Spotkanie wiarusów

Kombatantów, bohaterskich żołnierzy Wojska Polskiego z II Wojny Światowej staje się (...) Czytaj całość

Z historii Wilna: Wilno Jagiełły (1)

Z historii Wilna: Wilno Jagiełły (1)

Olgierd z dwiema żonami Marią (ok. 1300-1348) i Julianną (Uljana, księżniczka... Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

4 May 2012

Z historii Wilna: Za czasów Olgierda (2)

Panowanie Olgierda dla Litwy i Wilna było pomyślnym i dalszym ciągiem czasów (...) Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

27 Apr 2012

Z historii Wilna: Za czasów Olgierda (1)

Niewiele wiadomo o latach rządzenia Wilnem i Księstwem Litewskim przez Jawnutę. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

20 Apr 2012

Z historii Wilna: Miasto Giedymina

Choć znana legenda wiąże założenie Wilna z osobą Giedymina, to jednak badania (...) Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

13 Apr 2012

Z historii Wilna: Insurekcja wileńska i jej skutki (2)

W połowie lipca gen. Wielhorski zostawił w Wilnie niewielką załogę pod komendą (...) Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

6 Apr 2012

Z historii Wilna: Insurekcja wileńska i jej skutki (1)

21 kwietnia przybył do Wilna hetman Szymon Kossakowski, który szczęśliwie zdołał (...) Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

30 Mar 2012

Z historii Wilna: Spiskowcy wileńscy w 1793/1794 roku

Patrioci wileńscy byli przeciwko rządowi targowiczan litewskich, nie godzili się też (...) Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

23 Mar 2012

Z historii Wilna: Rosjanie w Wilnie 1792 roku i II rozbiór Rzeczpospolitej

Z historii Wilna: Rosjanie w Wilnie 1792 roku i II rozbiór Rzeczpospolitej

3 maja 1791 roku została uchwalona Konstytucja przez Sejm w Warszawie, która (...) Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

16 Mar 2012

Peregrynacje szczątków św. Kazimierza

Kazimierz (1458-1484) królewicz, syn króla Kazimierza Jagiellończyka (1427-1492)... Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

2 Mar 2012

Tędy kiedyś przechodziły wojska Zakonu Krzyżackiego

Mówi się, że nie ma nowego bez starego. Rzeczywiście, nowe zwykle budujemy (...) Czytaj całość

Autor: Jolanta Masian

24 Feb 2012

Porażki demokracji

Porażki demokracji

Jak uczy historia XX wieku, totalitaryzmy w końcu przegrywają z demokracją. Czytaj całość

Autor: Tomasz Samsel

29 Aug 2011

Leon Borowski — odkrywca talentu Adama Mickiewicza

Adam Mickiewicz studiował na Uniwersytecie Wileńskim, który — dzięki konieczności (...) Czytaj całość

Autor: KW

8 Apr 2011

Uczcimy pamięć Wielkiego Papieża Jana Pawła II

Drugiego kwietnia minie równo sześć lat, jak jesteśmy bez papieża Jana Pawła II. Czytaj całość

Autor: Krzysztof Subocz

1 Apr 2011

Polacy wygrali wybory samorządowe w Kownie!

Któremu z was, Polacy, nie drgnęło serce po przeczytaniu tej radosnej wiadomości? Czytaj całość

Autor: Stanisław Tarasiewicz

25 Feb 2011

Bolszewickie przeżytki w świadomości na Litwie

Teza, że Litwini byli dzielnymi wojownikami z bolszewikami, jest dosyć mocna (...) Czytaj całość

Autor: Zbigniew Siemienowicz

10 Dec 2010

Zapomniana wiekopomna chwila — Powstanie Listopadowe

Gdy kilka miesięcy temu pisaliśmy o jednym z nielicznych w Wilnie pomniku poległym w Powstaniu Listopadowym (...) Czytaj całość

Autor: Stanisław Tarasiewicz

29 Nov 2010

Mój Cmentarz Bernardyński

Mieszkaliśmy w Wilnie przy ulicy Połockiej nr 11, w pobliżu Cmentarza Bernardyńskiego. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

5 Nov 2010

Kim byli nasi przodkowie — obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego

Kim byli nasi przodkowie — obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego

Coraz więcej ciekawskich kieruje się do archiwum, by dociec, kim jesteśmy (...) Czytaj całość

Autor: Zbigniew Siemienowicz

24 Sep 2010

Biskup Kazimierz Michalkiewicz wydał rozporządzenie, aby oprócz kościoła św. Mikołaja, odbyć się miały w niedzielę i święta kazania litewskie w Katedrze

„Błądząca” Pogoń — relacje polsko-litewskie

W społeczeństwie litewskim dominuje przekonanie, że polonizacja Wileńszczyzny jest wynikiem działalności spolszczonej szlachty i duchowieństwa. Niejeden Litwin wierzy, że duchowieństwo na Litwie nie tylko w przeszłości, ale także i...

Autor: Zbigniew Siemienowicz

10 Sep 2010

Polacy na Litwie a Europa

Polacy na Litwie a Europa

Sprawa dyskryminacji polskiej mniejszości na Litwie już od blisko 20 lat pozostaje kwestią zatruwającą polsko-litewskie relacje. Niestety, na przeciągu minionych dziesięcioleci nie udało się rozwiązać żadnego z problemów litewskich...

Autor: KW

10 Sep 2010

W hołdzie ofiarom ponarskim, w pamięć o wojnie

W hołdzie ofiarom ponarskim, w pamięć o wojnie

Urywki, słowa, zdania, hasła… Najbardziej trafne wciąż do końca nie oddają wymiaru (...) Czytaj całość

Autor: Stanisław Tarasiewicz

1 Sep 2010

„Moje najbardziej pamiętne Wielkanoce”

„Moje najbardziej pamiętne Wielkanoce”

Rozmowa z byłym więźniem łagrów stalinowskich, księdzem nestorem Antonim Dilysem. Czytaj całość

Autor: Jolanta Masian

2 Apr 2010

Czy ukaże się kontynuacja książki Vladasa Drėmy „Dingęs Vilnius”

Czy ukaże się kontynuacja książki Vladasa Drėmy „Dingęs Vilnius”

W 1991 roku ukazało się wiekopomne dzieło wybitnego wileńskiego historyka sztuki (...) Czytaj całość

Autor: Michał Rudnicki

2 Apr 2010

Żołnierze Wyklęci

Żołnierze Wyklęci

Minęła setna rocznica urodzin Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Ta nietuzinkowa (...) Czytaj całość

Autor: Jeremi Sidorkiewicz

18 Mar 2010

Antonina Tomaszewska — porucznik jazdy żmudzkiej

Antonina Tomaszewska — porucznik jazdy żmudzkiej

Kto dziś jeszcze pamięta postać Antoniny Tomaszewskiej, bohaterskiej uczestniczki (...) Czytaj całość

Autor: KW

8 Jan 2010

20 lat na straży pamięci ofiar stalinowskich wywózek

20 lat na straży pamięci ofiar stalinowskich wywózek

Polska Sekcja Wileńskiej Wspólnoty Więźniów Politycznych i Zesłańców obchodziła (...) Czytaj całość

Autor: Jadwiga Podmostko

7 Oct 2009

17 września — atak Sowietów jak nóż w polskie plecy

17 września — atak Sowietów jak nóż w polskie plecy

70 lat temu — 17 września 1939 roku — Związek Radziecki bez ogłoszenia wojny (...) Czytaj całość

Autor: KW

16 Sep 2009

Warszawa 1.VIII.1944. — 65. lat po

Warszawa 1.VIII.1944. — 65. lat po

Dla jednych to miejsce i data jest największą tragedią, dla innych największym czynem (...) Czytaj całość

Autor: Stanisław Tarasiewicz

31 Jul 2009

Żydzi na Litwie: Ponad 600 lat historii

Żydzi na Litwie: Ponad 600 lat historii

Przybyli na Litwę ponad 600 lat temu. Współżycie układało się różnie (...) Czytaj całość

Autor: Antoni Radczenko

31 Jul 2009

Bitwa Grunwaldzka bez księcia Witolda

Bitwa Grunwaldzka bez księcia Witolda

Rycerze warty honorowej wojska litewskiego oraz przedstawiciele klubów rycerskich (...) Czytaj całość

Autor: Ewa Gedris

15 Jul 2009

65. rocznica operacji „Ostra Brama”

65. rocznica operacji „Ostra Brama”

Na wileńskiej Rossie złożono hołd poległym i pomordowanym żołnierzom Armii Krajowej.

Autor: Ewa Gedris

7 Jul 2009

Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej

Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej

Nieco zapomniany na co dzień Lublin w środę stał się, podobnie jak 440 lat temu (...) Czytaj całość

Autor: Stanisław Tarasiewicz

1 Jul 2009

Testament Marszałka Józefa Piłsudskiego

Testament Marszałka Józefa Piłsudskiego

“Ludzie tacy jak Józef Piłsudski nie przychodzą na świat po to, aby zaświecić jak meteor w nocy

Autor: Mariusz A. Roman

15 May 2009