcie odnowionego pomnika „Grota” w Kalwarii Wileńskiej [GALERIA]

  „Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Instytutem Pamięci Narodowej oraz Związkiem Polaków na Litwie organizuje uroczyste obchody 80. rocznicy Operacji »Ostra Brama«”. „Jest to szczególna okazja do oddania hołdu i uczczenia pamięci...

  Msza św. w intencji poległych AK-owców w kościele św. Teresy [GALERIA]

  Swoje błogosławieństwa przekazali także kapelani wojskowi — kapłan prawosławny oraz luteranin. Modlącym się towarzyszyła muzyka wojskowej orkiestry oraz chóru. Więcej na temat obchodów oraz istotnych symbolach, które miały miejsce w ich czasie — w najbliższym numerze dziennika „Kuriera Wileńskiego”. Zapraszamy także...